Strona główna > Projekty > Projekty

Bookmark and Share

BibliotekaOd lat gromadzimy książki, broszury, filmy, gazety. Są dostępne u nas w biurze, można je wypożyczyć, obejrzec, przejrzeć.

W większości są to publikacje poświęcone prawom człowieka, mniejszościom, historii, zwłaszcza tej współczesnej, trudnej. 

Poniżej przedstawiamy spis dostępnych publikacji. Jeśli coś wybierzesz, napisz nam maila (info@hf.org.pl), żeby sprawdzić czy dany tytuł jest aktualnie dostepny. Oczywiście musisz zgodzić się na przyjęte przez nas zasady wypożyczania.


Lublin Historia, polityka | Prawa człowieka | Nauki społeczne | Kultura | Poezja i proza |   Inne | UE | Filmy
Lublin

A

Alma Mater nr 3/44, lipiec - październik 2002, HF/0401/L

"Akcent" nr 1(115) 2009, Lublin 2009, HF/0530/L

"Akcent” nr 3(93) 2003, Literatura i sztuka. Unicestwiony świat. Singerowie, Biłgoraj, tematy żydowskie, HF/0192/L

B

 
Bakalarz M., Litwin W., Rymanów. Szlak chasydzki, Warszawa 2008, HF/0185/L, HF/0354/L

C

Całe życie folklorowi i młodzieży, [red.:] M. Marczuk, Lublin 2000, HF/0516L


F


Fijałkowski P., Kuwałek R., Litwin W., Leżajsk. Szlak chasydzki, Warszawa 2008, HF/0186/L, HF/0187/L, HF/0351/L

H


Hartwig J., Zaułek Hartwigów, Lublin 2006, HF/0188/L

J

Już czytam nr 7/1998, HF/0515/L


K


Kim kto jest w województwie lubelskim?, Lublin 2000, HF/0189/L


Komski A., Litwin W., Sanok. Szlak chasydzki, Warszawa 2008, HF/0190/L, HF/0359/L

Kubiszyn M., Śladami Żydów. Lubelszczyzna, Lublin 2011, HF/0901/L

Kuwałek R., Litwin W., Zamość. Szlak chasydzki, Warszawa 2008, HF/0191/L, HF/0357/L


L

Litwin W., Chełm. Szlak chasydzki, Warszawa 2008, HF/0193/L, HF/0356/L

Litwin W., Mańko M., Mańko S., Jarosław. Szlak chasydzki, Warszawa 2008, HF/0194/L, HF/0352/L

Litwin W., Mańko M., Mańko S, Ropczyce. Szlak chasydzki, Warszawa 2008, HF/0195/L


Litwin W., Mańko M., Mańko S., Ustrzyki Dolne. Szlak chasydzki, Warszawa 2008, HF/0196/L, HF/0353/L

Lubelskie, Lublin 1984, HF/0197/L

Lublin, [red.:] R. Dunin, H. Gawarecki, Lublin 1979, HF/0211/L

Lublin. European Capital of Culture 2016. The Application, HF/0556/L, HF/0723/L

Lublin 2016. Europejska Stolica Kultury (folder, wersja ang.), HF/0552/L

Lublin. Wczoraj - dziś - jutro, [red.:] L. Racinowska, Kraków 1971, HF/0722/L

M

Mańko S., Litwin W., Kraśnik. Szlak chasydzki, Warszawa 2008, HF/0198/L,
 HF/0358/L

Międzynarodowy festiwal Śladami Singera. Dokumentacja 12-24.07.2011, HF/0773/L


N

Nadbużańskie historie, HF, 2012, HF/0959/L, HF/0960/L

P


Pietrasiewicz T., Historie z Bramy. Ariav Nimrod, HF/0199/L

Pietrasiewicz T., Kręgi Pamięci, HF/0200/L

Polakowski A., Pożegnanie Taboru 1967, Lublin 2007, HF/0496/L

Pora na nas. Na pamiątkę spotkań i marszów, HF/0201/L, HF/0202/L


R

Amnesty International. Raport roczny 2004, Warszawa 2004, HF/0727/PC

Region lubelski. Wyprawy do krainy wrażeń, HF/0328/L


Robczyce.Szlak chasydzki, FODŻ, Warszawa 2008, HF/0355/L


S


Scriptores nr 1/2003 (27). Lublin, Lublin 2003, HF/0203/L

Scriptores nr 2/2003 (28)Ścieżkami pamięci,  HF/0204/L, HF/0294/L

Scriptores Scholarium. Filozofia w szkole nr 3 / 4, Lublin 1994, HF/0293/L

Scriptores nr 30. Tom I. Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, HF/0205/L

Scriptores nr 31. Tom II. Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta, Lublin 2007, HF/0206/L

Scriptores nr 32. Tom III. Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, Lublin 2008, HF/0207/L, HF/0841/L

Scriptores nr 29.  Rozmowy o kulturze przestrzeni, HF/0296/L, HF/0208/L

Scriptores nr 30, Czechowicz - w poszukiwaniu ukrytego miasta, Lublin 2008, HF/0856/L

Scriptores nr 34, Lublin 2013, HF/0938/L

Scriptores nr. 35.  Łobodowski, Lublin 2009, HF/0497/L


Scriptores nr 36.  Lublin. Drogi do wolności, Lublin 2009, HF/0209/L

Scriptores nr 37.  Panas Lublin jest Księgą, Lublin 2009. HF/0493/L

Scriptores nr 33. Panas - Lublin jest księgą. Panasa opowiadanie o Lublinie, Lublin 2008, HF/0517/L


Sobieszek T., Wiśnioch M., Historia przewodnictwa turystycznego w Lublinie 1952 – 2012, Lublin 2012, HF/0867/L

Starnowski J., Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Wydawnictwo NORBERTINUM, Lublin 2004, HF/0210/L

Ś

Śladami Unii Lubelskiej. Spacer po dawnym Lublinie, Lublin 2010, HF/0793/L


Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród narodów świata. Relacje, Lublin 2008, HF/0115/L

T

Taka Gmina. Gazeta lokalna gminy Niemce nr 1/78/2009, HF/0327/L


Trafficking in persons report, 2013, HF/0975/PC

Z

Zięba J., Rozmowy o Józefie Czechowiczu, Lublin 2006, HF/0212/L

Historia, polityka

13.12 Rówieśnicy, Lublin 2006, HF/0118/HP, HF/0689/HP,  HF/0690/HP

11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, [red.:] Warzecha J., Warszawa 2008, HF/0287/HP

A

Adamski J., Oddalonym lecz bliskim sercu, Moje wspomnienia z lat 1979 – 2005, Lublin 2005, HF/0091/HP

An arduous road, [red.:] J. Shendar, Tel Aviv 2006, HF/0288/HP

Ariav Nimrod, Historie z bramy nr. 1, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, HF/0363/HP

Asipienka L., Kwiakowska K., Kastusiowy Pamiętnik. Historie białoruskich studentów Programu im. Konstantego Kalinowskiego, Studium Europy Wschodniej, Warszawa 2008, HF/0399/H

B

Bikont A., Bikont P., Cesarski W., Małe vademecum PRL – u z wycinków gazet podziemnych w formie kalendarza robotniczego na rok 1990,  Warszawa 1990, HF/0092/HP

Borzymińska Z., Świderska E.; Żbikowski A., Dzieje Żydów w Polsce 1918 – 1939. Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 1993, HF/0093/HP

Brzozowski S., Mocarz, Warszawa 2008, HF/0102/HP

Buchowski S., Ziemia sejneńsko - suwalska 1918 -1920, Sejny 2004, HF/0954/HP

C

Czarne charaktery - historyczni antybohaterowie. Materiały konferencyjne, [red.:] Ł. Kosiński, S. Szyc, P. Wrona, Lublin 2010, HF/0641/HP

D

Dziennik pokładowy wagon.lublin.pl,
 HF/0120/H, HF/0121/HP


F

Fischer S., In Anne Franks Haus. Eine bebilderte Reise durch Annes Welt, Frankfurt nad Menem 2004, HF/0298/HP

G

Gawron M., Kaczorowska I., Panorama ruchów społecznych w Polsce, Warszawa 2002, HF/0094/HP

Gluza Z., Peerel w stanie, Warszawa 1983. HF/0095/HP

Godni synowie naszej Ojczyzny część I, [red.:] J. Chodorska, Warszawa 2002, HF/0096/H, HF/0097/HP

Górska R., W cieniu ośmioramiennego krzyża, Chełm 2007, HF/0329/HP, HF/0341/HP

Gramberger M., Obywatele jako partnerzy. Podręcznik OECD na temat informowania, konsultacji i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji politycznych, Paryż 2001, HF/0647/HP

H

Historia mówiona. Elementarz, [red.:] Dąbrowski R., Narodowe Centrum Kultury, HF/0098/HP

Horbaczewski R., W blasku świec. Opowieści tyszowickie, Lublin 2005, HF/0321/HP

I

Iwaneczko D., Opór społeczny a władza w Polsce Południowo – Wschodniej, Warszawa 2005, HF/0099/HP, HF/0100/HP

J

Jaka Polska? Czyja Polska? Diagnozy i dyskusje, [red.:] P. Kosiewski ., Warszawa 2006, HF/0101/HP

K

Kapa - Cichocka M., Madoń - Mitzner K., Od Kreuz do Krzyża:losy niemieckich i polskich mieszkańców miasta w XX wieku, Warszawa 2009, HF/0747/HP

Karta nr.59/2009, HF/0514/HP

Koło Historii nr 5, Lublin 2000, HF/0603/HP

Koło Historii nr 5, Lublin 2005, HF/0605/HP

Koło Historii nr 7, Lublin 2003, HF/0600/HP

Krakowski szlak kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek. Tom II, [red.:] E. Furgał, HF/0625/HP

Przewodniczka po Krakowie emancypantek. Mapa, Kraków 2010, HF/0626/HP, HF/0627/HP, HF/0628/HP, HF/0629/HP

Krytyka polityczna nr 15/2008, HF/0359/HP

Krytyka polityczna. Nie – ludzka polityka, Warszawa 2008. HF/0103/HP

Krytyka polityczna. Raport z działań 2007, HF/0104/HP, HF/0105/HP

Krytyki Politycznej przewodnik Lewicy. Idee, daty i fakty, pytania i odpowiedzi, Warszawa 2007, HF/0106/HP, HF/0599/HP

Księga ogniw. Mapy pamięci, Olsztyn 2009, HF/0760/HP

Kuroń J., Gwiezdny czas „ Wiary i winy” dalszy ciąg, Wydawnictwo Aneks, HF/0107/HP

L
Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów, Warszawa 2005, HF/0108/HP

Lesko. Szlak chasydzki, Warszawa 2008, HF/0350/HP, HF/0823/HP

M

Miasto na szklanych negatywach. Warszawa 1916 w fotografiach Willy'ego Romera, Warszawa 2009, HF/0109/HP

Miesiące nr 2-3'81, HF/0110/HP

Miesiące. Przegląd Związkowy. Lubelski Lipiec '80, Region Środkowo Wschodni NSZZ „Solidarność”, HF/0110/HP

Migała P., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989 – 1995, Kraków 1997, HF/0863/HP

Mouffe C., Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008,
HF/0111/HP

My naród... We the people... 90 lat stosunków dyplomatycznych między Polską a USA, Warszawa 2009, HF/0492/HP

N

Nimrod A., Stories from the gate, HF/0475/HP

Nowak T., Zanim powstała solidarność, Lublin 2005, HF/0343/HP

P

Państwo a trzeci sektor, Instytut spraw publicznych, [red:] M. Rymsza, G. Makowski, M. Dudkiewicz, Warszawa 2007, HF/0513/HP

Pietraś M., Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006, HF/0864/HP

Podkowiński M.,Gdyby Polska nie była uparta, Warszawa 1981, HF/0397/HP

Polacy ratujący żydów w czasie zagłady, Łódź 2009, HF/0464/HP

Polkowski T., Pawelec K., Klauzińska K., Strażnicy Pamięci, Zduńska Wola 2008, HF/0112/HP

Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa 2009, HF/0512/HP


Polska w stosunkach międzynarodowych, [red.:] S. Bieleń, Warszawa 2007, HF/0113/HP

Poradnik propagandysty, Warszawa 1945, HF/0651/HP

Pronobis W., Polska i świat w XX wieku, Warszawa 1992, HF/0389/HP

Przywróćmy pamięć. Materiały edukacyjne (zestaw 1), HF/0251/HP

Przywróćmy pamięć. Materiały edukacyjne (zestaw 2), HF/0252/HP

Przywróćmy pamięć. Materiały edukacyjne (zestaw3), HF/0253/HP

Przywróćmy pamięć. Materiały edukacyjne (zestaw4), HF/0254/HP

Przywróćmy pamięć. Materiały edukacyjne (zestaw5), HF/0255/HP

Q

Quigley N.Ch., Władza, Warszawa 1993, HF/0368/HP

S

Sny o Europie, [red.:] O. Hnatiuk, Kraków 2005, HF/0535/HP, HF/0715/HP

Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1947, Warszawa 2002, HF/0544/HP

Studia z dziejów Grabowca, [red.:] K.  Spaleniec, Lublin-Grabowiec  2003, HF/0631/HP

Studia z dziejów Kocka tom II, [red.:] J. Pożarowszczyk, Lublin 2009, HF/0509/HP, HF/0976/HP

Szczygło R., Studia z dziejów Kocka tom I, Lublin 2003, HF/0508/HP, HF/0789/HP


Szuchta R., Trojański P., Zrozumieć Holokaust. Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów, Warszawa 2012HF/0946/HP

Ś

Światła w ciemnośći. Sprawiedliwi wśród narodów świata, HF/0488/HP, HF/0478/HP

T

To bear witness. Holocaust remembrance at Yad Vashem, [red.:] B. Gutterman, A. Shalev, Jeruzalem 2005, HF/0297/HP

W

Wahl J., Robert Schuman. Ojciec Europy, HF/0371/HP

Wnuk – Lipiński E., Granice wolności. Pamiętnik polskiej transformacji, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR/ Collegium Civitas Press, Warszawa 2003, HF/0274/HP

Wszystko co Polskę stanowi, [red.:] Omiotek A., Lublin 2006, HF/0289/HP

V

Vidal G., Perpetual war for perpetual peace. How we got to be so hated, Nowy York 2002, HF/0772/HP

Z

Zesłaniec nr 28/2006, HF/0511/HP

Zesłaniec. Pismo rady naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków nr 27 (2006), HF/0116/HP

Zięba J., Miasto ocalenia. Chełm 2005, HF/0319/HP

Zińczuk A., Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943, Lublin 2012, HF/0956/HP

Ż

Żmuda A., Dowcipy z PRL – u,  HF/0117/HP

Prawa człowieka


A

Abramowicz M., Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych w Polsce. Raport na lata 2005 i 2006, HF/0079/PC

Abramowicz M., Bratkiewicz A., Jestem gejem, jestem lesbijką. Komu mogę o tym powiedzieć? Materiały szkoleniowe, Warszawa 2005, HF/0380/PC, HF/0231/PC

Album praw człowieka Rady Europy, HF/0002/PC

Amnesty International report 2012. The state of the world's human rights, Londyn 2011, HF/0895/PC


Amnesty International Report 2005
. United Kingdom 2005, HF/0011/PC

Amnesty International Report 2004, United Kingdom 2004, HF/0003/PC

Amnesty International Report 2003, United Kingdom 2003, HF/0004/PC, HF/0005/PC

Amnesty International Report 2002, United Kingdom 2002, HF/0006/PC, HF/0726/PC


Amnesty International Report 2001, United Kingdom 2001, HF/0007/PC, HF/0008/PC

Amnesty International Report 1998, United Kingdom 1998, HF/0009/PC

Amnesty International Report 1997, United Kingdom 1997, HF/0010/PC

Amnesty. Prawa Człowieka. Organizacja. Działanie, Amnesty International, 2004. HF/0013/PC

Annual Report 2004, European Commission, HF/0014/PC

B
Bareja-Starzyńska A., Czopek K., Endelking A., Kremplewski A., Tybet. Stare duchy, nowe duchy, Warszawa 2000, HF/0861/PC

Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Kraków 2006, HF/0015/PC


Bądź bezpieczna od przemocy seksualnej. Informator dla kobiet, HF/0448/PC

Inspiruje równość. Jak zatrzymać pracownika w organizacji, [red.:] E. Bem, Warszawa 2008, HF/0796/PC

Bezprawie. Przemoc. Bezkarność. Federacja Rosyjska wraz z republiką Czeczenii w dokumentach,  Warszawa 2000, HF/0016/PC, HF/0840/PC

Białas J., Podsiadło - Dacewicz I., Łojkowska M., Małek U., Skrzypczak P., Odkryj siłę praw człowieka, Warszawa 2010, HF/0714/PC

Białek K., Halik T., Marek A., Szuchta R., Weigl B., Edukacja przeciw dyskryminacji, Warszawa 2008, HF/0537/PC

Białek-Graczyk M., Dobre praktyki. Małe dziecko w Polsce. Doświadczenia organizacji pozarządowych, Warszawa 2006, HF/0547/PC

Biedroń R., Tęczowy elementarz czyli (prawie) wszystko co chcielibyście wiedzieć o gejach i lesbijkach, Warszawa 2007, HF/0017/PC

Bojarski Ł., Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej, Warszawa 2003, HF/0439/PC

Bladowska-Wrzodak M., Od przemocy ekonomicznej do niezależności, Warszawa 2012, HF/1004/PC

Borderline Europe 2011, HF/0934/PC

Brill A., McClosky H., Dimensions of tolerance. What Americans believe about civil liberties, HF/0817/PC


Brodacka K., Stanisławski B., Chiny. Nikt nie jest bezpieczny. Polityczne represje i nadużycia władzy w latach dziewięćdziesiątych, HF/0018/PC, HF/0019/PC, HF/0477/PC

Burnetko K., Mateja A., Wszystko o Ewie, Warszawa 2011, HF/0695/PC, HF/0696/PC, HF/0697/PC

C

Callamard A., Metodologia badań nacechowanych wrażliwością na społeczno – kulturową tożsamość płci, , HF/0020/PC

Cała prawda o przygotowaniach do Olimpiady w Chinach. Raport Monitora Olimpijskiego, Warszawa 2008, HF/0021/PC, HF/0022/PC

Campaigning manual, Amnesty International, 1997, HF/0023/PC

Campaigning manual, Amnesty International, 2001, HF/0024/PC

Cieślikowska Branka, Cieślikowska D., Edukacja  antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski, Kraków 2010, HF/0564/PC

Cieślewska A., Makowska A., Gdzie jest ta woda? Dostęp do wody w kontekście problematyki rozwojowej regionu Azji Centralnej, Warszawa 2012, HF/0898/PC

Chmaj M., Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej, Kraków 2006, HF/0277/PC

Compendium of practice on non-discrimination/equality mainstreaming, HF/0888/PC

Crimes of hate, conspiracy of silence torture and ill – treatment based on sexual identity, HF/0025/PC


Cykowski P., Paczkowski D., Kozicka E., Tybet i ja chcemy wolności. Działania na rzecz Tybetu, Warszawa 2009, HF/0705/PC, HF/0704/PC

Czajkowska J., Klimowicz A., Małek U., Pawlęga M., Polus A.,Skrzypczak P., Akademia demokracji. Podręcznik kształcenia obywatelskiego i politycznego młodzieży, Lublin 2008, HF/0260/PC, HF/0261/PC

Czerniejewska I., Kosowicz A., Marek A., Uchodźca mój dobry sąsiad, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej "ZNAK", Kraków 2009, HF/0536/PC

Czerniejewska I., Main I., Uchodźcy. Teoria i praktyka, Poznań 2008. HF/0026/PC

Czerniejewska I., Marek A., Uchodźca w mojej klasie, Warzsawa 2010, HF/0543/PC., HF/0716/PC


Czytanki o edukacji. Dyskryminacja, [red.:] D. Obidniak, Warszawa 2011, HF/0900/PC

D

Dalajlama. Etyka na nowe tysiąclecie, [red.:] A. Engelking, Warszawa 2000, HF/0027/PC, HF/0559/PC

Dębińska M., Perzanowski A., Rosja - UE. Współpraca w obronie praw człowieka, Warszawa 2009, HF/0706/PC

DFID's work on international trade and development 2005 – 2007, Departament for International Development, HF/0028/PC

Diouf M., Mała książka o rasizmie, Warszawa 2011, HF/0822/PC

Dobre praktyki. Małe dziecko w Polsce. Doświadczenia organizacji pozarządowych, HF/0547/PC

Dokumenty. Discrimination on grounds of race in the Russian Federation, Moskwa 2000, HF/0029/PC

Dostępność infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Analiza i zalecenia, [red.:] S.Trociuk, Biuro Recznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2011, HF/0826/PC 

Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób z niepełnoprawnościami. Analiza i zalecenia, [red.:] S. Trociuk, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2013, HF/0721/PC 

Dyskusja o integracji. Wybór tekstów Polskiego Forum Integracyjnego, [red.:] J. Frelak, Warszawa 2010, HF/0778/PC, HF/0872/PC


Dziewanowska M., Prawa pacjenta. Prawno - zdrowotny poradnik dla kobiet, Warszawa 2009, HF/0336/PC

E

Edukacja międzykulturowa w Polsce wobec nowych wyzwań, [red.:] A. Paszko, Kraków 2011, HF/0749/PC

Education on the Holocaust and Anti – Semitism, HF/0344/PC

Edukacja w Polsce. Poradnik dla rodziców - uchodźców: jak wysłać dziecko do polskiej szkoły, Kraków 2009, HF/0735/PC, HF/0736/PC

Europejska Konwencja Praw Człowieka. Materiały dla nauczycieli, Rada Europy, HF/0030/PC

Extending the Boundaries of Civic Membership. Polish NGOs as Change Agents, [red.:] Beata Czajkowska, Oslo 2011, HF/0843/PC


F

Fair play zawsze w modzie. Świadoma konsumpcja a warunki pracy kobiet przy produkcji odzieży sportowej, Koalicja Karat, HF/0031/PC

Fialova Z., Nowicki M., Monitoring Praw Człowieka, Warszawa 2004, HF/0452/PC

Fisher-Kotowski P., Porozmawiajmy o różnorodności. Żywa biblioteka. Podręcznik dobrych praktyk, Warszawa 2008, HF/0034/PC, HF/0033/PC

Finkielkraut A., W imię innego. Antysemicka twarz lewicy, Warszawa 2005, HF/0032/PC
 
Dyskusja o integracji. Wybór tekstów Polskiego Forum Integracyjnego, [red.:] J. Frelak, Warszawa 2010, HF/0872/PC

G

Gadzinowska D., Lipska G., Kochanowicz K., Wojtalik M., Jak mówić o większości świata. Jak rzetelnie informować o krajach globalnego Południa, Polska Pomoc, HF/0035/PC, HF/0036/PC, HF/0611/PC

Gannushkina S.A., The internally displaced persons from Chechnya in Russian Federation, Memorial Human Rights Center, Moscow 2002, HF/0037/PC

Garnier J., Ola i Klaudia wyruszają w świat, HF/0218/PC

Gender awareness workshops, Londyn 2004, HF/0790/PC

Gender Mainstreaming in Practice. A Toolkit, Bratysława 2007, HF/0309/PC

Gerwin M., Żywność i demokracja, Kraków 2011, HF/0811/PC, HF/0812/PC


Gołyński K., Prawa wyborcze w praktyce, HF/0453/PC

Gomien D., Vademecum Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Poznań 1994, HF/0038/PC

Gonera K., Przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce. Jak bronić moich praw, HF/0444/PC

Good practices in the preservation and promotion of jewish heritage (wersja angielska i białoruska), [red.:] A. Bielawska, A. Maksimowska, A. Sidarovich, Warszawa 2012, HF/0851/PC


