instagram facebook BIP

Akcja Masz Głos

Masz Głos jest programem Fundacji Batorego wspierającym organizacje społeczne i grupy nieformalne, które działają dla swoich lokalnych środowisk. Uczestnicy programu zakładają pasieki społeczne, prowadzą warsztaty dla mieszkańców, monitorują stan drzew, składają petycje lub podejmują inne inicjatywy. Akcja Masz Głos pomaga im zrobić to wszystko we współpracy z władzą lokalną i otoczeniem. Najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę Super Samorząd.

Od 2016 roku zespół Homo Faber jest koordynatorem lokalnym Masz Głos. Wspieramy inicjatywy społeczne w województwach podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim i lubelskim. Co roku w naszych warsztatach wojewódzkich, seminariach, wizytach i spotkaniach także ogólnopolskich bierze udział kilkadziesiąt organizacji i grup nieformalnych.

Ostatni nabór zakończył się w lutym 2022 roku!