Wspieraj

Wolontariat lubelski

Program wpisujący się w założenia Europejskiej Stolicy Młodzieży.

„Wolontariat lubelski” to projekt, który ma na celu stworzenie i wdrożenie spójnego i długotrwałego systemu/ struktury
wolontariatu w Lublinie, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 i obejmie między innymi: opracowanie systemu wolontariatu, zmapowanie już działających w mieście grup wolontariackich,  objęcie ich szkoleniem i wsparciem oraz wdrożenie systemu w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży w Lublinie.

Stowarzyszenie Homo Faber jest partnerem tego projektu - jego liderem jest Fundacja Sempre A Frente.

Projekt jest skierowany przede wszystkim do młodych osób w ramach tzw. wolontariatu młodzieżowego, zgodnie z definicją zawartą w dokumentacji konkursowej ale zakłada również szeroką dostępność dla osób - mieszkańców i mieszkanek Lublina, bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, wyznanie, stopień sprawności, czy narodowość, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mniejszości oraz sytuacji osób uchodźców i uchodźczyń przebywających w Lublinie.

 

ZOBACZ PROGRAM SZKOLEŃ i WARSZTATÓW

 

Koordynacja (ze strony Homo Faber): Renata Jońska

Grantodawca: Urząd Miasta Lublin
Termin realizacji: 01.07.2022 – 31.05.2024

Projekt Wolontariat Lubelski jest realizowany w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.

Projekt finansowany jest z budżetu Miasta Lublin.

Partnerzy

menuchevron-down