Wspieraj

Baobab. Miejsce. Spotkania. Sąsiedztwo.

Projekt wspierający działania integracyjne w Lublinie

Baobab to kompleksowa inicjatywa kilku podmiotów partnerskich: Stowarzyszenia Homo Faber (organizacji pracującej na rzecz praw człowieka), Fundacji Instytut Na Rzecz Państwa Prawa (organizacji oferującej wsparcie prawne cudzoziemców), Ośrodek Kultury Białoruskiej Doświed (organizacji, w skład której wchodzą Białorusini mieszkający w Lublinie), organizacji "Płast" (Ukraińskiej Organizacji Skautowej w Polsce).

Celem tej kooperacji jest organizacja i promowanie działań, które sprzyjają integracji różnych grup społecznych, zwłaszcza cudzoziemców/ek i innych mniejszości kulturowych ze społecznością Polaków/ek. Chcemy razem tworzyć fizyczne miejsce do dialogu i wymiany międzykulturowej, gdzie różne społeczności mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, tradycjami, wartościami i wspólnie poszukiwać rozwiązań problemów.

Działania, które planujemy zrealizować i do nich zaprosić to:

  • regularne spotkania informacyjne o Lublinie (sprawdź terminy tutaj);
  • wielojęzyczne spacery tematyczne po Lublinie (sprawdź terminy tutaj);
  • spotkania przy wspólnym stole;
  • wydarzenia inicjowane przez cudzoziemców i cudzoziemki mieszkające w Lublinie;
  • cykl podcastów o życiu w Lublinie - opowiadać będą cudzoziemcy mieszkający w Lublinie;
  • spotkania o języku i kulturze (patrz: spotkania dla ciekawych o Białorusi);
  • lekcje języka polskiego;
  • dostępna świetlica dla dzieci;
  • integracyjne warsztaty psychospołeczne dla dzieci (patrz: klub integracyjny dla chłopaków)
  • konsultacje prawne.

 

Projekt finansowany jest przez Urząd Miasta Lublin.

 

Partnerzy

menuchevron-down