Wspieraj

Program Stypendiów Rozwoju Stowarzyszenia Homo Faber

Zapraszamy do zgłoszeń osoby z Ukrainy chcące kontynuować edukację artystyczną.

Czym jest Program Stypendiów Rozwoju?

Program został uruchomiony w kwietniu 2022 roku przez Stowarzyszenie Homo Faber w Lublinie dzięki funduszom zebranym podczas licytacji prac artystów zorganizowanej przez środowisko gdańskich aktywistów i Stowarzyszenie Arbuz w ramach akcji „Sztuka bez granic” dla osób uchodźczych przybywających z polsko-białoruskiej granicy. Po wybuchu wojny w Ukrainie 24 lutego zapadła decyzja, że środki zostaną przeznaczone na wsparcie uchodźców i uchodźczyń, niezależnie od państwa, z którego musieli uciekać.

Program stypendiów rozwoju Homo Faber działa już od ponad dwóch lat (teraz dzięki wsparciu Fundacji Stock). To wsparcie umożliwiające młodym, zdolnym osobom z Ukrainy kontynuację nauki artystycznej sprzed wojny, sprzed wyjazdu z Ukrainy, sprzed nagłej zmiany ich życia. Mogłoby się wydawać, że to "tylko" granie, taniec, sport czy zajęcia kreatywne. Jednak program ten wzmacnia wiele sfer życia dzieci, które zmuszone zostały do opuszczenia swojej ojczyzny i środowiska rówieśniczego.

Program umożliwia osobom, które znalazły się w Lublinie w związku z wojną w Ukrainie, kontynuować swój rozwój twórczy i zawodowy (w dziedzinie muzyki, sportu, tańca, teatru, w zakresie sztuk wizualnych) bez względu na wiek. Staramy się wspierać każdą osobę, która się do nas zwraca, skupiamy się na  konkretnym człowieku i jego/jej potrzebach rozwojowych.

Odbiorcy programu to dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy. Wsparciem obejmowane są osoby zamieszkujące na terenie Lublina i okolic.

Tryb rekrutacji do naszego programu jest bardzo przyjazny: prosty formularz, proste zasady, minimum formalności. Dzięki dobrej współpracy z lubelskimi instytucjami kultury i organizacjami sportowymi  stypendyści/stki korzystają z ich zasobów i infrastruktury. Do prowadzenia zajęć staramy się też zatrudniać uchodźczynie i uchodźców.

Dlaczego program stypendialny Homo Faber ma duże znaczenie w integracji?

 • Przeciwdziała traumie wojennej. Młodzi ludzie, którzy doświadczyli wojny, mogą znaleźć w sztuce wyraz dla swoich emocji, co może pomóc w procesie zdrowienia i przeciwdziałaniu skutkom związanych z wojną doświadczeń.
 • Pozwala na zachowanie i dalszy rozwój potencjału twórczego młodych osób.
 • Wspiera kształtowanie tożsamości kulturowej. Edukacja artystyczna umożliwia młodym ludziom lepsze zrozumienie swojej tożsamości kulturowej i artystycznej, co jest istotne dla budowania silnej i świadomej społeczności.
 • Jest ważną składową integracji. Dla wielu młodych osób, zwłaszcza po przejściach wojennych, uczestnictwo w programie stypendialnym stanowi okazję do spotkań, wyjazdów, wyjść i poznawania nowych osób (z różnych krajów i kultur), dając im szansę na odbudowę bezpiecznego życia i relacji.
 • Podnosi poziom edukacji. Kontynuacja nauki artystycznej pozwala na podnoszenie poziomu ogólnej edukacji, rozwijając kreatywne myślenie i umiejętności artystyczne, które mogą być przydatne w różnych dziedzinach szkolnych.
 • Promuje równość szans. Naszym zdaniem, program stypendialny umożliwia młodym, zdolnym artystom rozwijanie swojego potencjału niezależnie od trudnych warunków, w jakich się znaleźli.
 • Na szerszym poziomie - wspiera odbudowę ukraińskiego społeczeństwa. Pomoc w edukacji artystycznej wpisuje się w szerszy kontekst odbudowy społeczeństwa po kryzysie, umożliwiając młodym ludziom aktywny udział w procesach tworzenia lepszej przyszłości.

ZOBACZ KOMU JUŻ POMOGLIŚMY!

Mamy głębokie przekonanie, że wspólnie z naszymi partnerami, dzięki narzędziom kultury, sztuki, sportu dajemy młodym osobom z Ukrainy, które przyjechały tu w konsekwencji wojny, przestrzeń do pracy z emocjami i budowania spokoju. A w konsekwencji - do sprawczości, poczucia wartości i wzrastania dalej.

 

POTRZEBUJEMY TWOJEJ POMOCY BY KONTYNUOWAĆ PROGRAM

Potrzeby są duże, więc prosimy Was o finansowe wsparcie tego programu. Dodatkowe fundusze umożliwią organizację zajęć dla kolejnych uzdolnionych dzieci, opłacenie instruktorów, niezbędnych materiałów, czynszu czy sal prób.