Grot K., Semenowicz G., Cykowski P., Tomaszewska A., Organizacje praw człowieka. Czas na działanie. Raport Monitora Olimpijskiego, Warszawa 2008, HF/0039/PC, HF/0040/PC

Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, Warszawa/Strasburg 2010, HF/0819/PC


H

Halik T., Kosowicz A., Marek A., Imigranci w polskim społeczeństwie, Warszawa 2009, HF/0541/PC, HF/0519/PC

Helsiński ruch praw człowieka w Polsce, HF/0441/PC

Hołojda K., Krysiak P., Małocha - Krupa A., Pietrzak W., Równościowy savoir - vivre w tekstach publicznych, Warszawa 2013, HF/0907/PC

Homofobia po polsku, [red.:] Z. Sypniewski, B. Warkocki, Warszawa 2004, HF/0733/PC

Huddleston J., Niessen J., Migrant Integration Policy Index III Polska, Bruksela 2011, HF/0781/PC, HF/0845/PC

Human rights for human dignity. A primer on economic social and cultural rights, London 2005, HF/0042/PC

Human rights in Russian regions, Moskwa 2001, HF/0043/PC

Human rights on the Line, the Baku – Tbilisi – Ceyhan pipeline Project, Amnesty International, HF/0044/PC


Humanitaryzm. Scenariusze zajęć do edukacji humanitarnej, HF/0367/PC

I

It's in our hands. Stop violence against women, United Kingdom 2004. HF/0045/PC, HF/0046/PC

It's in our hands. Stop violence against women. Canada. Stolen sisters. Discrimination and violence against indigenous women in Canada, Londyn 2004, HF/0047/PC

It's in our hands. Stop violence against women. Kosovo (Serbia and Montenegro), HF/0048/PC


It's in our hands Stop violence against women. Turkey. Women confronting family violence, HF/0049/PC

Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich w obszarze równego traktowania 2013, [red.:] S. Trociuk, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2014, HF/0828/PC

Injustice renamed. Discrimination in education of Roma persists in the Czech Republic, Londyn 2009, HF/0613/PC

J

Jak skierować skargę do Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu, HF/0455/PC

Jak zorganizować wydarzenie antydyskryminacyjne. Podręcznik działań w społecznościach lokalnych, [red.:] D. Denes, Warszawa 2009, HF/0525/PC, HF/0764/PC, HF/0765/PC

Jarosiński A., Pilne akcje. Poradnik dla szkolnych grup Amnesty International, HF/0239/PC, HF/0240/PC

Jemy! A kto płaci? Zestaw scenariuszy dla gimnazjum na temat konsumpcji w Polsce i suwerenności żywnościowej w krajach globalnego Południa, [red.:] M. Wojtalik, Warszawa 2010, HF/0728/PC

K

Kaczmarek E., Kostka S., Urbaniak M., Naukowcy pomagają. Przykłady współpracy na rzecz pomocy międzynarodowej, Warszawa 2010, HF/0557/PC, HF/0556/PC, HF/0555/PC, HF/0554/PC, HF/0553/PC, HF/0558/PC

Kalendarium praw człowieka. Edukacja i działanie, [red.:] A. Teutsch, HF/0617/PC, HF/0616/PC, HF/0618/PC, HF/0795/PC

Kampania Rady Europy. Zwalczanie przemocy domowej wobec kobiet, [red.:] H. Machińska, Warszawa 2007, HF/0304/PC

Kiedy państwo zabija. Kara śmierci a prawa człowieka,  HF/0410/PC

Kim jesteśmy. Departament do spraw kobiet rodziny i przeciwdziałania dyskryminacji MPiPS, HF/0450/PC

Kitliński T., Leszkowicz P., Miłość i demokracja. Rozważania o kwestii homoseksualnej w Polsce, Wydawnictwo „Aureus”, Kraków 2005, HF/0050/PC

Klaus W., Sąsiedzi czy intruzi? O dyskryminacji cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2010, HF/0691/PC

Kobiety i rozwój. Kronika aktywności kobiet na terenach wiejskich, [red.:] Justyna Struzik, Kraków 2010, HF/0623/PC

Kohlhaas E., Kobiety wobec Holokaustu. Historia znacznie później opowiedziana, Oświęcim 2011, HF/0899/PC

Kompas podróżny. Poradnik dla wyjeżdżających za granicę w celu podjęcia pracy, Warszawa 2009, HF/0797/PC

Konferencje “Równość kobiet I mężczyzn w Norwegii i w Polsce, HF/0442/PC

Kosowicz A., Marek A., Muzułmanie i uchodźcy w polskim społeczeństwie, Warszawa 2008, HF/0540/PC

Kostrzewa - Zorbas W., Dokumenty Rady Europy. Prawa dziecka, HF/0306/PC

Kubin K., Czy warszawskie lokale są otwarte dla wszystkich? Analiza przekazu medialnego dotyczącego "Nocy testów" - testu dyskryminacyjnego w warszawskich klubach nocnych, Warszawa 2013, HF/0915/PC

Odkryj siłę praw człowieka,
[red.:] K. Koszewska, Warszawa 2010, HF/0846/PC


Krajewski P., Prawno – kanoniczna ochrona praw człowieka w kontekście zagrożeń inzynierii genetycznej, Olsztyn 2008, HF/0837/PC

Krajowy Program Działań na Rzecz Kobiet II etap na lata 2003 - 2005, Warszawa 2003, HF/0404/PC

Kraus A., O wszystkim i o niczym. Rozmowy z księdzem Janem Twardoeskim, Warszawa 2009, HF/0751/I


Krwawe żniwo

Kulturowa tożsamość płci. Podręcznik dla trenerów, Warszawa 2005, HF/0242/PC,  HF/0378/PC

Kwiecień A., Poradnik obywatela. Co możemy zrobić gdy zetkniemy się z mową nienawiści?, Warszawa 2008/2009, HF/0906/PC, HF/0303/PC

Huma M., Krzystkiewicz M., Kupuj odpowiedzialnie. Twoje pieniądze kształtują świat. Poradnik dla uczniów szkół ponadpodstawowych, Kraków 2007, HF/0051/PC

L

Lange J., Machul-Telus B., Nijałkowski L. M., Poradnik antydyskryminacyjny dla funkcjonariuszy Policji, Warszawa 2009, HF/0290/PC. (wypożyczana na miejscu)


Left out. Violations of the rights of Roma in Europe, Londyn 2010, HF/0604/PC

Legan A., Saboń E., Pierwsze kroki. Jak uczyć o prawach człowieka, HF/0974/PC, HF/0919/PC

Lipowska – Tentsch A., Ryłko E., Przemoc motywowana uprzedzeniami. Przestępstwa z nienawiści, HF/0534/PC

Loewe A., Raport o homo-, biseksualności i transpłciowości w polskich podręcznikach akademickich, Warszawa 2010, HF/0807/PC

Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce na podstawie monitoring prasy 2008/2009, [red.:] A. Rutkowska, A. Smosarski, HF/0318/PC, HF/0971/PC

Lubelski poradnik dla migranta (wersja w języku ukraińskim), [red.:] Kosińska A., Sieniow T., Lublin 2009, HF/0621/PC

Ł

Łabęcka E., Szkoła Praw Człowieka. Teksty wykładów. Zeszyt 1, Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
Warszawa 1998, HF/0052/PC


M

Maciejowska B., Szwed D., Zielone miasto nowej generacji, Toruń 2010, HF/0577/PC

Magala S.J., Kompetencje międzykulturowe, Warszawa 2011, HF/0666/PC

Making rights a reality. Gender awareness workshops, Hf/0373/PC

Materiały szkoleniowe Amnesty International. Wstęp do praw człowieka. Orzecznictwo ETPCz, Warszawa 2002, HF/0053/PC

Michalska A., Skarga o naruszenie praw człowieka do Komitetu Praw Człowieka (Genewa), Warszawa 1995, HF/0454/PC

Miejski Informator dla niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, [ red.:] Domańska – Michałek S., Lublin 2008, HF/0054/PC

Międzynarodowe standardy zdrowia i praw reprodukcyjnych oraz seksualnych a ich realizacja w Polsce, [red.:] Z. Dąbrowska, HF/0305/PC

Migracja zarobkowa do Włoch. Próba podejścia interdyscyplinarnego, [red.:] Bryk D., Rożnowski B., Zięba M. St., Lublin 2008, HF/0278/PC

Migracja  - wyzwanie XXI wieku (wersja ukraińska), HF/0279/PC

Migracja – dodana wartość? (wersja ukraińska), HF/0280/PC

Migration – a challenge to the 21st Century, [red.:] Zięba M. St., Lublin 2008, HF/0281/PC, HF/0881/PC

Migration – the value added?, pod red. Markowski K., Lublin 2008. HF/0282/PC, HF/0882/PC

Mikulska A., Wolność sumienia i wyznania. Raport z monitoringu, Warszawa 2002, HF/0055/PC, HF/0056/PC

Mikulska A. Rasizm w Polsce. Raport z badań wśród osób, które doświadczyły przemocy ze względu na swoje pochodzenie etniczne, rasowe lub narodowe. Warszawa 2010 (dostępne tylko w wersji elektronicznej)

Międzynarodowe Prawo Humanitarne. Odpowiadamy na twoje pytania, HF/0057/PC

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Watch Docs. Prawa człowieka w filmie 7-16 grudnia, Warszawa 2007, HF/0058/PC,  HF/0059/PC

IV Międzynarodowy Festiwal Kultur Kaukazu "Transkaukazja" 2009, HF/0698/PC, HF/0699/PC

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie, Warszawa 5-14 grudnia 2008, HF/0469/PC

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie, Warszawa 4-13 grudnia 2009, HF/0687/PC, HF/0688/PC

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie, Warszawa 3 - 12 grudnia 2010, HF/0821/PC

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Watch Docs. Prawa Człowieka w filmie, Warszawa 8-18 grudnia 2011, HF/0759/PC

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Watch Docs. Prawa Człowieka w filmie, Warszawa 7-16 grudnia 2012, Lublin 7-10 grudnia,  HF/0972/PC

Migracja zarobkowa do Włoch. Próba podejścia interdyscyplinarnego, [red.:] Bryk D., Rożnowski B., Zięba M. St., Lublin 2008, HF/0278/PC

Mikulska A., Patzer H., Bieg przez płotki. Bariery na drodze do integracji migrantów w Polsce, Warszawa 2012, HF/0973/PC

Młodzież wobec różnic. Propozycje dla nauczycieli, HF/0470/PC

Młodzi na rzecz dzieci. Świadomość i odpowiedzialność, Oświęcim 2010, HF/0800/PC

Moje i twoje prawa i wolności. Poradnik dla nauczycieli liceum, HF/0372/PC

Monitoring wschodnich granic Polski - raport, [red.:] A. Zieleniec, Warszawa 2003, HF/0608/PC

N

Nadazdin D., Wróblewska M., Podręcznik świadomości genderowej, Warszawa 2006, HF/0657/PC, HF/0658/PC, HF/0659/PC, HF/0660/PC, HF/0661/PC

Narysuj mi prawa człowieka, Gdańsk 1996, HF/0244/PC, HF/0245/PC, HF/0920/PC


Nigdy więcej jesień – zima 2004, HF/0498/PC

Nigdy więcej wiosna 2003, HF/0731/PC

Nowicki M. A., Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Kraków 2002, HF/0873/PC

Nowicki M.A., Europejski Trybunał Praw Człowieka, Kraków 2006, HF/0875/PC


O

O doświadczeniach, pomysłach, działaniach praktycznych w wielokulturowych klasach, [red.:] D. Cieślikowska, Kraków 2011, HF/0748/PC

Olszewska A., Zawadzka A., Przespaceruj się w moich butach. O spotkaniach międzykulturowych, Warszawa 2009, HF/0782/PC

