Підтримай

Політика захисту дітей

Політика Захисту Дітей в Асоціації Homo Faber

Преамбула

Асоціація Homo Faber - створена у 2004 році місцева організація, яка працює у сфері захисту прав людини. Homo Faber з латинської: людина ремісник, людина робоча.

Місія: маленькі кроки, великі зміни.

Бачення Homo Faber - це Люблін, в якому кожна людина відчуває себе вільно і безпечно, повною мірою використовує свої права незалежно від статі, рівня фізичної підготовки, національного та етнічного походження, «раси», кольору шкіри, психосексуальної орієнтації, релігійних переконань, світогляду, політичних поглядів, майнового стану, віку чи інших ознак.

З 24 лютого 2022 року організація працює у сфері гуманітарної допомоги біженцям (переважно жінкам і дітям) з України, створивши, спільно з іншими організаціями та установами, Люблінський Соціальний Комітет Допомоги Україні.

Політика Асоціації щодо захисту дітей містить правила та вказівки, спрямовані на:
1) встановлення правил безпечних відносин між працівником і дитиною;
2) зазначення процедур втручання у випадку підозри на жорстоке поводження з дитиною;
3) визначення способів перевірки працівників;
4) врегулювання механізму, згідно з яким діти та їхні батьки/законні опікуни можуть подавати скарги.

Розділ І
Пояснення термінів

 1. Працівником Асоціації є особа, яка працює на підставі трудового договору, цивільноправового договору, договору про волонтерство, договору про стажування, договору про практику чи іншого договору про співпрацю.
  2. Дитиною є кожна особа, яка не досягла 18 років.
  3. Опікуном дитини є особа, яка уповноважена її представляти, передусім це хтось з батьків дитини або її законний опікун.
  4. Згода опікуна означає згоду особи, уповноваженої представляти дитину, передусім її законного представника (когось із батьків, законного опікуна) або іншої особи, уповноваженої представляти дитину на підставі окремих положень чи рішення суду. У випадку батьків це означає згоду одного з них. У разі незгоди між батьками дитини питання вирішується судом.
  5. Під заподіянням шкоди дитині слід розуміти вчинення забороненої або каральної дії на шкоду дитині будь-якою особою, в тому числі співробітником Асоціації, або загрозу добробуту дитини, в тому числі:
  1) створення для дитини безпосередньої загрози втрати життя чи тяжкого ушкодження здоров'я або ненадання допомоги дитині, яка знаходиться в такій ситуації;
  2) недбалість, що полягає в допущенні перебування дитини в обставинах, небезпечних для її здоров'я;
  3) застосування тілесних покарань;
  4) сексуальне насильство над дитиною, тобто включення дитини в сексуальну діяльність, яку він не в змозі зрозуміти і дати на неї згоду;
  6. Особа, відповідальна за Політику Захисту Дітей від жорстокого поводження, - це призначений Радою Асоціації співробітник, який здійснює контроль за виконанням Політики Захисту Дітей. Керівництво Асоціації призначає для цього завдання Петра Скрипчака - адреса електронної пошти: ps@hf.prg.pl.
  7. Персональними даними дитини є будь-яка інформація, яка дає змогу її ідентифікувати.
  8. Юридичне втручання полягає в повідомленні поліції або прокуратури про підозру у вчиненні злочину на шкоду дитині або повідомленні відповідного районного суду, відділу у справах сім'ї та неповнолітніх про загрозу добробуту дитини.
  9. Кризове втручання - це комплекс спеціалізованих заходів, переважно психологічного характеру, пов'язаних з іншими, наприклад: соціальними, юридичними, медичними діями, спрямованими на осіб та сімей, які перебувають у ситуації, що загрожують кризою або хронічними кризовими станами. Кризове втручання спрямоване на запобігання або відновлення втраченого балансу в психічному і соціальному вимірі, здатності діяти і автономії людей та сімей, що зазнають кризи. Діти в кризовому втручанні вимагають особливо продуманих форм дій і врахування специфіки правової ситуації.

