Strona główna

Bookmark and Share

Про насІдея

МІСІЯ
Активно змінюємо наше оточення. На краще!

Бачення
Баченням Homo Faber є світ, в якому люди можуть тішитися використанням широкого кола прав і свобод, котрий гарантує їм суб'єктивність і можливість реалізації своїх потреб, як індивідуально, так і колективно.
Це світ, в якому люди поодинці або в групах мають вплив на оточуючу їх реальність на місцевому, державному так глобальному рівнях.

Homo Faber- це люблінська неурядова організація,яка працює в сфері прав людини. Асоціація була зареєстрована в 2004 році. Вона має статус організації суспільної користі.
Основною сферою інтересів організації є стосунки поміж владою та людиною. Ціллю організації є критичне і фактичне спостереження за владою, наскільки ефективно вона виконує свої обов’язки , чи поважає права і свободи людини.
Асоціація є представником меншин і ізольованих груп. Протидіє дискримінації за ознакою статі, політичних та інших переконань, раси, кольору шкіри, національного та етнічного походження, релігії, мови, віку та сексуальної орієнтації.
Homo Faber намагається виявляти / відслідковувати проблеми, що стоять перед сучасними державами. Спостерігати за останніми соціальними явищами,ставити питання і шукати своєчасні рішення.
Місцем дії асоціації є Люблін і область, регіон глибоко відзначений трагічною історією ХХ століття. Спочатку багатокультуровий регіон, став свідком найжорстокіших випадків масових порушень прав людини через націоналізм, нацизм і комунізм. Ця жорстка спадщина є мотивацією розпочати діяльність.
Методи організації : освіта, моніторинг, захист.

В рамках своєї діяльності асоціація має три основні програми:
- Ефективне управління  (польською мовою)
- Міжкультурність (польською мовою)
- Сталий розвиток (польською мовою)

Homo Faber це команда людей, що спеціалізуються в різних областях, спільними зусиллями намагається використовувати свій потенціал в роботі з правами людини. Принцип роботи команди це демократичне прийняття рішень, повага індивідуальності його членів , а також постійне і систематичне самовдосконалення.
Якщо ви зацікавлені в роботі з нами, волонтерством, практикою або стажуванням, запрошуємо до відділу ДОЛУЧИТИСЯ.

-- 
ОФІС
Aдреса:
Вища Школа Підприємництва і Адміністрації
Bursaki 12
20-150 Люблін
зал 108

mи відкриті:
середа: 9:00 - 15:00
четвер: 9:00 - 15:00
п'ятниця: 9:00 - 15:00
директорка офісa: Marta Sienkiewicz
тел. 602 430 868, 
aдреса електронної пошти: info@hr.org.pl