instagram facebook BIP
Publikacje Homo Faber

Homo Faber. Publikacje.

Katalog z wystawy „Niewidzialni mieszkańcy” zawiera pełne historie bohaterów i bohaterek wystawy. W tłumaczeniu na dwa języki (angielski i ukraiński) stanowi uzupełnienie wyrysowanych na obrusach historii.

Wystawa „Niewidzialni mieszkańcy” została zrealizowana przez Stowarzyszenie Homo Faber w Galerii Labirynt. Jej otwarcie, zaplanowane na 11 listopada, w Dzień Niepodległości Polski odbyło się w formie online – upubliczniania filmów


KATALOG W WERSJI PDF

Publikacja „Nie – lekcje o nie – tolerancji” powstała w ramach działań projektowych o tym samym tytule, finansowanych z Urzędu Miasta Lublin. W przygotowaniu jej brało udział Stowarzyszenie Homo Faber i Fundacja Sempre A Frente. Publikacja zawiera gotowe scenariusze zajęć warsztatowych do wykorzystania przez nauczycieli, edukatorów, pedagogów – osoby zajmujące się pracą z młodzieżą zainteresowaną tematyką dyskryminacji.


PUBLIKACJA W WERSJI PDF

Raport zbiera unikalną wiedzę dotyczącą aktywności imigrantów — dotąd w Lublinie nie prowadzono podobnych badań — ale też definiuje główne bariery. Dla nas jest punktem wyjścia do planowania działań związanych z tworzeniem rekomendacji oraz wspólnym budowaniem polityki otwartości miasta na nowych mieszkańców. Badania zrealizowała Lubelska Grupa Badawcza: Agnieszka Duda-Jastrzębska i Marta Nazaruk-Napora na zlecenie Stowarzyszenia Homo Faber; zostały sfinansowane przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin w ramach projektu „Niewidzialni mieszkańcy”.


RAPORT DO POBRANIA W WERSJI PDF

„Kim oni są?” – ulotka informator o cudzoziemcach w Lublinie. Wszyscy teraz jesteśmy świadkami zmieniającej się struktury społecznej – wokół nas coraz więcej mieszka ludzi, którzy pochodzą z różnych części świata. W naszym Lublinie, już nie tylko studenci, ale dorośli cudzoziemcy i cudzoziemki osiedlają się na stałe, pracują, wychowują dzieci. Wciąż jednak mało o nich wiemy i rzadko praktykujemy sąsiedzki dialog. Głównie dlatego, że nie umiemy się do tego zabrać. Wiele też narosło mitów wokół migracji i migrantów. We współpracy z Galerią Labirynt, wydaliśmy napakowaną wiedzą ulotkę, którą skierowaliśmy do mieszkańców i mieszkanek Lublina – Polaków i Polek.

INFORMATOR W WERSJI PDF

Nie ma nic bardziej niebezpiecznego, niż dwie grupy ludzi żyjące na jednej ulicy w jednym mieście, które wiedzą o sobie tylko tyle, co zasłyszeli, albo ktoś im opowiedział, posługujące się stereotypami, plotkami i mitami, w których trudno doszukiwać się prawdy. W Homo Faber jesteśmy praktykami. W swojej pracy szukamy rozwiązań. Jak zawalczyć ze stereotypami i mitami? Zdemaskować je! — pokazać, skąd się wzięły i dlaczego są krzywdzące. Mity, które znajdziecie w tej książce, zbieraliśmy, formułowaliśmy i konsultowaliśmy przez kilka miesięcy, aby dosięgnąć ich istoty. A potem daliśmy na warsztat ludziom, którzy na danym temacie najlepiej się znają. Oto 15 mitów najczęściej powielanych w głowach, rozmowach i sporach. Wszystko w polsko-ukraińskim tłumaczeniu, żebyśmy zaczęli mówić wspólnym językiem pojęć. Jako przyczynek do dialogu.


KSIĄŻKA DO POBRANIA W WERSJI PDF