Wspieraj

Prawo w pracy

Bezpłatne wsparcie w zakresie prawa pracy

Głównym celem projektu jest pomoc w aktywizacji zawodowej osobom dotkniętym konfliktem, narażonym na zjawisko bezrobocia, dyskryminacji i nierównego traktowania w miejscach pracy. Działania kierujemy głównie do cudzoziemców i osób, które cudzoziemców zatrudniają. W ramach projektu oferujemy świadczenie bezpłatnego doradztwa prawnego (grupowego i indywidualnego dla pracowników i pracodawców) w centrum społecznościowym Baobab w Lublinie.

To na czym nam zależy w realizacji projektu "Prawo z pracy" to:

1) Zrozumienie praw pracowniczych.
2) Wspieranie w poszukiwaniu zatrudnienia.
3) Rozwiązywanie problemów związanych z miejscem pracy.
4) Informacje na temat umów i warunków zatrudnienia.
5) Ochrona przed wyzyskiem.
6) Wsparcie w przypadku zwolnień i restrukturyzacji.
7) Edukacja prawna w zakresie prawa pracy.
8) Współpraca z pracodawcami.

W ramach projektu planowane są trzy główne ścieżki działań:

  • Indywidualne doradztwo prawne w zakresie prawa pracy dla cudzoziemców.
  • Udzielanie wsparcia pracodawcom, którzy chcą otworzyć się na zatrudnianie uchodźców lub już ich zatrudniają.
  • Cykl sesji edukacyjno - praktycznych dotyczących prawa pracy w Polsce.

____

Koordynacja projektu: Milena Kloczkowska
Grantodawca: Fundusz Polskich Organizacji Pozarządowych (POP Fund).
Termin realizacji: 01.03.2024 – 31.12.2024

Partnerzy

menuchevron-down