Wspieraj

Monika Sokołowska

Adwokatka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, adwokatka Izby Lubelskiej.

Monika Sokołowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, adwokatką Izby Lubelskiej. Zajmuje się prawem rodzinnym, opiekuńczym i karnym. Od 2016 roku jest Sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Lublinie oraz Przewodniczącą Komisji ds. Integracji Samorządowej ”Kolektyw Koleżeński” przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Monika to też członkini Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Z Moniką współpracujemy od 2020 roku, wspólnie z Mileną Kloczkowską, uzupełniając się wiedzą, tworzą niezastąpiony prawniczy team w naszym punkcie porad.

Kontakt: adw.m.sokolowska@gmail.com

Partnerzy

menuchevron-down