Orange. Human rights in film, Warszawa 2004, HF/0725/PC


OŚKA. Pismo ośrodka informacji środowisk kobiecych nr 1 (17-18)2002, HF/0412/PC

Oystein A., Vagen M., Głos Tybetu. Za wielkim murem cenzury, Warszawa 2008, HF/0548/PC, HF/0536/PC, HF/0001/PC

P

Pakiet edukacyjny. Antydyskryminacja, [red.:] J. Bohm, V. Frey, D. Schindlauer, K. Wladasch, Warszawa 2005, HF/0275/PC

Pakiet edukacyjny. Każdy inny, wszyscy równi, Warszawa 2003, HF/0061/PC, HF/0423

Palestyna od kuchni, HF/0849/PC

Pawlic - Rafałowska E., Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi, Warszawa 2010, HF/0758/PC

Pawlik K., Starnawski M., Masz problem? Przemoc motywowana nienawiscią we Wrocławiu. Raport na podstawie badań przeprowadzonych na przełomie 2010/2011 roku, Wrocław 2012, HF/0924/PC, HF/0923/PC, HF/0922/PC

Piekło kobiet trwa, Warszawa 2004, HF/0337/PC


Podręcznik Amnesty International, Podkowa Leśna 1997, HF/0246/PC, HF/0421/PC

Podręcznik pilnych akcji. Amnesty International, Warszawa 2004, HF/0247/PC, HF/0248/PC, HF/0732/PC


Podręcznik świadomości genderowej, Amnesty International, HF/0064/PC

Polityka równości płci. Polska 2007. Raport, [red.:] Chołuj B., Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2007, HF/0065/PC

Polityka równości płci w praktyce. Podręcznik, HF/0402/PC

Polski Raport Social Watch, Warszawa, 2008. Czas na prawa, HF/0490/PC

Pomagamy 2010, nr 32, HF/0560/PC

Popławski B., Szeniawska K., Gorzka czekolada. Społeczne aspekty uprawy kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej, Polska Akcja Humanitarna, Warszawa 2013, HF/0346/PC, HF/0268/PC

Poradnik dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej POKL, Warszawa 2011, HF/0804/I

Poradnik prawny dla lesbijek gejów i osób transseksualnych, [red.:] J. Szczęsny, Warszawa 2008, HF/0066/PC

Poradnik teleadresowy dla środowiska osób niepełnosprawnych Województwa Lubelskiego, Lublin 2008, HF/0276/PC

Positiv Lives. Positive responses to HIV, HF/0308/PC


Poszukiwana. Rzetelność, zaangażowanie, doświadczenie, 45+, HF/0449/PC

Powołani by otrzymać błogosławieństwo. List pasterski na temat wiary i homoseksualizmu opracowany przez Aktywną Grupę Katolickich Pastorów Homoseksualistów w Holandii, Amsterdam 1989, HF/0068/PC, HF/0067/PC, HF/0480/PC, HF/0479/PC

Poza systemem. Dostęp do ochrony zdrowia nieudokumetowanych migrantów i cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce, A. Chrzanowska, W. Klaus (red.), Warszawa 2011, HF/0639/PC, HF/0693/PC

Praktyczny Poradnik w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn w Funduszach Strukturalnych, HF/0379/PC

Prawa człowieka. Geneza, koncepcje, ochrona, [red.:] B. Banaszak, Wrocław 1993, HF/0069/PC

Prawa człowieka. Edukacja. Działanie, [red.:] Jarosiński A., Komosa M., Warszawa 2002, HF/0259/PC, HF/0374/PC, HF/0916/PC

Prawa człowieka. Organizacja. Działanie, HF/0012/PC, HF/0013/PC

Prawa człowieka i tolerancja. Scenariusz zajęć, Warszawa 2004, HF/0249/PC, HF/0250/PC, HF/0729/PC

Prawa człowieka. Zarys wykładu, [red.:] Skóra J., Wydawnictwo „Zakamycze” 2004, HF/0070/PC

Prawa i obowiązki uchodźców w Polsce. Informator, [red.:] T. Sieniow, Lublin 2010, HF/0908/PC

Prawne gwarancje równości kobiet i mężczyzn w Polsce nr 3/2004, HF/0443/PC

Przegląd realizacji Pekińskiej Platformy Luksemburg 2012, HF/0862/PC

Przemoc motywowana nienawiścią. Raport 2011, [red.:] M. Makuchowska, Warszawa 2011, HF/0926/PC

Przeciwdziałaj dyskryminacji. Jak zorganizować wydarzenie antydyskryminacyjne. Podręcznik działań w społecznościach lokalnych, [red.:] D. Denes, Warszawa 2009, HF/0764/PC, HF/0765/PC

Przewodnik po prawach człowieka (wersja białoruska), Suwałki 2005, HF/0071/PC

Przewodnik po wybranych przepisach prawnych w sprawach nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością, Łódź 2004, HF/0072/PC

Przygody innego. Bajki w edukacji międzykulturowej, [red.:] A. Młynarczuk - Sokołowska, K. Potoniec, K. Szostak - Król, Białystok 2011, HF/0677/PC, HF/0676/PC

Przyjazny urząd. Ewaluacja funkcjonowania Wydziału Sraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, [red.:] W. Klaus, Warszawa 2009, HF/0692/PC


R

Radziejowska M., Mazurczak A., 
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Poradnik RPO, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2013, HF/0820/PC, HF/0710/PC

Raport 2006 - 2007. Fundacja Inna Przestrzeń, Warszawa 2008, HF/0708/PC, HF/0707/PC


Raport z badań. Bariery i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim, [red.:] P. Stronkowski, HF/0285/PC, HF/0286/PC

Raport o homo-, biseksualności i transpłciowości w polskich podręcznikach akademickich, [red.:] A. Loewe, Warszawa 2010, HF/0718/PC

Raport z działań Klubu Gaja, Wilkowice 2011, HF/0805/PC

Reproductive rights in Poland. The effect of the anti - abortion law. Report 2008, Warszawa 2008, HF/0338/PC

Rigged rules and double standards trade, globalisation and the fight against poverty, Oxfam International, HF/0073/PC

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn. Aspekty prawne i instytucjonalne, HF/0405/PC

Równość płci w instytucjach rynku pracy. Gramy fair, HF/0451/PC


Rutkowska A., Przestępstwa z nienawiści w Polsce na podstawie badań akt sądowych, Warszawa 2008/2009, HF/0903/PC

Rutkowska A., A. Smosarski, Interwencje prawne i obywatelskie, Warszawa 2008/2009, HF/0905/PC, HF/0967/PC

Rutkowska A., A. Smosarski, Nietolerancja w Polsce. Kronika wydarzń na podstawie monitoringu prasy, Warszawa 2008/2009,
HF/0904/PC, HF/0969/PC

Rydzewski P., Diagnoza rynku pracy województwa lubelskiego w aspekcie funkcjonowania na nim osób niepełnosprawnych, Lublin 2010, HF/0550/PC

Rydzkowski J., Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2003, HF/0074/PC

Rzecznictwo w sprawie dostępności przerywania ciąży w studium jedenastu krajów, [red.:] B. Klugman, D. Budlender, HF/0334/PC

S

Shattered lives. The case for tough international arms control, HF/0075/PC, HF/0076/PC

Słabe ogniwa. Wyzwania dla funkcjonowania systemu ochrony uchodźców w Polsce, [red.:] J. Frelak, W. Klaus, Warszawa 2011, HF/0780/PC, HF/0842/PC

Stonewalled – still demanding respect. Police abuse and misconduct against lesbian, gay, bisexual and transgender people in the USA, HF/0077/PC

Struzik J., Kobiety i rozwój. Kronika aktywności kobiet na terenach wiejskich, HF/0623/PC

Struzik J., Niewidoczne (dla) społeczności. Sytuacja społeczna lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskichi w małych miastach w Polsce, Kraków 2012, HF/0910/PC

System ochrony praw człowieka, pod red. Czuj A.,Wydawnictwo „Zakamycze”, HF/0078/PC

Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych w Polsce. Raport za lata 2005 i 2006, Warszawa 2008, HF/0079/PC

Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010 i 2011, [red.:] M. Makuchowska, M. Pawlęga, Warszawa 2012, HF/0925/PC

Sytuacja krajów globalnego Południa na przykładzie Rwandy. Pakiet edukacyjny dla nauczycieli szkół średnich, HF/0063/PC, HF/0062/PC

Szklanna A., Ochrona prawna cudzoziemca w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa 2010, HF/0663/PC

Szkoła Praw Człowieka. Teksty wykładów. Zeszyt 5, [red.:] E. Łabęcka, Warszawa 1998, HF/0446/PC

Szkoła wielokulturowa - organizacja pracy i metody nauczania. Wybór tekstów, [red.] A. Grudzińska, K. Kubin, Warszawa 2010, 0680/PC

Szlendak T., Małe dziecko w Polsce. Raport o sytuacji edukacji elementarnej, Warszawa 2006, HF/0546/PC

Ś

Śmierć nie jest sprawiedliwością. Rada Europy a kara śmierci, HF/0483/PC

T

Tadeusiak – Jeznach K., Gryczko A. N., Nowy świat pracy – drogi do równości płci na rynku pracy, Warszawa 2012, HF/0848/PC

Tęczowe rodziny w Polsce. Prawo a rodziny lesbijskie i gejowskie, [red.:] M. Zlma, Warszawa 2010, HF/0717/PC

The impact of guns on women's lives, Control Arms, Amnesty International, 2003, HF/0080/PC, HF/0081/PC

The green city of the new generation, Bruksela 2007, HF/0578/PC

The Russian Federation. Denial of Justice, HF/0420/PC


The United Nations Human Rights norms for business: towards legal accountability, Amnesty International, HF/0082/PC

The 5 th anniversary annual report on the work of the organization 1996, New York 1996, HF/0083/PC

Tybet. Pamięci niezrównanych wojowników, Warszawa 2004, HF/0084/PC, HF/0085/PC, HF/0563/PC

Tybet. Historie prawdziwe, HF/0709/PC

Tybet. Odcinanie głowy węża. Świadkowie. Fakty mówią za siebie, HF/0382/PC

Tybet. Świadkowie mówią za siebie, [red.:] A. Engelking, A. Bareja - Starzyńska, HF/0322/PC


U

Uchodźcy mówią, [red.:] K. Jakubowski, Podkowa Leśna 1997, HF/0086/PC, HF/0087/PC

Uchodźcy świata. 50 lat pomocy humanitarnej, [red.:] A. Siarkiewicz, Warszawa 2000, HF/0610/PC, HF/0366/PC

Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Birma/Myanmar, Chiny, Kirgistan, Sudan, Kenia, Irak, Warszawa 2008, HF/0645/PC


W

Warszawa wielu kultur, [red.:] E. Skiba, A. Tomaszewska, M Diouf, Warszawa 2009, HF/0703/PC, HF/0702/PC, HF/0675/PC

Weis T., Światowa gospodarka żywnościowa. Batalia o przyszłość rolnictwa, Warszawa 2011, HF/0694/PC


Wencel K., Klaus W. Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce w latach 2008 - 2010. (dostępne tylko w wersji elektronicznej)

Wire for Activists and International Members nr 003, Londyn 2010, HF/0602/PC

Wire for Activists and International Memebers nr 005, Londyn 2010, HF/0606/PC


V

Veil S., O prawo do aborcji. Przemówienie z 26 listopada 1974 i rozmowa z Annick Cojean, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005, HF/0088/PC

Z

Zadra. Pismo feministyczne nr 4/1 (13/14)2003, HF/0403/P

Zależności globalne. Scenariusze zajęć lekcyjnych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Szczecin 2012, HF/0928/PC

Zapobieganie torturom w instytucjach izolacyjnych Europy Centralnej i Wschodniej. Raport z działalności Programu Grupa Polska, [red.:] Rzepliński A., Wilamowski K. Warszawa 2006, HF/0089/PC

Zbrodnie nienawiści, zmowa milczenia. Tortury i okrutne traktowanie ze względu na tożsamość płciową, HF/0090/PC

Znaniecki P., Zielone znaki, czyli jak wybrać produkty przyjazne środowisku, Białystok 2003, HF/0596/PC

