Wspieraj

One for All, All for One IV

Bezpłatna pomoc prawna dla imigrantów i uchodźców w Polsce.

Konsorcjum organizacji wspierających imigrantów i uchodźców w Polsce to nieformalna grupa 9 organizacji, które wspierają imigrantów i uchodźców w 4 różnych regionach Polski (Lublin, Poznań, Warszawa, Wrocław). Konsorcjum powstało w maju 2017 roku podczas spotkania organizacji wspierających imigrantów i uchodźców z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Od tego czasu członkowie konsorcjum spotykają się co miesiąc, aby wspierać się nawzajem i planować wspólne działania zgodnie z protokołem ustaleń uzgodnionym na pierwszym spotkaniu.

  • W ramach projektu członkowie Konsorcjum będą współpracować w celu utrzymania i poszerzenia wsparcia dla imigrantów i uchodźców w Polsce, szczególnie tych znajdujących się w trudnej sytuacji, oferując im szeroką gamę bezpośredniej pomocy – przede wszystkim prawnej, psychologicznej i socjalnej.
  • Dodatkową częścią projektu będzie stworzenie projektu strategii ochrony praw pracowników-migrantów.
  • Uzupełnieniem działania będzie stworzenie grupy sojuszników, która powstanie dzięki zaproszeniu do procesu dodatkowych aktorów – ekspertów, naukowców, związków zawodowych, organizacji pracodawców, aktywistów migrantów itp. Celem strategii jest podjęcie wspólnych, zorganizowanych działań na rzecz promowania praw pracowników migrujących – z rządem, odpowiednimi podmiotami (urzędy pracy, związki, inspekcje pracy itp.), ale także z samymi pracodawcami i migrantami.

Partnerzy: Amnesty International PolskaFundacja Centrum Badań Migracyjnych (Migrant Info Point)Fundacja Nasz WybórFundacja Polskie Forum MigracyjneHelsińska Fundacja Praw CzłowiekaPolska Gościnność (Chlebem i Solą oraz portal uchodźcy.info), Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji PrawnejStowarzyszenie Nomada.

Koordynacja: Anna Dąbrowska

Grantodawca: Open Society Foundation
Termin realizacji: 01.10.2021 – 31.12.2022

Partnerzy

menuchevron-down