Gala kończąca projekt. 12.13.2006 r.

                       

                       

                       

                       

   Praca nad projektem.

Magda Jarzębkowska i Angrzej Niewiadomski

           


Magda Kuśmierska i Krzysztof Augustowski

                       

   


Agata Kwaśniewska i Marzena Lewandowska-Wróblewska

               


Ola Gulińska i Tomasz Kitliński

                   


Filip Jussis i Marek Jakubik

                   


Agnieszka Witkowska i Michał Stanowski

           

wjeżdżam
zjeżdżam


Projekt zrealizowano w ramach
Programu Operacyjnego "Patriotyzm Jutra"
ogłoszonego przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Akademia Obywatelska
ul. Grodzka 34, 20-112 Lublin
tel. (081) 532 58 67 w. 35