Związki partnerskie. Jakich praw nie mają polskie pary homoseksualne?, [red.:] B. Ilnicka, K. Śmiszek, HF/0927/PC

Zasady Yogyakarty. Zasady międzynartodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej, [red.:] Remin K., Warszawa 2009, HF/0891/PC


Nauki społeczne

A

Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim 2005 r., Lublin 2006, HF/0134/NS

Analizy i Opinie nr 103, grudzień 2009, HF/0311/NS

Analizy i Opinie nr 122, czerwiec 2011, HF/0785/NS
 
Analizy i Opinie nr 123, październik 2011, HF/0786/NS
 
Analizy i Opinie nr 128, styczeń 2012, HF/0783/NS
 
Analizy i Opinie nr 129, styczeń 2012, HF/0784/NS
 
Analizy i Opinie nr 101, listopad 2009, HF/0313/NS
 
Andrzejewska A., Dziecko w cyberprzestrzeni. Patologie społeczne XXI wieku. Materiały edukacyjne i szkoleniowe, Fundacja Pedagogium, Warszawa 2007. HF/0135/NS, HF/0136/NS

Antoszewski A., Herbut R., Partie i systemy partyjne [w:] Encyklopedia politologii, [red.:] M. Żmigrodzki, Kraków 1999. HF/0419/NS

B

Bauman Z., Globalizacja, Warszawa 2000, HF/0137/NS

Biblioteka – moje ulubione miejsce, [red.:] A. Wiśniewska, HF/0889/NS, HF/0962/NS

Biedroń R., Wilhelm W., Martelli M., Gualdi M., Znęcanie się w szkołach. Jak przeciwdziałać znęcaniu. Przewodnik dla nauczycieli, Schoolmates, HF/0139/NS, HF/0140/NS

Bożejewicz W., Jędrzejko M., Narkotyki i narkomania, Pułtusk – Warszawa 2007, HF/0141/NS

Brewiarz demokracji. Jak funkcjonuje państwo demokratyczne (na przykładzie Szwajcarii), Warszawa 1994, HF/0447/NS

Brudnik E., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, Kielce 2003, HF/0142/NS
 
Prawo konstytucyjne RP (instytucje wybrane), [red.:] J. Buczkowski, Przemyśl 2007, HF/0876//NS

Burakowska N., Wychowane do pracy. Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Kraków 2006, HF/0542/NS,HF/0890/NS

Burton T., Kształcenie dorosłych. Przygotowanie materiałów do elastycznego kształcenia,  Warszawa 1997, HF/0409/NS

C

Capała P., Tokarz - Kamińska B., Seniorzy w akcji, Warszawa 2009, HF/0806/NS

Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin 1996, HF/0433/NS


Cialdini R. B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2004, HF/0143/NS

Citizen participation module, HF/0407/NS

Communication for integration and diversity. How to do communication and dialogue campaigns, HF/0965/PC

Consensus. Studenckie zeszyty naukowe nr 1, Lublin 2001, HF/0424/NS

Cudzoziemcy, [red.:] J. Chlebny, Warszawa 2007, HF/0831/NS

Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów, [red.:] E. Aronson, Warszawa 2002, HF/0144/NS

D

Dąbrowski P., Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach, Warszawa 2011, HF/0664/NS

Detz J., Sztuka przemawiania. Nie co mówić, ale jak mówić, Gdańsk 2004, HF/0521/NS

Devaux S., Girard A., Neuchatel...a new experience, Neuchatel 2009, HF/0854/NS

Dolnicki B., Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe,  Kraków 1999, HF/0427/NS

Drejer F., Miejsce edukacji regionalnej we współczesnym systemie oświaty, Warszawa 2005, HF/0757/NS

E

Edukacja – trudne lata. Maj 2006 – Wrzesień 2007. Raport. Społeczny Monitoring Edukacji, HF/0961/NS, HF/0145/NS

Elster J., Tworzenie konstytucji w Europie Środkowo - Wschodniej, czyli przebudowa łodzi na pełnym morzu, Warszawa 1994, HF/0375/NS

Europejska konwencja praw człowieka.Podstawowe dokumenty, [red.:] I. Kondak, Warszawa 1998, HF/0457/NS

European Law Journal. Special issue on Legal Theory in The European Union, [red.:] M. Everson, HF/0880/NS

European Constitutional Law Review, Paryż 1992, HF/0879/NS

F

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, HF/0394/NS

Fundusze i zarządzanie finansami. Pakiet szkoleniowy nr 9, Strasburg 2004, HF/0605/NS

G

Gender issues 2009: Gender Equality. Discouse in times of transformation 1989 - 2009, Warszawa 2009, HF/0763/NS

Gillen T., Asertywność, Warszawa 1999, HF/0408/NS

Ustroje państw współczesnych, [red.:] J. Jędrak, Lublin 2007, HF/0839/NS

Golka M., Imiona wielokulturowości, Warszawa 2010, HF/0662/NS

Gradek-Lewandowska M., Przewodnik po prawie autorskim i prawach pokrewnych w internecie, Warszawa 2009, HF/0467/ NS

Gramberger M., Podręcznik OECD na temat informowania, konsultacji i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji politycznych. Rządzenie, Warszawa 2010, HF/0649/NS

Gromkowska A., Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2002, HF/0146/NS

Grosse G.T., Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej a budowa kapitału intelektualnego na obszarach wiejskich, Warszawa 2010, HF/0315/NS

Groszyk H., Malarczyk J., Pieniążek A., Seidler G.A., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2001, HF/0951/NS

Grzelewska D., Habielski R., Kozieł A., Osica J., Piwońska-Pykało, Skierawski F., Prasa, radio, telewizja w Polsce. Zarys dziejów, Warszawa 1999, HF/0395/NS

H

Halik T.,Kosowicz A., Marek A., Imigranci w polskim społeczeństwie, Warszawa 2009, HF/0519/NS, HF/0734/NS

Hamerla D., Kacuga, Jak działać skutecznie? Poradnik lidera lokalnego, Fundacja Edukacji dla Demokracji,
Warszawa 2005, HF/0465/NS

Huk I., Kawecka M., Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, Lublin 2003, HF/0622/NS

I

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2004 roku,Warszawa 2005, HF/0874//NS

Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziecmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne, [red.:] N. Klorek, K. Kubin, HF/0921/NS

Integralnokulturowe badanie kontaktu kulturowego. Wybrane problemy społeczne i prawne, [red.:] J. Królikowska, Warszawa 2009, HF/0832/NS

J

Janusz Grzegorz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin 2011, HF/0665/NS

Jędrzejko M., Bożejewicz W., Janiszewski W., Narkomania – nowe zjawiska i zagrożenia, Warszawa 2007, HF/0147/NS, HF/0148/NS

Jones D., Banery i smoki. Przewodnik twórczego organizowania kampanii, Warszawa 2006, HF/0847/NS


K

Kapuściński R., Autoportret reportera, Kraków 2003, HF/0612/NS

Kędziora K., Śmiszek K. , Zima M., Równe traktowanie w zatrudnieniu, Warszawa 2009, HF/0963/NS, HF/0750/NS

Kocewiak S., Ogrodzki P., Rulewicz J., Vademecum. Zabezpieczenie obiektów sakralnych, Warszawa 2009, HF/0878/NS

Kompendium przedsiębiorczości, Warszawa 2008, HF/0150/NS

Konstytucja na co dzień, [red.:] Ordak G., Klaus W., Pawłowski K., Woźniakowska D., Warszawa 2001, HF/0413/NS, HF/0414/NS

Kosiński S., Zarys socjologii, Lublin 1977, HF/0833/NS

Koszewska K., Tołwińska – Królikowska E., Szkolny program wychowawczy. Materiały dla rad pedagogicznych
i edukatorów,
Warszawa 2001, HF/0151/NS


Koszel B., Żerko S., Słownik polityków XX wieku, Poznań 1996, HF/0860/NS

Królikowski J., Projekt edukacyjny, materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych, Warszawa 2001, HF/0152/NS

Kto pilnuje strażników? odpowiedzialne dziennikarstwo w demokratycznej Polsce, [ red.:] J. Kucharczyk, Warszawa 2011, HF/0779/NS

L

Lepa A., Pedagogika mass mediów, Łódź 1999,  HF/0815/NS

Lisowska E., Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, HF/0406/NS

M

Magdoń A., Reporter i jego warsztat, Kraków 1993, HF/0396/NS

Maroshek-Klarman U., BETZAVTA Podręcznik nauczania demokracji przez gry, Warszawa 1996,  HF/0485/NS

Maroshek-Klarman U., Nie ma czegoś takiego jak trochę demokracji, Warszawa 1996, HF/0533/NS

Media. Leksykon PWN, Warszawa 2000, [red.:] E.Banaszewicz-Zygmunt, HF/0393/NS

Merta T., Pacewicz A., Edukacja prawna i obywatelska. Scenariusze lekcji dla szkół średnich cz. I, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 1997, HF/0369/ NS

Metoda e-VITA. Rozwój społeczno-gospodarczy społeczności lokalnych przy wykorzystaniu technologii informatycznych internetu, [red.:] M., Łotys, Warszawa 2008, HF/0466/NS

Metody zarządcze w administracji samorządowej oraz partycypacja społeczna w gminach, [red.:] J. Warda, Lublin 2008, HF/0654/NS
 
Międzynarodowa współpraca organów wymiaru sprawiedliwości – rola sędziego krajowego, Tarnobrzeg 2003, HF/0883/NS

Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, [red.:] M. Flemming., Warszawa 1991, HF/0422/NS

Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim, [red.:] P. Krajewski, Warszawa 2010, HF/0636/NS, HF/0637/NS, HF/0638/NS

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy, przypadek Lubelszczyzny, [red.:] P. Kaczmarczyk, Warszawa – Lublin 2008, HF/0149/NS

Mindware. Technologie dialogu, [red.:] P. Celiński, Lublin 2012, HF/0809/NS

Misztal H., Prawo wyznaniowe,  Lublin 2000, HF/0431/NS

Mitera M., Zubik M., Kara śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, EXIT, Warszawa 1998, HF/0458/NS

Monitor integracji. Ewaluacja i ocena skuteczności działań prowadzonychw Polsce przy finansowym wsparciu EFI 2007-2012, [red.:] M. Bieniecki,P,. Kaźmierkiewicz, Patrycja Matusz Protasiewicz, Gliwice 2013, HF/0958/PC

Morawska E., Idea Rechtsstaat w ustawie zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 2000, HF/0460/NS

N

Nabywanie obywatelstwa polskiego, [red.:] T. Sieniow, Lublin 2013, HF/0929/NS


Niskoemisyjna gospodarka w Polsce: wpływ europeizacji na politykę rządu, [red.:] T. G. Grosse, Warszawa 2011, HF/0787/NS

Nowaczyk M., 
Świderek G., Edukacja globalna dla najmłodszych. Pakiet edukacyjny dla szkół podstawowych i przedszkoli, HF/0852/NS, HF,0853/NS, HF/0944/NS, HF/0945/NS

O

Ochrona Zdrowia Reprodukcyjnego. Świadczenia zdrowotne, Warszawa 2006, HF/0153/NS, HF/0154/NS

O"Loughlin E., Wegimont L., Krajowy raport na temat edukacji globallnej w Polsce, Warszawa 2009, HF/0312/NS

Oniszczuk J., Państwo prawne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (zasady państwa prawnego), Warszawa 1996, HF/0445/NS

Oniszczuk J., Źródła prawa w nowym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2001, HF/0425/NS

Oniszczuk J., Źródła prawa w orzecznictwie i powszechnie obowiązującej wykładni ustaw Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 1999, HF/0456/NS

Organizowanie społeczności lokalnej, [red.:] B. Skrzypczak, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011, HF/0682/NS 

P

Pankowska D., Wychowanie a role płciowe, Gdańsk 2005, HF/0155/NS,  HF/0156/NS

Pietraś J.Ziemowit, Prawo wspólnotowe i integracja europejska, Lublin 2006, HF/0418/NS

