Strona główna > O nas > Zespół

Bookmark and Share

Anna DąbrowskaAnna Dąbrowska
Fot. Anna Dąbrowska
Więcej fotek w galerii


misterkini
warsztatniczka
zaprawicielka
hałaśnica
żartowniczka... (za słownikiem Lindego)


Ukończyłam Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych PAN, a także kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP).

Od 2005 do 2008 r. byłam związana z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN" i programem Akademia Obywatelska.

W Homo Faber jestem od 2005 roku. Od 2011 roku jestem prezeską Stowarzyszenia.
Koordynuję Program Integracja, gdzie zajmuję się przede wszystkim wsparciem integracji młodych migrantów/tek, którzy przyjeżdżają do Lublina na studia. To dla nich powstał projekt Witamy w Lublinie oraz słynny kalnedarz-informator Kapownik.
 
Jestem trenerką, prowadzę szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji, wrażliwości kulturowej. Od kilku lat współpracuję w tym zakresie z Wojewódzką Komendą Policji, Miejską Komendą Policji w Lublinie oraz Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej. 

Od 2010 roku koordynuję cyklem wycieczek edukacyjnych Wyprawka.

Jestem członkinią Grupy Wsparcia Integracji, która działa przy Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.
Z ramienia Homo Faber jestem także członkinią Rady Programowej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi, koordynowanej przez Fundację La Strada

Jestem także członkinią Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy

Pracuję także nad rozprawą doktorską na temat ukraińskich migracji po 89 roku. 

Jako Latająca Animatorka Kultury Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" od pięciu lat jeżdżę po Polsce wspomagając projekty koncentrujące się wokół tożsamości, pracy z trudną historią i powojennych migracji.


Kocham miasto nad Miljacką - Sarajewo. Choć przez ostatnie dwa lata mocno zżyłam się z Przemyślem :-)

W 2012 roku przebiegłam swój pierwszy maraton - 34. Maraton Warszawski. Najbardziej jednak uwielbiam bieganie po górach w wersji ultra (ukończyłam m.in. kultowy Bieg Rzeźnika). W ramach czasu wolnego jestem wolontariuszką na biegach. 

Publikacje
  • wagon.lublin.pl - Dziennik pokładowy, red. Anna Dąbrowska, Lublin 2005.
  • 13.12. - Rówieśnicy, red. Anna Dąbrowska, Lublin 2006.
  • Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Relacje, red. Anna Dąbrowska, Lublin 2008.
  • Akademia demokracji. Podręcznik kształcenia obywatelskiego i politycznego młodzieży, red. Anna Dąbrowska, Lublin 2008.
  • Nadbużańskie historie, red. Anna Dąbrowska, Lublin 2012.
  • Piotr Skrzypczak, współpraca Anna Dąbrowska, Razem mamy siłę: STOP DYSKRYMINACJI!, Materiały do pracy z grupą, Amnesty International, Warszawa 2015.
  • Kapownik 2008/2009, Kapownik 2009/2010, Kapownik 2010/2011, Kapownik 2011/20012, Kapownik 2014/2015, red. Anna Dąbrowska
  • Teksty Anny Dąbrowskiej