Strona główna > Warto poczytać > Archiwum Opornika > Numer 14 (15/2005)

Bookmark and Share

PILNE AKCJE

Joanna Pas (2005-11-15)

"Trzymano mnie nago w celi pod ziemią. Kiedy przyszło pierwsze 200 listów, strażnicy oddali mi ubranie. Po następnych 200 przyszedł urzędnik więzienny, aby się ze mną spotkać. Kiedy otrzymałem następną górę listów, dyrektor skontaktował się ze swoim przełożonym. Listy nadal przychodziły. Doszło do 3 tysięcy. Prezydent zaprosił mnie do swojego biura. Pokazał ogromne pudło listów, które otrzymał i zapytał: Jak to możliwe, by przywódca związkowy miał tylu przyjaciół na całym świecie?"
Przywódca związkowy z Republiki Dominikany, na rzecz którego AI prowadziła kampanię, 1975 r.

Codziennie w różnych zakątkach świata dochodzi do łamania praw człowieka, praw, które przysługują każdemu z nas bez względu na rasę, płeć, pochodzenie, wyznanie, przekonania polityczne czy orientację seksualną.
Jedną z najprostszych form reagowania w takich przypadkach jest pisanie listów. Pilne Akcje, bo o nich mowa, są jedną z wielu technik stosowanych przez Amnesty International od ponad czterdziestu lat.
Zasada działania Pilnych Akcji jest bardzo prosta. Amnesty otrzy-muje wiadomość na temat naruszenia praw człowieka (telefonicznie, mailowo, pocztą, przez agencje informacyjne, itp.), na podstawie której rozsyła tekst do wszystkich krajów objętych siecią Pilnych Akcji. W odpowiedzi na apel członkowie i sympatycy organizacji wysyłają tysiące listów, faksów i telegramów do konkretnych władz kraju, w którym doszło do naruszeń praw człowieka. Na skutek presji wywołanej przez opinię publiczną, prezydenci, premierzy, ministrowie często "zmuszani są" do podjęcia działań w sprawie pokrzywdzonych osób.
Skuteczność Pilnych Akcji w dużej mierze wynika z szybkości reakcji na doniesienie. W tym przypadku liczy się każda minuta. Im szybciej podejmiemy działanie, tym większa jest szansa, że ofiara uniknie tortur czy egzekucji.
Jak wynika ze statystyk, w ponad jednej trzeciej przypadków, którymi zajmowała się sieć Pilnych Akcji, sytuacja uległa poprawie. Oznaczać to może odnalezienie "zaginionej" osoby, wypuszczenie jej z wiezienia, odstąpienie od wykonania kary śmierci.
Aby zapisać się do sieci Pilnych Akcji wystarczy wejść na stronę internetową www.amnesty.org.pl./pa. Wasze listy mogą uratować komuś życie!Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy