Wspieraj

Niewidzialni mieszkańcy

Rzecznictwo na rzecz migrantów i migrantek w Lublinie.

W 2022 roku otrzymaliśmy dotację na dwuletnie działania rzecznicze i monitoringowe pod hasłem „Niewidzialni mieszkańcy” – rzecznictwo na rzecz migrantów i migrantek w Lublinie.

W ramach projektu:

  • Przeprowadzimy monitoring instytucji publicznych i władz miejskich. Sprawdzimy bariery techniczne, proceduralne, merytoryczne, mentalne i polityczne.
  • Z migracyjną grupą konsultacyjną opracowujemy raport i rekomendacje a następnie z podmiotami publicznymi wypracujemy propozycje rozwiązań (konkretna zmiana w 14 obszarach). Merytoryczną podstawą do pracy będzie 14 obszarów z Indeksu Miast Międzykulturowych Rady Europy, sieci, do której należy Lublin.
  • By na bieżąco znać potrzeby i aktualne problemy migrantem/ów, i obniżyć barierę pierwszego kontaktu, dotrzemy do dotąd nam nieznanych środowisk oferując im bezpłatne porady prawne.
  • Zorganizujemy wspólne seminaria wizyty studyjne w miastach, z których można czerpać inspirację. Wspólna praca będzie skutkować lepszym poznaniem się i zaufaniem, co da realne szanse na wprowadzanie trwałych zmian.
  • Przeprowadzimy też dwie kampanie społeczne.

Grupa osób siedzi wokół białego, kwadratowego stołu. W tle duże okna z widokiem na ulicę i kamienice.

Koordynacja: Kristina Yonauskaite

Grantodawca: Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
Termin realizacji: 01.08.2022 – 31.12.2023

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Partnerzy

menuchevron-down