Strona główna > Dołącz

Bookmark and Share

Kinga Kulik (2015-11-16)

Wolontariat w Punkcie Wsparcia Antydyskryminacyjnego

Od 12 lat prowadzimy działania, które sprawiają, że Lublin staje się miastem bez dyskryminacji. Otworzyłyśmy w Lublinie pierwszy Punkt Wparcia Antydyskryminacyjnego. Udzielamy porad dla osób doświadczających dyskryminacji oraz współpracujemy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Prowadzimy szkolenia antydyskryminacyjne, szkolenia dot. wrażliwości kulturowej i z zakresu praw człowieka. Prowadzimy też internetowy lubelski portal antydyskryminacyjny.

Chcesz współtworzyć Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego?

Lubisz pracę zdalną, w wymiarze godzin dostosowanym do twoich możliwości? Interesuje cię temat dyskryminacji? Chcesz go poznać albo się w nim specjalizować? Chcesz poznać inne osoby zakręcone na punkcie praw człowieka?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Poszukujemy studentów i studentek prawa/administracji do przygotowania analizy przepisów prawa związanych z równym traktowaniem, w odniesieniu do: płci, stopnia sprawności, koloru skóry, orientacji seksualnej, religii lub światopoglądu, mniejszości narodowych i etnicznych, majątku i pochodzenia społecznego oraz wieku.

Napisz do nas na adres antydyskryminacja@hf.org.pl.

Oczekujemy:
- zaangażowania i sumienności,
- chęci zdobycia wiedzy z obszaru prawa antydyskryminacyjnego,
- pisemnej analizy w wybranym przez ciebie obszarze,
- współpracy z koordynatorką wolontariatu.

Zapewnimy:
- szkolenie z zakresu praw człowieka, równego traktowania oraz na rzecz osób narażonych na dyskryminację,
- wsparcie eksperckie w obszarze równego traktowania,
- możliwość zdobycia doświadczenia w pierwszym w Lublinie punkcie poradnictwa antydyskryminacyjnego,
- elastyczne warunki współpracy,
- umowę o wolontariat.

Plakat informacyjny (http://tiny.pl/gc5hj, plik .png, 1,65 MB)

Ulotka (http://tiny.pl/gc5hp, plik .pdf, 411 KB)
WATCH DOCS. FESTIWAL FILMOWY O PRAWACH CZŁOWIEKA – edycja lubelska


ZAPRASZA NA WOLONTARIAT


WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie jest jednym z najstarszych i największych festiwali filmów o prawach człowieka na świecie, co roku gromadzącym około 70 000 widzów w całej Polsce.

W Lublinie, tegoroczny festiwal odbywa się po raz 14 i jak co roku pokażemy Wam najlepsze aktualne filmy dokumentalne poruszające tematykę praw człowieka, wspólnie zobaczymy świat z różnych perspektyw, konflikty bardzo bliskie i te z drugiego końca kontynentu, poznamy osoby niezwykłe i całkiem zwyczajne.

A wszystko to, pozwoli nam spojrzeć na otoczenie z perspektywy praw człowieka: czym są, czy należą się jednym bardziej niż innym, co wspólnego mają problemy społeczeństw o różnym stopniu zurbanizowania, jak media mówią o konfliktach na świecie i co dzieje się u naszych sąsiadów.

W Lublinie pokazy odbędą się w dniach 10 – 13 marca 2016 w sali kinowej Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12.


CHCESZ POMÓC W ORGANIZACJI FESTIWALU?- ZGŁOŚ SIĘPoszukujemy:

- jednej osoby do obsługi fotograficznej festiwalu w dniach 10-13 marca 2016

- jednej osoby do obsług video festiwalu w dniach 10-13 marca 2016

- dwóch osób do pomocy technicznej w trakcie festiwalu w dniach 10-13 marca 2016Oczekujemy:

- doświadczenia w wykonywaniu dokumentacji fotograficznej/video

- sumienności i punktualności

- kreatywności i inicjatywy własnej

- chęci zdobycia wiedzy z obszaru praw człowieka

- współpracy z koordynatorami festiwaluZapewnimy:

- przygotowanie merytoryczne w obszarze tematyki festiwalu i podejmowanych na nim aktualnych tematów

- możliwość zdobycia doświadczenia podczas największego festiwalu filmowego o prawach człowieka w Polsce

- elastyczne warunki współpracy z zespołem

- umowę o wolontariat i zaświadczenie (referencje na życzenie) po jego ukończeniu.Jeśli masz pytania lub chcesz się zgłosić pisz: marta.sienkiewicz@hf.org.pl

Termin zgłoszeń mija 31 stycznia 2016


Do zobaczenia :)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZESPÓŁ PROJEKTU WITAMY W UBLINIE SZUKA
WOLONTARIUSZY I WOLONTARIUSZEK DO PRACY Z CUDZOZIEMCAMI/KAMI


COMMUNITY WORKERS 

Community workers to osoby zaangażowane w życie i pomoc społeczności lokalnej. Łącznicy/-czki, którzy oferują pomoc i wsparcie, udzielają informacji, a przede wszystkim umieją nawiązywać i utrzymywać kontakty z ludźmi, gromadzić informacje i rozwiązywać problemy. Community work jest nową formą działalności Stowarzyszenia Homo Faber w obrębie programu Integracja.

Ze względu na jego charakter postanowiliśmy skupić się na nawiązywaniu kontaktu z osobami ze środowisk migranckich mieszkających w Lublinie. Zależy nam na dotarciu do reprezentantów/-tek wszystkich narodowości mieszkających w naszym mieście, a z czasem być może do każdego/każdej migranta/-ki. Aby nam się to udało potrzebujemy wsparcia i zaangażowania wolontariuszy.

POSZUKUJEMY:
- 5 wolontariuszy/-ek gotowych zaangażować się w community work w Lublinie.

Zapraszamy do zgłoszeń wszystkie zainteresowane osoby, w szczególności:
- migrantów/-ki,
- osoby z doświadczeniem migracyjnym,
- osoby, które ze względu na charakter pracy czy studiów mają częsty kontakt z migrantami/-kami.

OCZEKUJEMY:
- bardzo dobrej znajomości angielskiego i/lub innego języka obcego,
- łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
- zaangażowania w życie społeczne i kulturalne Lublina,
- podstawowej znajomości tematyki praw człowieka.

OFERUJEMY:
- niezbędne szkolenia,
- długofalową współpracę.

Zgłoś się i napisz: joanna.bednarczyk@hf.org.pl


COMMUNITY WORKERS – VOLUNTEERS NEEDED!

Community workers are people engaged in actions in their local communities. They offer help, provide assistance, gather information, solve problems and, first and foremost, are able to establish permanent contacts with other people. Community work is a new form of activity in Homo Faber within the framework of the programme Integration.

Taking to account the idea of the Integration programme we have decided that in our community work we will focus on migrants and foreigners living in Lublin. We want to reach every foreigner in our city. Apply and help us to do this!

WE SEARCH FOR FIVE VOLUNTEERS READY TO BECOME INVOLVED IN COMMUNITY WORK IN LUBLIN.

WE REQUIRE:
- fluent English and/or other foreign language,
- basic knowledge regarding the field of human rights,
- good interpersonal and communication skills,
- interests in social and cultural activities.

WE OFFER:
- essential workshops and trainings,
- long-term cooperation.
Interested? Apply!

Especially if:
- you are a foreigner living in Lublin,
- you have experienced living in a foreign country,
- you have frequent contact with foreigners and migrants.

Contact: joanna.bednarczyk@hf.org.pl

Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy