instagram facebook BIP
Finansowanie

Homo Faber. Finansowanie

Działalność statutową, humanitarną i integracyjną Stowarzyszenie Homo Faber wspierają finansowo:

Danish Refugee Council (DRC)

Fundusze Norweskie i Fundusze EOG

OXFAM

Fundacja im. Stefana Batorego

Urząd Miasta Lublin

Fundusz Feministyczny – FemFund

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo