Wspieraj

Niewidzialni mieszkańcy

Rzecznictwo na rzecz migrantów i migrantek w Lublinie.

By zmieniać rzeczywistość potrzebna jest rzetelna wiedza na temat tego jak jest. Od lat działamy w obszarze integracji wiec sprawdzamy jak otwart na nowych mieszkańców/ki jest Lublin.

W 2022 roku otrzymaliśmy dotację z programu Aktywni Obywatele na dwuletnie działania rzecznicze i monitoringowe pod hasłem „Niewidzialni mieszkańcy” – rzecznictwo na rzecz migrantów i migrantek w Lublinie.

W ramach projektu:

 • Prowadzimy monitoring instytucji publicznych i władz miejskich. Sprawdzamy bariery techniczne, proceduralne, merytoryczne, mentalne i polityczne.
 • Z migracyjną grupą konsultacyjną (Syria, Turcja, Zimbabwe, Ukraina, Rosja, Białoruś) opracowujemy raport i rekomendacje a następnie z podmiotami publicznymi wypracujemy propozycje rozwiązań (konkretna zmiana w 14 obszarach). Merytoryczną podstawą do pracy jest 14 obszarów z Indeksu Miast Międzykulturowych Rady Europy, sieci, do której należy Lublin.
 • By na bieżąco znać potrzeby i aktualne problemy migrantem/ów, i obniżyć barierę pierwszego kontaktu, docieramy do dotąd nam nieznanych środowisk oferując im bezpłatne porady prawne.
 • Organizujemy wspólne dla lubelskich urzędniczek i urzędników seminaria i wizyty studyjne w miastach, z których można czerpać inspirację (Gdańsk, Wrocław, Kraków). Wspólna praca skutkuje lepszym poznaniem się i zaufaniem, co daje realne szanse na wprowadzanie trwałych zmian.
 • Prowadzimy też dwie kampanie społeczne.

 


SPOTKANIA Z GRUPĄ KONSULTACYJNĄ

Jesienią 2022 roku grupę konsultacyjną, w której skład wchodzą cudzoziemcy i cudzoziemcy mieszkający w Lublinie. To osoby, dla których miasto nie jest obojętne, chcą zmieniać swoją najbliższą rzeczywistość i mieć wpływ na to, co dzieje się  mieście.

Grupa osób siedzi wokół białego, kwadratowego stołu. W tle duże okna z widokiem na ulicę i kamienice.

Grupa składa się z 5 stale uczestniczących osób oraz 3 osób biorących udział czas od czasu jako wolontariusze_ki. Uczestniczy_czki pochodzą z Ukrainy, Zimbabwe, Syrii, Indii, Turcji, Iranu, Rosji. Są to osoby aktywne w środowiskach migracyjnych. Osoba koordynująca pracę grupy konsultacyjnej również jest migrantką, pochodzi z Białorusi. Przy doborze uczestników i uczestniczek grupy konsultacyjnej zależało nam na jej różnorodności - żeby osoby pochodziły z różnych państw, były różnej płci, w różnym wieku, z różnych grup społecznościowych i różniły się również pod względem tego, jak długo mieszkają w Lublinie. Szukaliśmy również osób, które mają szeroki kontakty w swoich społecznościach i mogą przedstawić nam też perspektywę swoich społeczności.
Zaangażowane w prace grupy są następne osoby:
 • Assef Saloom przyjechał do Polski wiosną 2013 roku, uciekając ze swoją żoną i synem z objętej wojną Syrii. Obecnie jest wykładowcą na Politechnice Lubelskiej, doktorantem, przedsiębiorcą, założycielem Centrum Języka i Kultury Arabskiej w Lublinie, organizuję również wydarzenia dla społeczności afrykańskiej w Lublinie.
 • Clarah Chisvo przyjechała do Lublina z Zimbabwe dwa lata temu, jest studentką na Uniwersytecie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola, jest w kontakcie z innymi studentami z Afryki.
 • Taras Kuzma jest z Ukrainy, przyjechał do Lublina 3 lata temu, jest studentem UMCS, pracuje w punkcie informacyjnym Homo Faber, więc na co dzień komunikuje się z uchodźcami_niami, migrantami_kami z Ukrainy i innych państw i ma obszerną wiedzę na temat tego, z jakimi trudnościami się borykają.
 • Roya Ali Pour jest migrantką z Irana, która przyjechała do Lublina 6 lat temu, żeby tu studiować, później założyła rodzinę  po ukończeniu studiów pracuje jako fizioterapeutka oraz wykładowca i jest w dobrym kontakcie z anglojęzycznymi studentami.
 • Tamer Tumkaya przyjechał do Lublina z Turcji mniej niż rok temu, jest przedsiębiorcą oraz osobą aktywną społecznie, organizuje wydarzenia dla anglojęzycznych osób w Lublinie. Razem z Tamerem w spotkaniach na zasadach wolontariackich uczestniczy również Tanmay Taskar z Indii, z którym działają razem.
 • Kristina Jonauskaite (koordynatorka grupy konsultacyjnej) jest migrantką z Białorusi, mieszka w Lublinie od 5 lat, jest współzałożycielką Fundacji Ośrodek Kultury Białoruskiej Doświed, organizuje regularne spotkania Białoruskiego Klubu Literackiego w Lublinie, działa na rzecz wzmacniania społeczności białoruskiej w Lublinie.
 • Alena Podviazkina z Rosji oraz Viktoriia Bereźniak z Ukrainy, które pracują w HF jako w dziale Asysty międzykulturowej (pomagają nowym mieszkańcom_kom w tłumaczeniu podczas wizyt w urzędach, bankach, na poczcie, u lekarzy).
 • Małgorzata Zmysłowska z Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin.

