Wspieraj

Community Sponsorship

Światowa idea kompleksowego wsparcia osób z doświadczeniem uchodźctwa.


Co oznacza termin „community sponsorship”
(oprac. na podstawie materiałów Pathways International)

 • Programy, w których jednostki lub grupy dostarczają wsparcia finansowego, emocjonalnego i praktycznego w celu przyjęcia i integracji osób uchodźczych.
 • Holistyczny i multisektorowy model na linii: jednostki i grupy obywateli - instytucje i organizacje lokalne - instytucje rządowe/władze centralne.
 • Model nie wyręcza zadań państwa – ma je uzupełniać dostarczając jednocześnie dodatkowego mechanizmu służącemu ochronie i integracji osób uchodźczych.

 

CS okazał się skutecznym narzędziem używanym podczas kryzysów humanitarnych. Model namedsponsorship - w którym „sponsorzy” identyfikują osoby, które chcieliby powitać - okazał się kluczowy w mobilizowaniu społeczności wobec ruchów ludności z terenów objętymi konfliktami zbrojnymi (np. Ukraina, Syria, Afganistan).

Sponsoring społeczny to termin używany na całym świecie, w tym w materiałach Globalnej Inicjatywy Sponsorowania Uchodźców. Opisuje programy, które umożliwiają grupom osób zobowiązanie się do wspierania początkowego przyjmowania i integracji uchodźców przybywających do ich społeczności w drodze przesiedleń i ścieżek uzupełniających.
Organizacje lub grupy obywateli zobowiązują się do zapewnienia wsparcia (emocjonalnego, finansowego i praktycznego) przez określony czas, aby pomóc uchodźcom dostosować się do życia w nowym kraju. W wielu krajach jest to kontekstualizowane lokalnie za pomocą unikalnego terminu (na przykład „sponsoring prywatny” w Kanadzie).

 

 • Sukces programów Kanadzie - lidera i prekursora modelu - ponad 350,000 osób uchodźczych przyjętych od lat 70tych.
 • Większość pozostałych programów opracowana dość niedawno w odpowiedzi na kryzys w Syrii, wojnę w Ukrainie i jako zobowiązania wynikające z Globalnego Paktu w sprawie Uchodźców.
 • Ponad 700,000 osób uchodźczych zostało objętych programami typu community sponsorship w różnych krajach świata.
 • Programy wdrażane  między innymi w USA, Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech, czy Argentynie.
 • Na poziomie UE, Nowy Pakt ds Azylu i Migracji wezwał Państwa Członkowskie do wprowadzenia programów typu community sponsorship, przy wsparciu Agencji Unii Europejskiej ds Azylu (EUAA)  oraz możliwości finansowania z UE.

 

Korzyści płynącemodelu

 • Dodatkowy mechanizm ochrony osób uchodźczych, wg. dostępnych danych wpływa pozytywnie na integrację osób uchodźczychnowych społecznościach.
 • swoim założeniu, CS promuje współpracę i sieciowanie między różnymi sektorami/ aktorami życia społecznego.
 • Wzmacniane także lokalne społeczności, które łączą się we wspólnych przedsięwzięciach integracyjnych.
 • Model promuje postawy włączające i inkluzywne społecznościach objętymi programami typu CS. Często doświadczenie satysfakcjonujące dla obu stronosoby goszczonej i goszczącej.
 • środowisku międzynarodowym, CS jest często widziane jako nowe rozwiązanie istniejącego problem (czyli małej dostępności mechanizmów ochrony międzynarodowej dla osób, które ich potrzebują). W ostatnich latach, model cieszy się dużym zainteresowaniem, co odzwierciedlone jest takżemiędzynarodowych zobowiązaniach i dokumentach.
 • Jest to rozwiązanie podejmowane przez rządy na szerokim spektrum politycznym od lewicy, przez centrum, po prawicę.

 

Partnerem działań jest Pathways International

Logo Pathways International

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj

Kompleksowy informator o CS z Kanady (PDF, ENG):

Materiał Amnesty International, który opisuje ideę Community sponsorship (ENG):
Opis działania programu w Kanadzie (ENG):
Kampania na temat polepszenia programu w Australii (ENG):

 

Film pokazujący jak działa CS oczami uchodźczyni.

Film pokazujący jak to działa ze strony osób przyjmujących.

 

.

Partnerzy

menuchevron-down