Strona główna > Projekty > Zrealizowane > Witamy w Lublinie 2008

Bookmark and Share

Wycieczki

(2008-10-07)

Rozkładówka nr 35
Fot. Barbara Rozwód
Więcej fotek w galerii
Spacery-wycieczki
- będą trwały dwie godziny
- będą spotkaniami z ważnymi, ciekawymi ludźmi
- mają nie tylko dostarczyć informacji o inicjatywach/wydarzeniach/instytucjach, ale ośmielić Was do przestąpienia progu i wzięcia udziału
- mają pokazać miejsca, do których czasem trudno trafić, a warto
- mają być przygodą

Nasze propozycje możemy w każdej chwili poszerzyć o Wasze pomysły, Wasze ochoty. Warto zatem do nas napisać/przyjść.


Lublin kulturalny (13 października, godz. 17, start: Chatka Żaka)
Spoktamy się z ciekawymi ludźmi, które tworzą lubelską kulturę. Spacer zaczniemy od Akademickiego Centrum Kultury "Chatki Żaka", gdzie spotkamy się z przedstawicielką Orkiestry św. Mikołaja, jedną z najbardziej znanych kapel folkowych w kraju. Potem przejdziemy do Przestrzeni Działań Twórczych "Tektura", gdzie Szymon Pietrasiewicz powie dlaczego warto przychodzić do Tektury. Kolejnym punktem naszej wycieczki będzie Centrum Kultury, tam zobaczymy się z Andrzejem

Fot. Barbara Rozwód
Więcej fotek w galerii
Rusinem z Kinoteatr Projekt, Justyną Jasłowską z Pracovni off oraz Rafałem Kozą Kozińskim z Ośrodka Animacji Kultury. Z Centrum Kultury pójdziemy do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, gdzie Krzysztof Księski z Lubeskiego Stowarzyszenia Fantastyki "Cytadela Syriusza" opowie o Falkonie, imprezie dla miłośników fantastyki, która odbędzie się w Lublinie, w dniach 14-16 listopada. Przedostatnią instytucją na naszej trasie będzie Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, a spacer zakończymy w Bramie Grodzkiej, gdzie mieści się siedziba Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN."

A wszystko to 13 października (poniedziałek). Ruszamy o godz. 17 spod ACK "Chatka Żaka", ul. Radziszewskiego 16.
Zdjęcia ze spaceru.
Panorama lotnicza dzielnicy żydowskiej od wschodu
Fot. nieznany;1930
Więcej fotek w galerii
Wielokulturowy Lublin (20 października, godz. 17, start: Krakowskie Przedmieście, murek z kwiatami)
Lublin był miastem wielokulturowym, mieszkali tu ludzie wielu wyznań, posługujący się różnymi językami. Na ulicach mówiono po polsku, rosyjsku, rusku, niemiecku, w jidysz. Cała ta różnobarwna, polifoniczna przestrzeń zniknęła po wojnie. Zostały ślady. Ta wycieczka jest po śladach właśnie.

W jidysz לובלין,
po ukraińsku Люблін,
po litewsku Liublinas,
rosyjsku Люблин

- ul. Ewangelicka, kościół Św. Trójcy
25 sierpnia 1784 roku król stanisław August Poniatowski wydał przywilej na budowę kościoła ewangelicko-augsburskiego w Lublinie. Gmina ewangelicka działała w Lublinie od 1560 roku. W 1787 roku powstał przykościelny cmentarz ewangelicki. W 1826 roku odbył się pierwszy pogrzeb na cmentarzu ewangelickim przy obecnej ul. Lipowej. Lubelscy protestanci byli głównymi propagatorami uprzemysłowienia Lublina. Większość istniejących dziś dużych zakładów może wywodzić swe pochodzenie od Moritzów, Plagego, Hessa czy Vetterów.
Rozkładówka nr 36
Fot. Barbara Rozwód
Więcej fotek w galerii

- ul. Zielona
Cerkiew grecką p.w. Narodzenia NMP wybudowaną w końcu XVIII w. przy ul. Zielonej. W dwudzietoleciu międzywojennym przekazano powstającemu w Lublinie Instytutowi Misyjnemu, którego zadaniem było prowadzenie "misji" wśród prawosławnych (w ramach tzw. neounii), i zmieniono jej wezwanie na "św. Jozafata".

- ul. Niecała
Tu można zobaczyć kuczkę - szałas budowany na żydowskie święto namiotów (Sukkot), w którym spożywa się tradycyjne posiłki podczas trwania święta; 
Ortodoksyjnych żydów w Lublinie nie ma, kuczek nikt już nie buduje.  

 - ul. Noworybna 8
Budynek dawnej siedziby Centralnego Komitetu Żydów w Polsce oraz Wojewódzkiego Komitetu Żydów. Oba działały w latach 1945-49, kiedy próbowano reaktywować żydowskie życie w niepodległej Polsce. Komitet uruchomił szkołę żydowską, wydawał gazetę dla Żydów, zbierał relacje ocalałych. W roku 1948 mieszkało w Lublinie ok. 500 osób narodowości żydowskiej. Ostatnia fala emigracji nastąpiła w wyniku kampanii antysemickiej w 1968 roku.