 


WIZYTY

grudzień 2023 11 grudnia 2023 roku odbyło się spotkanie kilku organizacji - Stowarzyszenia Nomada, Polskiego Forum Migracyjnego, Refugee Hub i Homo Faber. Rozmawialiśmy o nowym modelu współpracy i wsparcia cudzoziemek i cudzoziemców, jakim jest Refugee Hub. W najbliższych miesiącach będziemy budować jego założenia, testować rozwiązania lokalnie, sieciować organizacje i osoby, które będą chętne i otwarte do przyjęcia modelu wsparcia indywidualnego oraz zaimplementowania go u siebie.

czerwiec 2023 Wizyta studyjna w Krakowie, by podpatrzeć rozwiązania, praktyki, miejsca i organizacje w ich pracy z i na rzecz uchodźców, migrantów. Odwiedziliśmy Salam LabKlub Ukraiński w Krakowie - Fundacja ZustriczFundacja Biuro Inicjatyw Społecznych i Urząd Miasta Krakowa. W wizycie uczestniczyli z nami: Monika Artymiak (Dyrektorka BOM UM Lublin), Wiktoria Herun (Wydział Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin), Assef Salloom (współtwórca Mały Kopernik), Kristina Yonauskaite (Homo Faber), Alena Podviazkina (Homo Faber) i Piotr Skrzypczak (Homo Faber).

maj 2023 Spotkanie Komisji Samorządności i porządku publicznego. Posłuchaliśmy, czym żyją dzielnice i opowiedzieliśmy o naszych działaniach. Ważne jest dla nas, byśmy się znali i byli w kontakcie, więc niebawem będziemy kontaktować się z radnymi i umawiać się na indywidualne spotkania w dzielnicach.

kwiecień 2023 Wyjazd do Wrocławia i kilka niezwykle przyjemnych i merytorycznie bliskim naszej codziennej pracy wizyt w zaprzyjaźnionych organizacjach. W wyjeździe brali udział: Wiktoria Dudek, Anna Dąbrowska, Piotr Skrzypczak, Taras Kuzma, Kristina Yonauskaite - team Homo Faber. Ale też Monika Artymiak - dyrektorka BOM w Lublinie i Magda Gnyp - przedstawicielka Biura Partycypacji Społecznej Miasto Lublin, Kamila Murat-Rycek - z Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

listopad 2022  W lubelskim Ratuszu połączyliśmy dwie grupy, które niezbyt często maja okazje się poznać, porozmawiać, zobaczyć siebie nawzajem. Radni i Radne Miasta Lublin spotkały się z „nowymi mieszkańcami” - osobami pochodzącymi z przynajmniej 11 państw, a które wybrały nasze miasto do życia, studiowania, pracy i z miłości.

 


KAMPANIE SPOŁECZNE

I KAMPANIA - film o Radzie Miasta Lublin.

