Strona główna > O nas > Zespół

Bookmark and Share

Aleksandra GulińskaAleksandra Gulińska
Więcej fotek w galerii


Religioznawczyni. Jej zainteresowania koncentrują się przede wszystkim na tematyce islamu na obszarze postradzieckim, pracy socjalnej z uchodźcami, napięć na styku zwyczajowych (wynikających z kultury) i stanowionych (europejskich) systemów prawnych.
Przez wiele lat zajmowała się edukacją międzykulturową. Koordynowała projekty dotyczące historii osiedlania Romów oraz działania edukacyjne związane z mniejszościami żydowską i ukraińską (m.in. dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"). W Homo Faber  zajmuje sę głównie integracją imigrantów i uchodźców z krajów b. ZSRR.
Tymczasowo w Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej. Zaangażowana w realizację rekomendacji i działań rzeczniczych Forum Lokalnych Polityk Migracyjnych (Fundacja Inna Przestrzeń) - szczególnie w obszarze dostępu do edukacji dzieci cudzoziemców.

W HF od 2005 r. Od 2008  w zarządzie stowarzyszenia, do 2011 r. - jego prezeska. 


Kontakt ola.gulinska@hf.org.pl