Wspieraj

Latający Uniwersytet Praw Człowieka. 1 edycja

Działanie stworzone z myślą o aktywistkach i aktywistach, urzędniczkach i urzędnikach, nauczycielkach i nauczycielach oraz studentkach i studentach.

Działanie stworzone z myślą o aktywistkach i aktywistach, urzędniczkach i urzędnikach, nauczycielkach i nauczycielach oraz studentkach i studentach. Najbardziej doświadczeni ekspertki i eksperci, zarówno autorytety naukowe, jak i praktycy, podzielą się wiedzą o wdrażaniu praw człowieka na poziomie lokalnym, rozpoznawaniu i reagowaniu na naruszenia praw człowieka oraz upowszechnianiu wiedzy o prawach człowieka.

Latający Uniwersytet Praw Człowieka powoływany został przez Europejskie Centrum Solidarności we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Stowarzyszeniem Homo Faber.

KADRA
Najbardziej doświadczeni ekspertki i eksperci, zarówno autorytety naukowe, jak i praktyczki, praktycy, m.in.
Anna Alboth – dziennikarka i aktywistka, zaangażowana od lat w inicjatywy związane z migracją, m.in. Civil March For Aleppo (nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla, 2017)
prof. Adam Bodnar – prawnik i wykładowca akademicki, rzecznik praw obywatelskich (2015 – 2021)
/ Anna Dąbrowska – filolożka, prezeska stowarzyszenia Homo Faber
prof. Ewa Łętowska – prawniczka, specjalistka w zakresie prawa cywilnego, konstytucyjnego, administracyjnego oraz praw człowieka, członkini Polskiej Akademii Nauk
Maciej Nowicki – prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, pomysłodawca i szef największego projektu HFPC popularyzującego prawa człowieka – Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS
Piotr Skrzypczak – politolog, współzałożyciel i członek zarządu stowarzyszenia Homo Faber
Danuta Przywara – socjolożka i działaczka społeczna, była prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Marta Siciarek – koordynatorka ds. migracji i integracji w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku
dr Anna Strzałkowska – psycholożka, wykładowczyni akademicka i aktywistka walcząca o prawa osób LGBT+.

 

PLAN ZAJĘĆ
/ Zaplanowano 6 dwudniowych, weekendowych zjazdów: 72 godz. zajęć
/ Rekrutacja: do 7 sierpnia 2022
/ Inauguracja: 31 sierpnia 2022, Gdańsk
/ Star: 17–18 wrzesień 2022, Gdańsk
/ Finał: 18–19 lutego 2023, Lublin
/ Miejsca spotkań: rotacyjnie w Gdańsku, Lublinie i Warszawie
/ Harmonogram: tutaj

PODSTAWOWE ZASADY
/ Organizatorzy pokrywają koszty zajęć. Koszty dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia leżą po stronie osób uczestniczących
/ Istnieje możliwość dofinansowania

KONTAKT:
e-mail: prawaczlowieka@ecs.gda.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Sylwia Bruna, tel.: +48 517 368 127
Bartosz Rief, tel.: +48 517 368 094
dr Anna Strzałkowska, tel.: +48 500 168 166

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
1. Program adresowany jest do osób pełnoletnich: aktywistów i aktywistek zarówno z organizacji pozarządowych, jak i grup nieformalnych, nauczycieli i nauczycielek, edukatorów i edukatorek oraz osób działającym w  samorządach.
2. Grupa będzie liczyć nie więcej 20 osób.
3. 20 uczestniczek i uczestników zostanie wyłonionych przez zespół projektowy spośród grona wszystkich osób, które nadeślą zgłoszenia. Kwalifikacja odbędzie się w oparciu o zawartość formularza zgłoszenia.
4. Organizatorzy pokrywają koszty zajęć. Koszty dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia leżą po stronie osób uczestniczących.
5. Jeśli chcesz wziąć udział w programie, ale nie możesz ze względu na koszty, poinformuj nas o tym. Istnieje możliwość pokrycia kosztów uczestnictwa. Dofinansowanie kosztów nastąpi po podpisaniu umowy pomiędzy ECS a osobą korzystającą z dofinansowania.
6. Program obejmuje łącznie 72 godziny zajęć podzielonych na 6 dwudniowych zjazdów (6 godzin, tj. 4 bloki po 90 min).
7. Osoba zgłaszająca się do programu, deklaruje uczestnictwo we wszystkich zjazdach. Nieobecność na dwóch zjazdach następujących po sobie, będzie skutkowało skreśleniem z listy osób uczestniczących.
8. Zajęcia będą się odbywać według następującego harmonogramu:
/ uroczysta inauguracja: 31 sierpnia 2022, Gdańsk
/ I zjazd: 10-11 września Lublin I 17–18 września, Gdańsk
/ II zjazd: 22–23 października, Warszawa (wspólny)
/ III zjazd: 26–27 listopada, Gdańsk i Lublin (w obu miastach osobno)
/ IV zjazd: 10–11 grudnia, Gdańsk (wspólny)
/ V zjazd: 21–22 stycznia 2023, Gdańsk i Lublin (w obu miastach osobno)
/ VI zjazd: 18–19 lutego 2023, Lublin (wspólny)
9. Osoba biorąca udział w programie otrzyma certyfikat uczestnictwa, ale tylko wówczas, gdy weźmie udział w 80 proc. zajęć oraz na zakończenie odbędzie test potwierdzający zdobytą wiedzę.

Partnerzy

menuchevron-down