Na bazie listopadowego spotkania w Radzie Miasta Lublin powstał edukacyjny film. Migranci i migrantki dostają od Radnych odpowiedzi na pytania, które zadają w swoich ojczystych językach. Spotkanie, ale też ten filmik jest pomocny w zrozumieniu tego, czym jest Rada Miasta, do czego służy, jak funkcjonuje oraz kto podejmuje ważne dla nas wszystkich decyzje.

Dziękujemy za współtworzenie:
Jarosław Pakuła - Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Marcin Nowak - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
Monika Kwiatkowska - Radna Rady Miasta
Maja Zaborowska - Radna Rady Miasta oraz
Diana Jurewicz, Mustapha Ghoul, Sean Magavu, Wiktoria Bereźniak, Alena Podviazkina, Tamer Tumkaya, Kristina Yonauskaite, Piotr Skrzypczak.
Video skleił: Bartek Żurawski

II KAMPANIA - realizacja filmu o Lubliniankach i Lublinianach.

 


SZKOLENIA

2023 marzec Organizujemy spotkanie LIVE, którego tematem jest praca ze społecznością lokalną i na jej rzecz jako bardzo ważny element działań organizacji, fundacji, stowarzyszeń, związków wyznaniowych i grup nieformalnych. Kluczowym elementem, bez którego nie ma możliwości planować i wprowadzać realnych zmian jest monitoring. Na spotkaniu podjęliśmy próbę odpowiedzi na pytania: Co dają organizacjom bieżące konsultacje społeczne (spotkania z liderami lokalnymi, briefingi, debaty publiczne, konsultacje). Czym jest monitoring i jakie narzędzia monitorujące warto stosować? Jak mapować środowisko, które chcemy “zbadać”? Jak przygotowywać atrakcyjny raport z monitoringu? Jak wykorzystać uzyskane dane w praktyce i planowaniu? Na te zagadnienia odpowiedzieli: Piotr Skrzypczak i Kristina Yonauskaite - koordynujący projekt "Niewidzialni mieszkańcy". Gościnią rozmowy była Monika Artymiak - Kierowniczka Biura Obsługi Mieszkańców Miasta Lublin.

LIVE "TORY BYŁY ZŁE" OBEJRZYSZ TUTAJ

 

2023 luty Organizujemy 6-godzinne seminarium z komunikacji międzykulturowej dla pracowniczek i pracowników Biura obsługi mieszkańców, w którym wzięło udział 15 osób. Szkolenia poprowadził Piotr Skrzypczak, który jest wykładowcą w Katedrze Stosunków Międzynarodowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz trenerem prowadzącym szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji i inne. Oprócz wartości edukacyjnej, które miało to szkolenie (rozmawialiśmy o stereotypach i o tym, jak być ich świadomym/ą, o procesach, przez który przechodzą uchodźcy/czyni i migranci/tki i na co warto uważać w komunikacji z nimi, żeby taka komunikacja była skuteczna; o uprzedzeniach, dyskryminacji, faworyzacji; o metodach skutecznej komunikacji z osobami z innych kultur), posłużyło ono również nawiązywaniu dobrego kontaktu z pracowniczkami i pracownikami BOMu, którzy teraz wiedzą że mogą do nas się zwrócić w razie pytań i trudnych sytuacji.

 


ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY

W ramach rozwoju zespołu wybraliśmy się na wizytę studyjną do miasta, które w wielu rankingach międzynarodowych zajmuje czołowe miejsce pod względem dobrej integracji mieszkańców. We wrześniu 2023 r. odwiedziliśmy Helsinki. Więcej o wizycie przeczytacie TUTAJ.


REKOMENDACJE

Monitoring jest narzędziem, który służy sprawdzeniu jak jest, zrozumieniu i doprowadzeniu do rozmowy o tym jak, jeśli coś nie działa, poprawić. I to właśnie spotkania są istotą opisywanego procesu. 

Zaplanowaliśmy rozmowy ze wszystkimi monitorowany podmiotami. Udało się spotkać z większością z nich. Z niektórymi nie wyszliśmy poza kurtuazyjne formy. Niewielka część odmówiła współpracy.

 

11 grudnia 2p23 r. na konferencji prasowej zaprezentowaliśmy główne wnioski z przeprowadzonego monitoringu.

Pełen raport z monitoringu


 

Koordynacja projektu: Kristina Yonauskaite
Grantodawca: Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
Termin realizacji: 01.08.2022 – 31.12.2023

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Partnerzy

menuchevron-down