instagram facebook BIP
Koalicje, współprace, sieci

Homo Faber. Koalicje, współprace, sieci.

Współpraca z innymi organizacjami jest dla nas bardzo ważna. Cenimy dzielenie się doświadczeniem. Dlatego uczestniczymy w koalicjach, sieciach, nawiązujemy relacje partnerskie z innymi podmiotami.

Komisja Dialogu Obywatelskiego do spraw miejskiego Systemu Wsparcia Integracji imigrantów i imigrantek w Lublinie (od 2021 roku).

Komisja została powołana przez pięć organizacji pozarządowych:
Homo Faber
Instytut na rzecz Państwa Prawa
Centrum Wolontariatu w Lublinie
Fundacja Sempre a Frente
Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

Konsorcjum organizacji pracujących na rzecz migrantów w Polsce (od 2018 roku).

Konsorcjum to nieformalna grupa skupiająca 9 organizacji zajmujących się wsparciem imigrantów i uchodźców w Polsce. Należą do niego:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenia Homo Faber, Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Migrant Info Point (Poznań), Polskie Forum Migracyjne, Uchodźcy.Info, Fundacja Nasz Wybór.

Dzięki Konsorcjum działają punkty nieodpłatnego poradnictwa w 4 miastach w Polsce, świadczone jest prawne wsparcie osobom umieszczonym w 6 zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców prowadzonych przez Straż Graniczną, wspierane są mentorsko aktywistki i aktywiści w całym kraju, prowadzone są kampanie społeczne, a migranci i uchodźcy mają swoich rzeczników w społeczeństwie.

konsorcjum.org.pl

Poza tym, uczestniczymy w pracach:

Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

 Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi (od 2015 roku)