Wspieraj

Wolontariat lubelski

Program wpisujący się w założenia Europejskiej Stolicy Młodzieży.

„Wolontariat lubelski” to projekt, który ma na celu stworzenie i wdrożenie spójnego i długotrwałego systemu/ struktury
wolontariatu w Lublinie, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 i obejmie między innymi: opracowanie systemu wolontariatu, zmapowanie już działających w mieście grup wolontariackich,  objęcie ich szkoleniem i wsparciem oraz wdrożenie systemu w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży w Lublinie.

Stowarzyszenie Homo Faber jest partnerem tego projektu - jego liderem jest Fundacja Sempre A Frente.

Projekt jest skierowany przede wszystkim do młodych osób w ramach tzw. wolontariatu młodzieżowego, zgodnie z definicją zawartą w dokumentacji konkursowej ale zakłada również szeroką dostępność dla osób - mieszkańców i mieszkanek Lublina, bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, wyznanie, stopień sprawności, czy narodowość, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mniejszości oraz sytuacji osób uchodźców i uchodźczyń przebywających w Lublinie.

  • Homo Faber odpowiada a dwa elementy projektu. Jednym z nich jest ścieżka rozwojowa - bezpłatna oferta warsztatów, szkoleń, treningów i spotkań dla wolontariuszek i wolontariuszy współpracujących z lubelskimi organizacjami, instytucjami, przy wydarzeniach kulturalnych, działaniach humanitarnych czy sportowych. Jest to odpowiedź na potrzebę stworzenia miejskiego systemu wsparcia dla wolontariuszy z Lublinie.

ZOBACZ PROGRAM SZKOLEŃ i WARSZTATÓW

  • W ramach projektu “Wolontariat Lubelski” wypracowywane są też Standardy Wolontariatu, które stanowią modelowe rozwiązanie włączania i angażowania nowych osób w działania związane z wolontariatem. Dokument zawiera wszystkie kluczowe kroki niezbędne do podejmowania aktywności w różnych obszarach życia społecznego tj. kultury, sportu, działań pomocowych. To standardy pomocne zarówno nam - organizacjom społecznym, ale też osobom planującym angażowanie się w działania wolontariackie.

ZOBACZ STANDARDY

  • Miasto Lublin we współpracy z Fundacją Sempre a Frente i Stowarzyszeniem Homo Faber uruchomiło też specjalną aplikację dotyczącą wolontariatu. Narzędzie ma łączyć lokalne organizacje pozarządowe, instytucje oraz nieformalne inicjatywy z mieszkankami oraz mieszkańcami Lublina, którzy chcą zaangażować się w pomoc na rzecz innych.

SPRAWDŹ APLIKACJĘ

 

____

Koordynacja (ze strony Homo Faber): Renata Jońska
Grantodawca: Urząd Miasta Lublin
Termin realizacji: 01.07.2022 – 31.05.2024

Projekt Wolontariat Lubelski jest realizowany w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.

Projekt finansowany jest z budżetu Miasta Lublin.

Partnerzy

menuchevron-down