- ul. Grodzka 11
Ochronka od końca XIX wieku mieściła się w budynku przy Grodzkiej 11. Dom sierot. W czasie wojny matki oddawały tu swoje dzieci z najdzieją, że w ten sposób przeżyją. Pod koniec marca 1942 roku hilterowcy wywieźli dzieci na Tatary, do kopalni piachu i tam zamordowali.

- Brama Grodzka
Przejście, połączenie między miastem górnym, chrześcijańskim a dolnym, żydowskim.

- zamek
Bez historii miłości pięknej księżniczki i uroczego księcia; od 1824 roku więzienie kryminalne Królestwa Kongresowego; od 1831 więzienie carskie; po dozyskaniu przez Polskę nipodległości (1918) więzienie polskie, od 1939 hitlerowskie a od 1944 sowieckie (później pod kuratelą Urzędu Bezpieczeństwa). od 1957 roku jest muzeum.

- ul. Jateczna
Nieistniejąca ulica, nieistniejące synagogi. W Lublinie przed wojną funkcjonowało ponad 100 synagog i domów modlitwy. Przy Jatecznej stały te najważniejsze: Synagoga Maharszala, Maharama i Szywe Kryjem. 

- Plac manewrowy PKS
Studzienka dziś nieczytelny, nieznany fragment dawnego Lublina. Tu kończyła się ulica Szeroka, główna ulica żydowskiej dzielnicy na Podzamczu, tu przez lata przychodzili ludzie po wodę.

- cerkiew przemienienia pańskiego na Ruskiej
Pierwsza wzmianka o lubelskiej cerkwi zawarta jest w dokumencie z 1390 roku w sprawie tzw. "ruszycy". Pierwsza drewniana świątynia powstała w XV wieku, zaś druga murowana ufundowana w tym miejscu w 1588 przez Zygmunta III Wazę, uległa poważnemu pożarowi w 1607. Odbudowana w stylu późnorenesansowym, orientowana, trójnawowa zachowała się do dziś. Do chwili odzyskania przez kościół prawosławny świątyni w Szczebrzeszynie była najstarszą nieprzerwanie istniejącą świątynią prawosławną w Polsce.
Według niektórych językoznawców sama nazwa "Lublin" jest pochodzenia ruskiego, po polsku brzmiałaby "Lubin".
Zdjęcia ze spaceru.


W dole miejsce po dawnej ul. Szerokiej.
Fot. Marcin Rzońca
Więcej fotek w galerii
Lublin by night (3 listopada, godz. 18, start: przystanek autobusowy na Placu Litewskim)
Pomysł jest taki, by objechać i zobaczyć cały Lublin, nowy i stary, fajny i mniej fajny, bardzo urokliwy, niebezpieczny (?), nie do poznania. Odwiedzimy Czuby, Wieniawę, Tatary, Bronowice, Felin, ale też inne dzielnie i związane z nimi ważne miejsca, których być może nigdy nie uda się wam odnaleźć, zobaczyć, poznać... Lublin przenikliwie nieznany, oszałamiająco dziki, przedziwnie poruszający.
Wszystko to podziwiane w świetle latarni z okien autobusu.

Trasa:
Plac Litewski - Krakowskie Przedmieście - Al.Racławickie - Sowińskiego - Głęboka - Filaretów - Jana Pawła II - Armii Krajowej - Al Kraśnicka - Al. Warszawska - Zbożowa - Sławinkowska - Al Solidarności - Kosmowskiej - Al. Kompozytorów Polskich - Elsnera - Związkowa - Al. Spółdzielczości Pracy - Walecznych - Unicka - Lubartowska - Królewska - Zamojska - Unii Lubelskiej - Lwowska - Andersa - Mełgiewska - Gospodarcza - Łęczyńska - Bronowicka - Łęczyńska - Witosa - Grygowej - Witosa - Męczenników Majdanka - Krańcowa - Długa - Wyzwolenia - Głuska - Kunickiego - Zemborzycka - Żeglarska - Nałkowskich - Romera - Diamentowa - Krochmalna - Piłsudskiego - Lipowa - Krakowskie Przedmieście - Plac

Więcej fotek w galerii
Litewski.
Zdjęcia ze spaceru
Lublin - Majdanek (17 listopada, godz. 15)
Niemiecki obóz koncentracyjny w Lublinie, nazywany potocznie Majdankiem, powstał na mocy decyzji Heinricha Himmlera. Wizytując Lublin w lipcu 1941 roku, powierzył on dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim Odilowi Globocnikowi zadanie zbudowania obozu "dla 25-50 tys. więźniów, którzy byliby wykorzystywani w warsztatach oraz na budowach SS i policji".
Obóz miał stanowić rezerwuar darmowej siły roboczej dla realizacji planów budowy imperium germańskiego na Wschodzie.
Spośród prawdopodobnie 150 tys. więźniów, którzy przeszli przez Majdanek, wg najnowszych ustaleń życie straciło blisko 80 tysięcy osób, w tym około 60 tysięcy Żydów.
Zdjęcia ze spaceru


Dla uczestników spotkań i spacerów mamy sporo gadżetów i niespodzianek, w tym między innymi "Kapownik".