instagram facebook BIP
Porady prawne

Homo Faber. Porady prawne

Jeśli potrzebujesz pomocy – odezwij się do nas!
Twój pracodawca płaci ci mniej bo jesteś migrantem/ką?
Nie przyjęto cię na studia, bo poruszasz się na wózku?
Zostałaś zwolniona z pracy z powodu ciąży?
Usłyszałeś/łaś pogardliwe komentarze ze względu na swoją orientację psychoseksualną?
W szkole zmuszają cię do uczestniczenia w praktykach religijnych?
Nie wpuszczono cię do klubu bo nie jesteś Polakiem/Polką?
Albo doświadczasz innych przykrych sytuacji…

Skontaktuj się z nami.
Wysłuchamy cię i wspólnie poszukamy rozwiązania. 

Wsparcie jest bezpłatne.
Rozmowy są poufne.

Przed spotkaniem prosimy o wcześniejszy kontakt.
Telefon: 602 430 868
e-mail: antydyskryminacja@hf.org.pl

Możesz uzyskać poradę również w języku angielskim i ukraińskim.