Strona główna > Projekty > Projekty

Bookmark and Share

"Wyjść z cienia" - wsparcie pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami.

Marta Sienkiewicz (2021-02-05)

"Wyjść z cienia" - wsparcie pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami.


Projekt ma na celu wsparcie pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami na tle etnicznym religijnym, narodowościowym, czy z powodu koloru skóry, aby zminimalizować ich skutki i pomóc w ściganiu sprawców.

W ramach projektu utworzone zostaną 3 centra wsparcia w miastach, w których mieszkają duże społeczności migranckie: Warszawie, Wrocławiu i Lublinie. 

Jest to odpowiedź na problem niskiej dostępności nieodpłatnego wsparcia dla tej grupy osób. Projekt łączy w sobie działania strażnicze, rzecznicze i interwencyjne. Rejestrowanie spraw, interwencji i monitoring spraw sądowych pozwoli na skuteczne nagłaśnianie tych spraw, zmianę postaw organów ścigania i świadków przemocy rasistowskiej oraz podejmowanie działań na rzecz zmian w prawie oraz funkcjonowaniu organów i instytucji państwowych lub samorządowych.
Kontakt do koordynacji w Lublinie:

Marta Sienkiewicz: marta.sienkiewicz@hf.org.pl
Piotr Skrzypczak: ps@hf.org.plProjekt realizowany jest dzięki finansowaniu Fundacji Batorego w ramach współpracy partnerskiej między Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Stowarzyszeniem Nomada (operatorem finansowym projektu jest Stowarzyszenie Interwencji Prawnej).Projekt finansowany jest przez program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.