Розділ II
Правила роботи з дітьми

 1. Співробітники Асоціації Homo Faber надають допомогу дітям та їхнім сім'ям/законним опікунам безкоштовно в рамках статутної діяльності. Безпосередня допомога надається в пунктах колективного розміщення, в місцях проживання клієнтів, а також в психологічному кабінеті Асоціації Homo Faber. Батьки/законні опікуни повинні дати згоду на надання прямої допомоги дитині.
  2. Допомога може бути надана всім дітям, які потребують підтримки і захисту від шкоди, незалежно від статі, національності, кольору шкіри, віросповідання, рівня придатності та інших характеристик.

Розділ III
Правила безпечних відносин між працівником і дитиною

 1. У спілкуванні з дітьми співробітники:
  1) ґрунтуються на повазі до суб’єктності, гідності та прав дитини, включаючи, зокрема, право на захист від шкоди та право на захист приватного життя дитини;
  2) пам'ятають про те, щоб безпосередній контакт здійснювався за згодою дитини і був адаптований до його можливостей і потреб. Перед тим, як перейти до роботи з дитиною, співробітники пояснюють йому, що буде відбуватися під час зустрічі;
  3) при контакті з дитиною використовують просту мову, адаптовану до рівня її розвитку, позбавлену ярликів і оцінок;
  4) на запитання дітей вони дають відповіді, що відповідають їх віку і стадії розвитку;
  5) зберігають спокій і повагу, особливо маючи на увазі, що діти, які постраждали від воєнної травми, можуть виражати складні емоції, які є її наслідком (наприклад, страх, гнів, байдужість);
  6) ставляться до них однаково незалежно від їх статі, сексуальної орієнтації, стану здоров'я/інвалідності, соціального, етнічного, культурного, релігійного статусу, світогляду та інших характеристик;
  7) приймаючи рішення, які стосуються дітей, працівники інформують їх про них і намагаються враховувати їхню думку та очікування;
  8) намагаються не допускати ситуацій, коли вони знаходяться з дитиною наодинці. Якщо це необхідно - вони повідомляють іншому співробітнику про місце, в якому вони будуть перебувати;
  9) дбають про безпеку, переконавшись, що обладнання, яким вони користуються, використовується відповідно до його безпеки (тобто вікна та двері захищені, доступ до доріг із завантаженим рухом обмежений тощо).
  2. Неприпустимою є така поведінка працівників по відношенню до дітей:
  1) будь-яка поведінка, що бентежить, соромить та принижує дітей, які мають ознаки психічного, фізичного або сексуального насильства;
  2) порушує гідність дитини, недоречний фізичний контакт;
  3) давати дитині ліки, алкоголь та/або будь-які психоактивні речовини;
  4) встановлення сексуальних відносин з дитиною;
  5) підтримання приватних контактів з дитиною (поза межами наданої допомоги).

Розділ IV
Способи перевірки персоналу

 1. Персональні дані осіб, які допомагають дітям, мають бути зареєстровані (відповідно до законодавства про обробку персональних даних), щоб у випадках можливого зловживання можна було легко ідентифікувати кривдника.
  2. Особи, які допомагають дітям, повинні заздалегідь підписати заяву про несудимості та про недоцільність злочинів, скоєних умисно, і бути перевіреними в Реєстрі винних у сексуальних злочинах, щоб запобігти можливим зловживанням. Особи, відповідальні за перевірку того, що людина не включена до Реєстру, - це Малгожата Змисловська та Марія Мазур.
  3. Перед тим як перейти до роботи, обраний кандидат, на додаток до інших документів, необхідних законодавством, подає заяву про несудимість за злочини проти сексуальної свободи та порядності, а також про злочини на шкоду неповнолітнім і про порушені, щодо нього, кримінальні справи.
  4. Кожен нещодавно прийнятий співробітник має ознайомитися із положеннями Політики Охорони Дітей. Ознайомлення з зазначеними вище правилами підтверджує підпис співробітника під відповідною заявою.