Pietraś J. Ziemowit, Teoria gier jako sposób analizy podejmowania decyzji politycznych, Lublin 1997, HF/0415/NS

Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, [red.:] Ł. Waszak, P. Masłowski, Warszawa 2012,  HF/0835/NS

Podręcznik dialogu. Zaufanie i tożsamość, [red.:] K. Czyżewski, M. Golubiewski, J. Kulas, Sejny 2012, HF/0937/NS

Praca cudzoziemców w Polsce. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe, [pod red.:] M. Jamroży, T. Major, Gdańsk 2012, HF/0667/NS, HF/0830/NS

Prawa i zdrowie. Reprodukcyjne i seksualne. Przewodnik, [red.:] A. Solik, Warszawa 1998, HF/0802/NS

Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2010, [red.:] G. Makowski, P. Sobiesiak, Warszawa 2011, HF/0648/NS

Probosz M., Sadura P., Konsultacje w społeczności lokalnej: planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji spłecznych metodą warsztatową, Warszawa 2011, HF/0652/NS

Psychologia polityczna, [red.:] Skarżyńska K., Poznań 1999, HF/0392/NS

Q

Queer Studies. Podręcznik kursu, [red.:] Kochanowski J., Abramowicz M., Biedroń R., Warszawa 2010, HF/0730/NS

R

Raport z projektu Obcy? Zbliżenia, Lublin 2010, HF/0520/NS, HF/0808/NS, HF/0745/NS


Renzetti C. M., Curran D. J., Kobiety mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, HF/0157/NS

Rozwój edukacji globalnej w Polsce - perspektywy współpracy międzysektorowej, Warszawa 2009, HF/0964/NS

Rutkowska A., Komaniecki A., W poszukiwaniu przyjaznej szkoły. Podręcznik projektowy dla szkół, Katowice 2008, HF/0162/NS, HF/0163/NS
 
S

Schimanek T., Dialog obywatelski, Polskqa 2008. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008, HF/0317/NS

Schoolmates. Znęcanie się w szkołach. Jak przeciwdziałać znęcaniu? Przewodnik dla nauczycieli, HF/0440/NS, HF/0138/NS, HF/0139NS, HF/0140NS

Scriptores nr 1(22) 1999. Rozmowy z kobietami i o kobietach, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, HF/0158/NS

Shmitt. E. E., Małe zbrodnie małżeńskie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, HF/0159/NS

Skrzydło W., Polskie prawo konstytucyjne,  Lublin 1998, HF/0434/NS

Sobczak J., Prawo  prasowe, Warszawa 2000, HF/0429/NS

Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk, [oprac.:] Ł. Bojarski, Warszawa 2004, HF/0884/NS

Sylwestrzak A., Historia doktryn  politycznych i prawnych, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1997, HF/0432/NS

Szomburg J., Zbieranek P., Edukacja dla rozwoju, Gdańsk 2010, HF/0909/NS

Szreniawski J., Wstęp do nauki administracji, Lublin 2000, HF/0950/NS

Szygendowska A., Agresja w szkole, agresja w domu. Patologie społeczne XXI wieku. Materiały edukacyjne
i szkoleniowe
, Warszawa 2007, HF/0160/NS, HF/0161/NS


Szyszkowski W., Beniamin Constant. Doktryna polityczno - prawna na tle epoki, Poznań 1984, HF/0952/NS

T

 Tiry na tory. Poradnik walczących społeczności, Kamińska E., Makowski W., Łódź - Kraków 2012, HF/0914/NS

Tolerancyjni. To się dzieje!, [red.:] K. Szotkowska - Beylin, M. Białek - Graczyk, Warszawa 2009, HF/0518/NS, HF/0866/NS, HF/0836/NS, HF/0838/NS

U

Ubóstwo i wyklucznie społeczne w Polsce. Polski raport Social Watch 2010, [red.:] R. Szarfenberg, Warszawa 2011, HF/0643/NS

Uczenie się międzykulturowe. Pakiet szkoleniowy nr 4, [red.:] S. Martinelli, M. Taylor, Bruksela 2000, HF/0594/NS, HF/0957/NS

Uliasz M., Inwestycje w przedsiębiorczość, Lesko 2006, HF/0164/NS

Urbanik A., Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej, HF/0653/NS

Ustawa prawo prasowe z dn. 26 stycznia 1994 (Dz.U.Nr.5 poz.24), HF/0438/NS

Uwaga narkotyki. Patologie społeczne XXI wieku. Materiały edukacyjne i szkoleniowe, [red.:] Jędrzejko M., Warszawa 2007, HF/0165/NS, HF/0166/NS

W

Wates O., Dziennikarstwo rozwoju. Poradnik do zmagań z tematem, Praga 2010, HF/0701/NS, HF/0700/NS, HF/0598/NS

Wołowik W., Język ciała w biznesie, polityce i życiu publicznym, Kraków 1998, HF/0167/NS

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, [red.:] B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2006/ HF/0947/NS

Z

Zagrożenie zabytków przestępczością, Warszawa 2005, HF/0877/NS

Zdanowicz M., Wysoki Komisarz do spraw uchodźców, Białystok 1994, HF/0417/NS

Zięba M. St., Migracja - wyzwanie XXI wieku, KUL, Lublin 2008, HF/0534/NS

Znęcanie się w szkołach. Przewodnik dla młodzieży jak przeciwdziałać znęcaniu. Schoolmates, HF/0272/NS, HF/0273/NS

Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźcach, [red.:] Katarzyna Koszewska, Warszawa 2001, HF/0370/PC


Zubik M., Problem aborcji na świecie w dokumentach i orzecznictwie sądowym, Warszawa 1997, HF/0459/NSKultura

A


Aktywni Mieszkańcy. Inicjatywy sąsiedzkie w praktyce, [red.:] P. Henzler, HF/0814/K, HF/0813/K, HF/0310/K

Anchimowicz M., Muras K., Niziołek K., Olesiewicz R., Sokołowski M., Co nas łączy co nas różni. Białystok i jego mieszkańcy w oczach obcokrajowców, Białystok 2008, HF/0168/K, /HF/0169/K

Animacja kultury lokalnie, [red.:] Kurz I., Warszawa 2008, HF/0569/K

Archipelag, [red.:] Pruska W., Michalski R., Ruczko M., Olsztyn 2010, HF/0724/K

B

Braniewska M., Cukunft, Warszawa 2010, HF/0620/K

D

Dialog Pheniben 2008, nr 2, HF/0339/K

Dialog Pheniben 2008, nr 7, HF/0587/K, HF/0580/K, HF/0579/K

Dialog Pheniben 2008, nr 8, HF/0581/K, HF/0592/K

Dialog Pheniben 2008, nr 9, HF/0585/K

Dialog Pheniben 2008, nr 10, HF/0582/K

Dialog Pheniben 2008, nr 11, HF/0583/K

Dialog Pheniben 2008, nr 12, HF/0586/K


Dialog Pheniben 2009, nr 1, HF/0584/K

Dialog Pheniben 2009, nr 5, HF/0588/K

Dwa dni fotografii im. Edwarda Hartwiga, [red.:] A.  Kliczka, Lublin 2008, HF/0388/K

Dobra Kultury. Współpraca i problem roszczeń w relacjach polsko – ukraińskich. Rekomendacje, [red.:] Petyńska M., Warszawa 2006, HF/0468/K

Działania twórcze. Twórczość wspomagająca rozwój, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2002, HF/0262/K

E

Edukacja międzykulturowa wobec integracji dzieci polskich i czeczeńskich na przykładzie projektu „Ku wzbogacającej różnorodności”, [red.:] a. Młynarczuk, k. Potoniec, Białystok 2009. HF/0507/K

Ewangelia Jezusa, Lublin 1981, HF/0430/K

F

Fotografia i antropologia (katalog), HF/0591/K

G

Gierat – Bieroń B.,
Europejskie Miasto Kultury 1985 – 2008, Kraków 2009. HF/0510/K


Gagauzia farmecele provinciei, HF/0484/K

H

Historia. Pamięć. Tolerancja. Nauczanie o wielokulturowości i lokalnej historii, [red.:] Niziołek K., Poczykowski R.,
Białystok 2008, HF/0171/K

I

Inspiracja, aktywacja. Jak realizować pasje na swoim podwórku, HF/0238/K

Inspirator obywatelski. Przewodnik po nieformalnej edukacji obywatelskiej w bibliotekach publicznych i nie tylko...,
[red.:] G. Markowski, F. Pazderski, Warszawa 2011, HF/0753/K

Instytut Kultury Polskiej
(folder), HF/0570/K

Idea polskich miast, "Wolność i Solidarność" nr 23, [red.:] J. Szomburg, Gdańsk 2010, HF/0593/K

J

Jasińska-Kania A., Staszyńska M. K., Diagnoza postaw młodzieży województwa podlaskiego wobec odmienności kulturowej, Białystok 2009, HF/0361/K

Jagielski J., Jewish sites in Warsaw, Warsaw 2002, HF/0172/K

K

Kamienie mówią. Dzieje i kultura Czeczenów, Adger - Adajew Issa, HF/0601/K

Karolak W., Działania twórcze. Moje portrety. Twórczość wspomagająca rozwójZeszyt ćwiczeń, Łódź 2002, HF/0241/K

Kasprzak T. Walczak B., Domy i ośrodki kultury w świetle danych GUS, Warszawa 2010, HF/0803/K

Krakowski szlak kobiet. Przewodniczka po Krakowie Emancypantek, [red.:] Furgał E., Kraków 2009, HF/0173/K, HF/0174/K

Księga Mostu,  [red.:] Czyżewski K., Sejny 2006, HF/0175/K


Kultura – polityka – rozwój. O kulturze jako "dźwigni" rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów, [red.:] J. Szomburg, Gdańsk 2012, HF/0902/K

Kultura 2000. Album projektów zrealizowanych z udziałem Polski w latach 2001 – 2006,, HF/0176/K

Kultura współczesna, [red.:] Bendyk E., Krzysztofek K., Warszawa 2005, HF/0292/K

Kultura współczesna, [red.:]M. Mrozowski, Warszawa 2005, HF/0948/K

Kultura współczesna, [red.:] W.K. Pessel, I. Piotrowski, Warszawa 2012, HF/0949/K

L

Lessig L., Wolna kultura, HF/0597/K

Lublin - Lwów, HF/0607/K

M

Macierzyństwo..., [red.:] A. Gładysz, M. Lachowski, P. Zarębska - Denysiuk, Lublin 2012, HF/0943/K

Maliszkiewicz B., Biskup J., Głosy z ulicy Barlickiego. Ulica jako punkt wyjścia do działań artystycznych i edukacyjnych. Opis projektu interdyscyplinarnego, Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia, Opole 2007, HF/0243/K

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy. Katalog 7. Warszawa 20 – 25 kwietnia 2010, HF/0489/K, HF/0754/K

Monaster św. Onufrego w Jabłecznej, HF/0799/K

Mościcki P., Polityka teatru. Esej o sztuce angażującej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008. HF/0177/K

N

Notes nr 74, Warszawa 2012, HF/0746/K

Notes nr 82, marzec - kwiecień 2013, HF/0933/K

Nowacka-Devilland A., Tadźin, Warszawa 2009, HF/0487/K

Nowy Testament i psalmy, HF/0398/K

O

Od teatru do terapii. Tom I. Między teorią a praktyką, [red.:] Jaworska A., Kasprzak B., Nowak M.,
Lublin 2006, HF/0178/K,  HF/0179/K

P

Pakiet edukacyjny. Wymiana młodzieży. Pomysły, metody, działania, HF/0263/K


Pieśń, opowieść, dziennik. Praktyki słowa w kulturze współczesnej, HF/0568/K

Przyjemności opowiadania, [red.:] M. Litwinowicz, Warszawa 2006, HF/0571/K

R

Raport o kulturze. Postęp Europa, [red.:] Baran E., Lublin 2007, HF/0180/K

Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi, [red.:] P. Laufer, Lublin 2011, HF/0894/K

