Wspieraj

Standardy pracy

Stowarzyszenia Homo Faber

Standardy humanitarne

Nasza organizacja wspiera ofiary kryzysów humanitarnych spowodowanych konfliktami zbrojnymi i katastrofami naturalnymi. W naszej pracy kierujemy się dziewięcioma zasadami, które w prostych słowach przedstawiamy poniżej. Chcemy, żeby wszystkie osoby, które wspomagamy, wiedziały, czego mogą od nas oczekiwać. Nasza organizacja podejmuje działania w odpowiedzi na konflikty zbrojne i katastrofy naturalne, co nie zawsze jest proste. Staramy się przestrzegać ustalonych standardów, ale w niektórych sytuacjach jest to niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe. Zależy nam na ciągłym udoskonalaniu procesów – możesz nam pomóc, dzieląc się z nami swoją opinią.

Nasze standardy znajdziesz TUTAJ.

Polityka prywatności Stowarzyszenia Homo Faber

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy informacje dotyczące Państwa danych osobowych zbieranych przez Stowarzyszenie Homo Faber.

Politykę Prywatności znajdziesz TUTAJ.

Code of Conduct / Zasady i normy

Lista zasad i zobowiązań, do których stosujemy się jako pracownice i pracownicy Stowarzyszenia Homo Faber.

 

 

Code od Contuct znajdziesz TUTAJ.

Polityka Ochrony Dzieci Stowarzyszenia Homo Faber

Polityka Ochrony Dzieci Stowarzyszenia zawiera zasady i wytyczne mające na celu: ustalenie zasad bezpiecznej relacji pracownik-dziecko;, wskazanie procedur interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka; określenie sposobów weryfikacji pracowników; uregulowanie mechanizmu, w ramach którego dzieci i ich rodzice/ opiekunowie prawni mogą składać skargi. Dokument został stworzony w ramach działań finansowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Politykę ochrony dzieci Stowarzyszenia Homo Faber znajdziesz TUTAJ.

Partnerzy

menuchevron-down