Розділ V
Розпізнавання та реагування на фактори ризику жорстокого поводження з дітьми

 1. Співробітники Асоціації Homo Faber добре обізнані про фактори ризику жорстокого поводження з дітьми та звертають на них увагу під час виконання своїх обов’язків.
  2. У разі виявлення факторів ризику співробітники Асоціації Homo Faber повідомляють про цей факт особі, відповідальній за контроль виконання Політики Захисту Дітей, яка проводить бесіду з опікунами дитини або доручає її проведення компетентному працівнику. Під час розмови потрібно надати інформацію про доступну пропозицію підтримки та мотивувати батьків/законних опікунів дитини прийняти цю допомогу.
  3. Співробітники стежать за ситуацією та самопочуттям дитини, яка отримує допомогу, що надає Асоціація Homo Faber. Ця відповідальність лежить на співробітниках, що безпосередньо працюють з сім'єю: у пунктах колективного проживання, надають побутову чи психологічну допомогу.
  4. У разі виникнення підозри щодо жорстокого поводження з дитиною працівник повинен надати таку інформацію координатору організації з надання допомоги/опіки дітям або координатору програми/проєкту, в рамках якого така допомога надається, та який, дізнавшись про ситуацію, приймає рішення про подальші провадження.
  5. Кожен учасник, який організовує надання допомоги/опіки дітям, повинен проінформувати осіб, які працюють з підопічними, про те, що робити у разі підозри та/або коли він являється свідком жорстокого поводження з дитиною.

Розділ VI
Процедури втручання у випадку жорстокого поводження з дітьми

 1. Будь-яка інформація про підозру у жорстокому поводженні з дитиною має бути прийнята, незалежно від того, чи надходить вона від дитини/батьків/законного опікуна та чи відноситься вона до підозри в заподіянні шкоди з боку іншої дитини, батьків/законного опікуна або працівника Асоціації Homo Faber.
  2. У разі підозри в скоєнні злочину чи загрози добробуту дитини працівники Асоціації Homo Faber негайно вживають правове втручання.
  3. Рішення про втручання приймається командою у складі: працівника, який отримав інформацію, керівника даного проєкту та працівника, призначеного правлінням Асоціації, який контролює реалізацію Політики Захисту Дітей.
  4. Рішення про втручання, що полягає у направленні повідомлення до прокуратури, затверджується Правлінням Асоціації Homo Faber. Про інші втручання Правління Асоціації інформується. Одночасно працівники Асоціації надають допомогу та підтримку дитині і її невинним батькам/законному опікуну. У разі безпосередньої загрози життю або здоров'ю дитини, співробітник, який отримав таку інформацію, негайно робить втручання шляхом телефонного повідомлення поліції. Діяльність, пов’язана з втручанням, має бути задокументована працівником, який здійснює нагляд за реалізацію Політики Захисту Дітей.
  5. У разі, якщо підозрюваним у заподіянні шкоди є співробітник Асоціації Homo Faber, він негайно відсторонюється від роботи з дітьми на час з'ясування обставин. Рішення про подальшу співпрацю приймає Рада Асоціації Homo Faber.
  6. Якщо виникла підозра, що дитина перебуває на території Республіки Польща без нагляду дорослих, слід спочатку реалізувати її основні потреби:

– запевнити безпеку, подбати про одяг, відповідний до погодних умов, харчування і забезпечити перебування під наглядом, після чого:

1) якщо фактично буде встановлено, що дитина загубилася – слід повідомити про це найближчий підрозділ поліції та компетентний центр соціального захисту населення. Повідомлення повинно бути в письмовій формі, якщо є така можливість;

2) якщо дитина прибула на територію Республіки Польща самостійно або була покинута батьком/опікуном - слід повідомити про це місцевий компетентний орган опіки та центр соціального захисту населення. Повідомлення, при можливості, має бути в письмовій формі. Якщо повідомлення зроблено працівником органу опіки, в якому проживає дитина, то ця особа може надати свої дані в центр соціального захисту населення як кандидата на тимчасового опікуна дитини. Рішення про запевнення безпеки дитини приймає місцевий компетентний орган опіки. В очікуванні на прийняття рішення дитина повинна мати дозвіл на перебування за місцем тимчасового проживання.

