Wspieraj

Ogólnopolska akcja społeczna "Masz Głos"

"Masz Głos" jest programem Fundacji Batorego wspierającym organizacje społeczne i grupy nieformalne, które działają dla swoich lokalnych środowisk

"Masz Głos" to prowadzona od 2002 roku przez Fundację im. Stefana Batorego ogólnopolska akcja mająca na celu budowanie dialogu i współpracy pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi, wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za losy gminy wśród mieszkańców i mieszkanek, a także zwiększanie ich udziału w życiu publicznym. „Uczestnicy akcji Masz Głos pokazują, że ludzie chcą korzystać ze swoich praw i mieć wpływ na miejsca, w których żyją, że się angażują. Pokazują, że samorząd to żywa idea. Działają w całej Polsce, również w bardzo małych miejscowościach. Tam nie dociera kamera, a dzieją się znakomite rzeczy. Fundacja docenia ludzi, którzy je robią; pragnie popularyzować ich wysiłek i kreatywność” – Aleksander Smolar, Prezes Fundacji im. Stefana Batorego.

Masz Głos jest programem Fundacji Batorego wspierającym organizacje społeczne i grupy nieformalne, które działają dla swoich lokalnych środowisk. Uczestnicy programu zakładają pasieki społeczne, prowadzą warsztaty dla mieszkańców, monitorują stan drzew, składają petycje lub podejmują inne inicjatywy. Akcja Masz Głos pomaga im zrobić to wszystko we współpracy z władzą lokalną i otoczeniem. Najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę Super Samorząd.

Od 2016 roku Stowarzyszenie Homo Faber jest koordynatorem lokalnym Masz Głos. Wspieramy inicjatywy społeczne w województwach podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim i lubelskim. Co roku w naszych warsztatach wojewódzkich, seminariach, wizytach i spotkaniach także ogólnopolskich bierze udział kilkadziesiąt organizacji i grup nieformalnych.

Ostatni nabór zakończył się w lutym 2022 roku!

 

Koordynacja: Anna Dąbrowska

Grantodawca: Fundacja Batorego

Termin realizacji (aktualna edycja): 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2022

 

Partnerzy

menuchevron-down