Raport o stanie kultury i NGO na Ukrainie, [red.:] P. Laufer, Lublin 2012, HF/0936/K, HF/0986/K

Rok 2009 w Krzyżowej, [red.:] K. Młyńczak,HF/0549/K

S

Sanetra – Szeliga J., Kusek R., Kultura w dialogu, Kraków 2008 HF/0360/K


Skrawki pamięci. Wojsłowice. Wielokulturowa przeszłość ziemi wojsłowickiej we wspomnieniach jej mieszkańców, Stowarzyszenie Panorama Kultur, Wojsłowice 2005, HF/0181/K

Społeczności lokalne zmieniają swoją rzeczywistość. Przewodnik dla samorządowców (wersja rosyjska), Warszawa 2000, HF/0291/K

Stowarzyszenie Katedra Kultury (folder dotyczący projektów Stowarzyszenia), HF/0572/K

Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją dla kultury, [red.:] M. Śliwa, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2011, HF/0387/K

Szablon Dżem, Warszawa 2012, HF/0955/K

T

Teatr po przebudowie, Z. Dworakowska, M. Pohorela [red.:], Warszawa 2008, HF/0573/K

Teraz! Animacja kultury,  HF/0256/K, HF/0567/K

The wonders of Warsaw. Cuda Warszawy, Warszawa 2007, HF/0182/K, HF/0183/K

U

Unger L., Udało mi się mieć ciekawe życie, Lublin 2008, HF/ 0323/K

W

Węgierek K., La celebracion, Warszawa 2009, HF/0474/K

Z

Zaczarowane Polesie. Kolędy i szczodrywki. Zeszyt 15. HF/0184/K


ZOOM na domy kultury, [red.:] M. Białek - GraczykWarszawa 2009. HF/0299/K, HF/0342/K

Zoom na domy kultury. Laboratorium zmiany, [red.:] M Białek - Graczyk, Warszawa 2010, HF/0752/K

Poezja i proza


B

Barash A., Głos z nieba. Bajki żydowskie, Białystok 1992. HF/0213/PP

Bialowitz P., Bunt w Sobiborze. Opowieść o przetrwaniu w Polsce okupowanej przez Niemców (tekst roboczy -  przed redakcją naukową do wewnętrznych celów wydawnictwa). HF/0214/PP

Burda S., Słowo o nadziei, Lublin 2007, HF/0531/PP

C

Cud wtórnego kwitnienia śliw, Warszawa 1961, HF/0953/PP

E

Ehrenreich B., Za grosze pracować i (nie) przeżyć, Wydawnictwo W. A. B., Warszawa 2006. HF/0215/PP

F

Frankel A., Dziewczynka, Warszawa 2007, HF/0216/B, HF/0217/B

G

Gierszon A., Tak bardzo go nie ma, Lublin 2008, HF/0532/PP

Grochola K., Zdążyć przed pierwszą gwiazdką, Warszawa 2002, HF/0219/PP

K

Kawałko J. M., Okoń L.J., Popek S., Piękno nieposkromione, Lublin 2000, HF/0528/PP


L

Interpretacje aksjologiczne, [red.:] W. Panas, A. Tyszczyk, Lublin 1997, HF/0349/PP

Ł

Łobodowski J., In memoriam,  Lublin 2005, HF/0529/PP

M

Meyrink G., Golem,  Warszawa 1992, HF/0220/B

Mirecka A. B., Chcę zostać Żydówką. Dramat, Lublin 2007, HF/0221/B

Moser M., Wyspa Sprzątaczek, Warszawa 1997, HF/0222/B

N

Nagrabiecki J., Gasnące Linie, Warszawa 1965, HF/0223/B


O

Okoń L. J., Antologia poetów lubelskich. Wskrzeszenie pamięci, Lublin 1998, HF/0527/PP

P

Pado D., Wiśniewski R., Raj, Nowa Ruda 2005, HF/0476/B, HF/0526/PP, HF/0228/B, HF/0229/B, HF/0762/B

Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, [red.:] S. Sawicki, A. Tyszczyk, Lublin 1992, HF/0348/PP

Pavloff F., Brunatny poranek, Warszawa 2009, HF/0494/PP

S

Safrin H., Przy Szabasowych Świecach,  Łódź 1963. HF/0224/B

Stachura E., Wysocki W., Cohen L., Piosenki, Warszawa 1989, HF/0225/B

Sołżenicyn A., Jeden dzień Iwana Denisowicza, Warszawa 1989, HF/0226/B

Spotkania z Zabytkami 2003, nr 9(199) XXVII, HF/0589/K

Szpilman W., Pianista, Kraków 2000, HF/0227/B

W

Wroński M., Kino Venus, Warszawa 2011, HF/0630/PP

Z

Zapach wiosennych myśli, [red.:] S. Burda, Lublin - Grabowiec 2003, HF/0632/PP

Zniewolony umysł 2, [red.:] E. Majewska, J. Sowa, Kraków 2007, HF/0230/B
Unia Europejska

B

Białek M., Notes Europa. Przewodnik dla młodzieży i nauczycieli po najciekawszych projektach finansowanych przez Unię Europejską, Warszawa 2004, HF/0232/UE, HF/0233/UE, HF/0364/UE

Białek M., Przewodnik po programie „Młodzież” 2005/2006, HF/0234/UE

Bieniecki M., Pawlak M., Laboratoria integracji. Lekcje z doświadczeń brytyjskich, belgijskich, katalońskich i portugalskich,  HF/0798/UE

Bieńkowska E., Kulesza C., Europejskie standardy kształtowania sytuacji ofiar przestępstw, Białystok 1997, HF/0794/UE


Biskup E., Ganczar M., Conditions for the establishment and operation of businesses in cross – border regions of Poland and Ukraine, Lublin 2007, HF/0284/UE

C

Czapliński W., Zarys Prawa Europejskiego, Warszawa 1999. HF/0122/UE


D

Dobrowolny powrót jako priorytet polityki powrotowej Unii Europejsiej, [red.:] A. Kosińska, P. Wojtasik, Lublin 2012, HF/0892/UE

E

Edukacja eropejska na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego,  [red.:] I. Wal, Wałbrzych 1998, HF/0461/UE

Enlarg EducationaEuropejska walizka na rzecz rozszerzenia UE, http://pl.enlargeducation.eu/index.php/walizka (wersja internetowa); produkt jest bezpłatny, finansowany ze źródeł Unii Europejskiej

Europa na co dzień - podręcznik ucznia,Warszawa 1997,  HF/0335/UE

K

Kaźmierkiewicz P., Mazur-Rafał M., Iglicka K., Zarządzanie migracją. Przypadek i doświadczenia Polski w odniesieniu dyrektyw komisji europejskiej, Warszawa 2003, HF/0435/UE

Kmak M., Lewandowska J., Tokarz B., Witarz P., Dobre praktyki sędziowskie. Skrypt, Warszawa 2006, HF/0124/UE

Kuś A., Sieniow T., Układ z Shengen – szanse i zagrożenia współpracy transgranicznej, Lublin 2007, HF0283/UE

L


Lind M., Minichbauer R., Europejskie polityki kulturalne 2015. Raport ze scenariuszami przyszłości publicznego finansowania sztuki współczesnej w Europie, Warszawa 2009, HF/0125/UE

Ł

Łada A., Partnerstwo dla prezydencji? Współpraca administracji z sektorem pozarządowym podczas czeskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej - wnioski dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, HF/0316/UE

"Analizy i Opinie" nr 105, Rola regionów i organizacji pozarzadowych w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, HF/0314/UE

N

Na drogach i bezdrożach wolności. Partnerstwo wschodnie, [red.:] A. Kudelski, D. Skorupa, Kraków 2010, HF/0642/UE

O

Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej. Akty prawne, [red.:] M. Piasecki, Lublin 2009, HF/0551/UE

O"Loughlin E., Wegimont L., Informator o realizacji programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Warszawa 2008, HF/0312/UE

P

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu cz. 1. Uczestnictwo młodzieży, Warszawa 2011, HF/0940/UE

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu cz. 2, Edukacja międzykulturowa, Warszawa 2011, HF/0941/UE

Pakiet szkoleniowy. Europa to więcej niż myślisz, Warszawa 1999, HF/0126/UE

Portfolio europass, HF/0685/UE

Praktyki integracji. Doświadczenia i perspektywy, [red.:] M. Bieniecki, M. Pawlak, Warszawa 2012, HF/0885/UE

Program "Młodzież w działaniu". Raport 2010, HF/0682/UE

Przewodnik dla obywateli. Projekt konstytucji dla Europy przygotowany przez Komitet Europejski, Luksemburg 2004, HF/0127/UE

R

Rada Europy. 800 milionów Europejczyków, Strasburg 2001, HF/0128/UE, HF/0129/UE

S

Sasiak Z., Kostka S., Katalog dobrych praktyk. Europa dla obywateli, 2007 – 2013, HF/0130/UE

My też! Seniorzy w Unii Europejskiej, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2004, HF/0545/UE

Sobczak J., Prawo prasowe. Podręcznik akademicki, Warszawa 2000, HF/0429/NS

T

The European Union. Strategy on eradicating poverty and achieving the Millenium Development Goals, HF/0131/UE.

W

W drodze do Unii Europejskiej. Przewodniczka nie tylko dla kobiet, [red.:] M. Grabowska, Warszawa 2002, HF/0123/UE

Wilamowski K., Obserwacja procesu karnego jako instrument działania organizacji pozarządowej w sprawach indywidualnych. Podręcznik, Warszawa 2006, HF/0132/UE

Y


Youthpass na skróty. Rozpowszechnianie rezultatów uczenia się, HF/0683/UE


Z

Zarządzanie projektem. Pakiet szkoleniowy, Strasburg 2000, HF/0258/UE

Znaniecki P., Moje środowisko bliżej Europy. Program Europejskiej Edukacji Ekologicznej, HF/0133/UE
Inne

A

Abramowicz M., Strzałkowska A., Zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem, Warszawa 2012, HF/0935/I


Bagniewska M., Cukunft, HF/0678/I

Bracha E., Stanowski K., Mechanizmy decyzyjne w organizacjach pozarządowych, Warszawa 2008, HF/0744/I

Bracha E., Kacuga K., Działania edukacyjne organizacji pozarządowych - podstawy pracy trenera, HF/0741/I


Benstock S., Kobiety z lewego brzegu, Warszawa 2004, HF/0776/I

Biuletyn Miejski, Białystok 2010, HF/0825/I

Biuletyn Miejski, Białystok 2010, HF/0827/I


Biuletyn Miejski, Białystok 2010, HF/0829/I


C
 
Centrum wielokulturowe w Warszawie nr 1, HF/0668/I

Centrum wielokulturowe w Warszawie nr 6, HF/0365/I

Clark M. H., Najdłuższa noc, HF/0770/I

D

Dać radę w Polsce - pakiet informacyjny dla cudzoziemców - obywateli Państw Trzecich, [red.:] A. Mikulska, HF/0462/I

Dobre zakupy. Jak kupować z czystym sumieniem, Polska Zielona Sieć, Kraków 2004. HF/0235/I

Dobre zakupy. Poradnik odpowiedzialnego konsumenta, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Kraków 2006, HF/0237/I

E

Ekologia na każdym przedmiocie, [red.:] A. Gierek, E. Gierek, Kraków 2009, HF/0540/I

Elbanowska S., Kosmalowa J., Tajemnice wody, Warszawa 1987, HF/0391/I

Ewaluacja w pracy metodą projektu, HF/0686/I
Fabryka Projektów - od pomysłu do realizacji, Warszawa 2011, HF/0674/I, HF/0673/I, HF/0672/I
 
F
 
Federalistka nr 3 (specjalny), Warszawa 2010, HF/0810/I

Federalistka nr 1/2012, HF/0887/I
 
Fisher E., Aimee & Jaguar, Köln 2005, HF/0320/I

G

gazeta.ngo.pl nr 06(42)2007, HF/0590/K


gazeta.ngo.pl 2010 (wydanie specjalne), HF/0656/I

gazeta.ngo.pl nr 02(68) 2010, HF/0655/I

Głowaczewska I., Żyć z wirusem. Poradnik dla osób żyjących z HIV, Wydawnictwo  Poznańskie, Poznań 1999, HF/0482/I

