s SmodBIP

Struktura organizacyjna

Na podstawie Art. 16 Statutu władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenie,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.


Opublikował: Kinga Kulik
Publikacja dnia: 19.04.2017
Podpisał: Anna Dąbrowska
Dokument z dnia: 21.01.2015
Dokument oglądany razy: 1452
17.02.2020 // hf.org.pl/bip