Wspieraj

Koalicje, współprace, sieci

Współpraca z innymi organizacjami jest dla nas bardzo ważna. Cenimy dzielenie się doświadczeniem. Dlatego uczestniczymy w koalicjach, sieciach, nawiązujemy relacje partnerskie z innymi podmiotami.
  • Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (od 2023 roku).

W dniu 19 stycznia 2023 roku uchwałą nr CDXXV/7492/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi dla Lubelskiego 2021-2027 powołała Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (KM FEL).

UCHWAŁA/ PISMO

 

  • Komisja Dialogu Obywatelskiego do spraw miejskiego Systemu Wsparcia Integracji imigrantów i imigrantek w Lublinie (od 2021 roku).

Komisja została powołana przez pięć organizacji pozarządowych:

 

  • Konsorcjum organizacji pracujących na rzecz migrantów w Polsce (od 2018 roku).

Konsorcjum to nieformalna grupa skupiająca 9 organizacji zajmujących się wsparciem imigrantów i uchodźców w Polsce. Należą do niego: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenia Homo Faber, Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Migrant Info Point (Poznań), Polskie Forum Migracyjne, Uchodźcy.Info, Fundacja Nasz Wybór.

Dzięki Konsorcjum działają punkty nieodpłatnego poradnictwa w 4 miastach w Polsce, świadczone jest prawne wsparcie osobom umieszczonym w 6 zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców prowadzonych przez Straż Graniczną, wspierane są mentorsko aktywistki i aktywiści w całym kraju, prowadzone są kampanie społeczne, a migranci i uchodźcy mają swoich rzeczników w społeczeństwie.

konsorcjum.org.pl

 

Stowarzyszenie Homo Faber jest częścią:

Poza tym, uczestniczymy w pracach:

Partnerzy

menuchevron-down