Gmina Grabowiec (mapa turystyczna), HF/0635/I

Gmina Grabowiec (folder promocyjny), HF/0634/I


Gogdan A. R., Standardy Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, Warszawa 2003, HF/0381/I

Grądziel T., Lubaszewski Z., Różycki A., Przyroda Polesia, HF/0566/I, HF/0565/I

Guide to proposal writing, USA 1997, HF/0264/I

Gumowska I., My i nasz dom, Warszawa 1957, HF/0713/I

H

Hamerla D., Praca w zespole i współpraca wolontariuszami, Warszawa 2008, HF/0743/I

Hamerla D., Konczal E., Obem A., Borysiewicz A.,Pitrek T., Partnerstwo - konieczność czy potrzeba?, Warszawa 2008, HF/0737/I
 
Handmade creative thinking, HF/0858/I

Huma M., Co młody konsument wiedzieć powinien? Poradnik dla uczniów szkół gimnazjalnych, Kraków 2006, HF/0912/I

Huma M., Co młody konsument wiedzieć powinien? Poradnik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Kraków 2006, HF/0913/I

J

Janiszewska J., Olędzki P., Partnerstwa organizacji pozarządowych w projektach międzynarodowych, Warszawa 2008, HF/0739/I

Jędrzejewski M., Młodzież a subkultury, Warszawa 1999, HF/0386/I

Jurczyk W., Łakomy A., Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia, Kraków 2004, HF/0539/I

Justyński J., Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno – prawnych, Toruń 2004, HF/0265/I

K

Kacuga K., Projekt od pomysłu do realizacji, Warszawa 2008, HF/0738/I

Kacuga K.,Działania edukacyjne organizacji pozarządowych - przydatne ćwiczenia, HF/0740/I

Karaczun M. Z., Kassenberg A., Sobolewski M., Polityka klimatyczna Polski - wyzwanie XXI wieku, Warszawa 2009, HF/0491/I

Kawiarnia + kultura. Jak to działa?, Warszawa 2012, HF/0939/I


Kernen V., Margot A., Regards d'ailleurs, La -Chaux-de-Fonds 2006, HF/0855/I

Kidd. C., The cheese monkeys. A novel in two semestres, HF/0768/I

Kowalska M., Polish in 4 weeks, Warszawa 2005, HF/0824/I

Królikowska E., Seans magiczny, czyli ABC młodego kinomana, Warszawa 1989, HF/0384/I

Książka telefoniczna Lublin 2009, HF/0266/I

Kultura 2007 - 2013. Nowe formularze dla beneficjentów programu Kultura 2007-2013, Warszawa 2010, HF/0721/I

L

Lehane D., Mystic river, Nowy York 2001, HF/0774/I

Lieder der Generationem. Piosenki pokoleń, [red.:] M. Teffel, D. Mosiczuk., Berlin 2009,  HF/0561/I

Li Ulfe M.H., Łatwe przyswojenie słownictwa języka angielskiego, Wrocław 1996, HF/0473/I

Lublin - Łuck.Magia smaków pogranicza, Lublin 2007, HF/0463/I

Ludlum's R., The Bourne objective, New York 2010, HF/0769/I

M

Mankell H., Italian shoes, Londyn 2009, HF/0771/I

Mansouria M. H., Time present and time past, Nowy York 2008, HF/0777/I

Marklund L., Prime time, Warszawa 2010, HF/0775/I

Mendoza E., Niezwykła podróż Pomponiusza Flatusa, Kraków 2009, HF/0767/I

Mikołajek, [przeł.:] T. Markuszewicz, E. Staniszkis, Warszawa 1997, HF/0870/I

Mikołajek i inne chłopaki, [przeł.:] T. Markuszewicz, E. Staniszkis, Warszawa 1997, HF/0869/I

Mistrzowie felietonu, [red.:] Możdżonek A., Warszawa 1993,  HF/0834/I

Musielak K., Nowakowska M., Kobiety pracujące w domu o sobie. Analiza wywiadów pogłębionych na temat nieodpłatnej pracy domowej, Łódź 2011, HF/0816/I

N

Narzędzia internetowe dla Biur Porad Obywatelskich, Warszawa 2002, HF/0271/I

Na szlaku karawan: Samuch i Kazach, [red.:] B. Szcześniak, A. Kujawska, S. Alakbarova, HF/0480/I

Nowak K., Okrasiński K., Sytuacja prawna organizacji ekologicznych, Wałbrzych 2006, HF/0267/I

Nowe przygody Mikołajka,
[przeł.:] B. Grzegorzewska, Kraków 2006, HF/0889/I

O

Odkryć Niemcy! Przygotowania polsko-niemieckiego spotkania młodzieży, [red.:] A. Cybulska, M. Barełkowski, J. Motyka - Gebhardt, Warszawa 2004, HF/0345/I

OIKOS. Ekologia i współdziałanie nr 3 (44) 2007, Lublin 2007, HF/0331/I


OIKOS. Ekologia i współdziałanie nr 1(45) 2008, Lublin 2008, HF/0330/ I

 
OIKOS. Ekologia i współdziałanie nr 2 (55) 2011, Lublin 2011, HF/0801/I

 
 
P

Pays Neuchatelois, HF/0859/I

Pęczak M., Mały słownik subkultur młodzieżowych, Semper, Warszawa 1992, /HF/0385/I

Pietkiewicz E., Savoir vivre dla każdego, Świat książki, Warszawa 1997,HF/0383/I

Pismo Święte Nowego Testamentu, Warszawa 2001, HF/0400/K

Piwowoński J., Nierówne boje, Warszawa 1988, HF/0428/I

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu cz. 3, Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji, Warszawa 2011, HF/0942/I


Pokolenie Jana Pawła II. NA pamiątkę spotkań i marszów w Lublinie w dniach 02.04.2005, [red.:] M. Jachowicz, Ł. Kowalski, M. Skrzypek, M. Śląska, W. Wejman, A.Zielińska, Lublin 2005, HF/0857/I

Pozyskiwanie funduszy. Dobre praktyki, HF/0669/I

Praca skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, [red.:] T. Bojarski, Z. Hołda, J. Baranowski, Lublin 1985, HF/0486/I

Prochaśko T., Spalone lato, Kraków 2007, HF/0538/I


Przyrodę i zwierzęta chronimy właśnie dla ciebie, HF/0755/I

R

Rekreacje Mikołajka, [przeł.:] T.Markuszewicz, E. Staniszkis, Warsawa 1997, HF/0871/I


Rolland R., Colas Breugnon, Warszawa 1953, HF/0766/I

S

Siła wspólnoty. Dobre praktyki ekonomii społecznej, Warszawa 2008, HF/0472/I

Społeczna odpowiedzialnosć biznesu, Wilno 2010, HF/0719/I, HF/0720/I

Społeczny Awans nr 1/2013 (styczeń), HF/0930/I

Społeczny Awans nr 2/2013 (kwiecień), HF/0931/I


Steinbruner J. D., The cybernetic theory of decision. New dimensions of political analysis, Princeton USA 1974, HF/0269/I

Stanowski K., Struktura organizacji demokratycznych. Poradnik dla organizacji pozarządowych, Warszawa 1999, HF/0324/I, HF/0471/I

Stapiński A., AIDS i inne choroby przenoszone drogą płciową, Warszawa 1994, HF/0481/I

Straż graniczna (folder wydany w 20. rocznicę powstania Straży Granicznej), HF/0576/I

Strunk Jr. W., White E. B., The elements of style, Macmillan publishing co. inc., HF/0270/I

Study in Poland. New European educational destination (informator), HF/0818/I

Suwała M., Elastyczne formy zatrudnienia. Poradnik porad prawnych dla przedsiębiorców, Lublin 2007, HF/0376/ISzlak kredą pisany. Przewodnik po powiecie chełmskim, Chełmie i Trebiszowie, [red.:] W. Taurogiński, Chełm 2010, HF/0574/I, HF/0575/I

Ś

Śladami Marceliny Kulikowskiej. Małopolska w reportażach, [red.:] E. Furgał, Kraków 2010, HF/0624/I

W

Wakacje Mikołajka, [przeł.:] T. Markuszewicz, E. Staniszkis, Warszawa 1997, HF/0868/I

Warda J., Nieodwracalność, Kraków 2005, HF/0911/I

Weyler R., Greenpeace. O tym jak grupa ekologów, dziennikarzy i wizjonerów zmieniła świat, Warszawa 2009, HF/0640/I

Wielki słownik rosyjsko – polski tom 1, Moskwa 1970, HF/0893/I

Wielki słownik rosyjsko – polski tom 2, Moskwa 1970, HF/0886/I

Wolontariat polska pomoc, HF/0644/I

Wrocław Dla Wszystkich Bez Nienawiści no. 01/2013, HF/0932/I

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji, HF/0687/I

V

Vademecum negocjatora, [red.:] K. Morawska, M. Pomianowska, K. Stawicka, Warszawa 2001, HF/0411/I

Z

Zabawy z chustą,
[red.:] A. Wasilak, Lublin 2002, HF/0609/I


Zagrodzka T. O przepływach finansowych w organizacji pozarządowej, HF/0670/I

Zakładanie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Poradnik, Lublin 2010, HF/0671/I
 
Zakładanie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej, Lublin 2010, HF/0679/I
 
Zarządzanie projektem. Pakiet szkoleniowy nr 3, HF/0681/I

Zawadzki W., Standardy finansowe i prowadzenie księgowości w organizacjach pozarządowych, Warszawa 2008, HF/0742/I
 
Filmy

B

Borderland Foundation Sejny, Center of arts, cultures, nations, HF/0501/F, HF/0500/F

C

Caritas. Świadectwo miłości. 20 lat Caritas w Polsce, HF/0615/F
 
D

Dramowe projekty społeczne, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP - KLATKA, HF/0614/F

E

Edukacja dla Demokracji, Europejski Dom Spotkań Nowy Staw, HF/0761/F

G

Gliński R., Homo.pl, HF/0792/F

L

Lude Reno - Warszawiak z wyboru. Alternatywny przewodnik po Warszawie, HF/0683/F

Ł

Łoziński M., Jak to się robi, HF/0686/F

M

Miasta Polski - Nałęczów, HF/0506/F

Moda na wielokulturowość. Tolerancja/ akceptacja/ fascynacja, HF0791/F

N

New Agora, International Academy on Intercultural Dialogue, HF/0503/F

P

Poznajmy lepiej swoich sąsiadów-scenariusze lekcji nt. Wpółpracy polsko-ukraińskiej, HF/0504/F, HF/0505/F

Prawa człowieka. Edukacja. Działanie (DVD, HF/0917/F

Prawa człowieka. Edukacja. Działanie (VHS), HF/0918/F

Ś

Ścieżkami pamięci, Lublin 2003, HF/0502/F


T

Tam byliśmy. 50 lat UNHCR, Warszawa 2000, HF/0684/F

TIBET, Warszawa 2008, HF/0711/F


U
Uchodźcy świata 1997/98, HF/0685/FZasady wypożyczania:

1. Aby wypożyczyć książkę, należy zwrócić się do jednej z osób pracujących w Homo Faber.

2. Nie pożyczamy książek na dłużej niż na miesiąc, choć im krócej tym lepiej.

3. Nie pożyczamy więcej niż 2 książki jednocześnie.

4. Wypożyczając książkę należy wpisać się do zeszytu bibliotecznego podając: datę wypożyczenia, swoje dane kontaktowe (w tym telefon do kontaktu), tytuł książki, jej sygnaturę oraz należy się podpisać.

5. Oddając książkę należy zgłosić to jednej z osób pracujących w Homo Faber i wpisać się do zeszytu bibliotecznego
(data oddania i podpis) - warto o tym pamiętać, by nie być nękanym z powodu rzekomego nieoddania książki.