 1. Якщо надійшла інформація про перебування дитини на території Республіки Польща під опікою повнолітньої особи, яка не санкціонована законом, необхідно пояснити цій особі, що таке орган тимчасової опіки, та проконсультувати як подати заяву про встановлення тимчасового догляду, допомогти заповнити документацію. Якщо це неможливо, потрібно поінформувати компетентний центр соціального захисту населення про це, та звернутися до органу опіки з заявою про  призначення цієї особи тимчасовим опікуном. Також варто заохотити цю людину зареєструватися в консульстві або посольстві України в Польщі.
 2. У разі виникнення сумнівів щодо належного способу розгляду вищезазначених питань, Ви можете зателефонувати за безкоштовним номером телефону 800 100 100, яким керує Фонд «Даємо дітям силу». Чергові години проводяться польською та російською мовами.
 3. Якщо виникла підозра, що дитина перебуває під загрозою торгівлі людьми, її безпека повинна бути забепевнена в міру можливості і дитина повинна бути відокремлена від особи, підозрюваної в заподіянні шкоди. Про цей факт потрібно повідомити поліцію за телефоном 112 або 997.
 4. Інструкція такого повідомлення додається як Додаток 1 до Політики захисту дітей.

Розділ VII
Скарга на дії співробітника

Діти та їх батьки (опікуни) можуть поскаржитися на дії співробітника через платформу TalktoLoop, вибравши один з наступних форм зв'язку:

1) WhatsApp: +48 888 880 017; +38 0997222736;

2) Facebook Messenger: @TalktoLoopPolska або @TalktoLoopUkrayina:

3) безпосередньо через веб-сайт: www.talktoloop.org.

Розділ VІІІ
Політика конфіденційності персональних даних дітей

 1. Персональні дані дитини захищаються на підставах, викладених у Акті з 29 серпня 1997 року про захист персональних даних і RODO (Загальний регламент про захист даних).
 2. Працівник Асоціації зобов'язаний зберігати в таємниці персональні дані та способи їх захисту від несанкціонованого доступу.
 3. Персональні дані дитини надаються лише фізичним та юридичним особам, уповноваженим на підставі окремих положень.
 4. Працівникам Асоціації заборонено ділитися інформацією про дітей та їх батьків/законних опікунів із засобами масової інформації. Їм заборонено ділитися з представниками засобів масової інформацією про справу дитини або її опікуна без отримання попередньої відповідної згоди.
 5. Працівникам заборонено фотографувати, знімати або публікувати матеріали з дітьми, яким надається допомога. Якщо робити фото, то тільки таким чином, щоб запобігти ідентифікації дитини.

Розділ IX
Моніторинг застосування Політики

 1. Особа, відповідальна за Політику захисту дітей призначається правлінням Асоціації.
 2. Особа, відповідальна за Політику захисту дітей має обов’язки:

а) здійснювати контроль за реалізацією Політики;

б) реагує на сигнали про порушення Політики;

в) пропонує зміни до Політики;

г) проводить один раз на 6 місяців анкетування серед працівників Асоціації, що аналізує рівень реалізації Політики;

Шаблон анкети додається як Додаток 2 до цієї Політики;

д) обробляє анкети, заповнені працівниками. На підставі чого готує моніторинговий звіт, який потім подає на розгляд Правління Асоціації.

 1. Правління Асоціації вносить необхідні зміни до Політики та оголошує працівникам нову редакцію Політики.

Розділ X
Прикінцеві положення

 1. Політика набирає чинності з дня її опублікування.
 2. Оголошення відбувається шляхом надсилання його тексту в електронному вигляді та розміщення на сайті Асоціації.

 

Додаток 1 - Схема Інтервенції

Додаток 2 - Бланк повідомлення

Додаток 3 - Моніторинг стандартів – опитування

Додаток 4 - Заява про відсутність судимості та ознайомлення з Політикою захисту дітей

 

Партнери

menuchevron-down