Wspieraj

Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie

WATCH DOCS na stałe wpisał się w filmową mapę Lublina i od 2003 roku możemy oglądać najlepsze filmowe produkcje o prawach człowieka.

WATCH DOCS to jedna z dwóch największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka prezentujących filmy dokumentalne, w których zaangażowanie na rzecz praw jednostki łączy się ze sztuką filmową. Każdego roku na festiwalu pokazywanych jest ponad pięćdziesiąt światowej klasy filmów. Na międzynarodowym festiwalu w Warszawie, na festiwalu objazdowym w ponad trzydziestu polskich miejscowościach i w ramach festiwalu on-line rocznie ogląda je łącznie ponad sto tysięcy widzów.

WATCH DOCS jest najstarszym festiwalem filmów dokumentalnych w Warszawie – pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2001 roku. WATCH DOCS to festiwal, na którym co roku można obejrzeć kilkadziesiąt premierowych pokazów i uczestniczyć w spotkaniach ze światowej sławy dokumentalistami. WATCH DOCS to ruch społeczny. Co roku w organizację międzynarodowej odsłony festiwalu zaangażowanych jest ponad stu wolontariuszy.

Festiwal WATCH DOCS powstał w 2001 roku jako program polskiej organizacji pozarządowej – Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Powstanie Fundacji poprzedziła siedmioletnia działalność Komitetu Helsińskiego w Polsce, który pracował w podziemiu od 1982 roku. Obecnie Fundacja Helsińska jest jedną z najbardziej doświadczonych europejskich organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka. Prowadzi programy edukacyjne, interwencyjne i monitoringowe. Znaczna część jej działalności dotyczy praw człowieka w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR. Współorganizatorami festiwalu objazdowego jest ponad siedemdziesięciu partnerów z całego kraju.

W Lublinie festiwal jest imprezą bezpłatną i odbywał się już w kilku miejskich instytucjach, kawiarniach, bibliotekach, na uczelniach i w plenerze.

ZOBACZ ZREALIZOWANE EDYCJE (kliknij w miniaturę):

 

Partnerzy

menuchevron-down