WESPRZYJ PROGRAM STYPENDIALNY

Zebrane Fundusze przeznaczone są przede wszystkim na działania służące osobistemu rozwojowi stypendysty, m.in. na opłacenie zajęć artystycznych lub sportowych, udział w kursach zawodowych, zakup potrzebnego sprzętu, strojów itp. Stypendyści w ramach świadczenia nie otrzymują bezpośrednio środków pieniężnych.

Fundusze nie mogą być przeznaczone na działania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zabezpieczeniem sytuacji bytowej oraz wszelkie aktywności budzące wątpliwości natury etycznej.

 


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Jeśli wojna zmusiła Was do opuszczenia domu, a przedtem Ty lub Twoje dziecko:
- uprawiało sporty,
- plastykę,
- śpiewało,
- tańczyło,
- grało na instrumencie muzycznym,
- uczestniczyło w zajęciach teatralnych i potrzebuje wsparcia, żeby kontynuować rozwój swojego talentu - jesteśmy!

Jeżeli mieszkasz teraz w Lublinie lub bliskich okolicach i przyjechałaś/łeś do Polski po 24 lutego 2022 r., wypełnij i wyślij do nas FORMULARZ.

Skontaktujemy się z Tobą i dołożymy wszelkich starań, żeby wojna i uchodźstwo nie spowodowało przerwy w rozwoju Twoich talentów i zdolności. Naszym celem jest wesprzeć osoby, które znalazły schronienie przed wojną w Polsce, na ich drodze do (od)budowania swojego życia w nowym kraju.

Do listopada 2022 roku Stowarzyszeniu Homo Faber udało się udzielić wsparcia dla ponad 200 stypendystów Programu z 15 regionów Ukrainy położonych we wschodniej, zachodniej, północnej i południowej części kraju. Program pokrył koszty 1261 godzin zajęć dydaktycznych. W ramach programu zatrudniono 11 nauczycieli/lek-uchodźców.

Wśród naszych stypendystów są: laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych i plastycznych, zwycięzcy zawodów sportowych w różnych dyscyplinach, profesjonalni wokaliści i tancerze, zawodowi cukiernicy.

Obszary działań: muzyka, taniec, sztuki wizualne, sport, teatr, zakup materiałów, strojów, narzędzi i przyborów

Obecnie są prowadzone następujące zajęcia stałe (indywidualne i grupowe), do których można dołączyć: nauka gry na pianinie (lekcje indywidualne), śpiew klasyczny, skrzypce (lekcje indywidualne), bandura (lekcje indywidualne), akordeon (lekcje indywidualne), zespół gitarowy (2 grupy), chór (grupa młodzieżowa i dziecięca).

Regulamin programu stypendialnego:

 1. Organizatorem programu stypendialnego jest Stowarzyszenie Homo Faber z siedzibą przy ul. Chopina 41, lok. 2, 20-023 Lublin, NIP 946 244 29 78, REGON 432738790
  2. Kandydatem jest osoba starająca się o przyznanie stypendium, która z chwilą przyznania stypendium zmienia status na Stypendystę.
  3. Celem programu stypendialnego jest wspieranie rozwoju i uzdolnień osób przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 roku.
  4. Odbiorcami programu mogą być zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe.
  5. Zgłoszenia Kandydatów do programu przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie kwestionariusza ankiety lub przez kontakt bezpośredni z Organizatorem programu lub koordynatorami poszczególnych działów Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie.
  6. O zakwalifikowaniu Kandydata do programu stypendialnego i udzieleniu wsparcia decyduje komisja złożona z wolontariuszy/wolontariuszek LSKPU ds. programu stypendiów oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Homo Faber.
  7. Wsparciem obejmowane są osoby zamieszkujące na terenie Lublina i najbliższych jego okolic.
  8. Fundusze stypendialne przeznaczone są przede wszystkim na działania służące osobistemu rozwojowi kandydata m.in. na opłacenie zajęć artystycznych lub sportowych, udział w kursach zawodowych, zakup potrzebnego sprzętu, strojów, materiałów plastycznych i inne.
  9. Fundusze nie mogą być przeznaczone na działania  związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zabezpieczeniem sytuacji bytowej oraz wszelkie aktywności budzące wątpliwości natury etycznej.
  10. Stypendyści w ramach świadczenia nie otrzymują bezpośrednio środków pieniężnych. Wszelkie opłaty dokonywane są przez Organizatora.
  11. Jedną z form wsparcia może być skierowanie Kandydata do placówki prowadzącej  nieodpłatne zajęcia artystyczne, sportowe, szkoleniowe (w tym pomoc w wyszukaniu odpowiedniego miejsca i ustalenie warunków przyjęcia przez placówkę).
  12. Kandydat ma prawo nie skorzystać z zaproponowanej przez Organizatora oferty, jeśli jej forma lub terminy nie są dla niego dogodne. W takiej sytuacji Organizator podejmuje starania znalezienia innego, optymalnego rozwiązania.
  13. Stypendysta proszony jest o poinformowanie Organizatora o rezygnacji z zaproponowanej formy stypendium i jej powodach.
  14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub wstrzymania naboru Kandydatów do programu.

Kontakt: e-mail: asystent.rozwoju@gmail.com

Partnerzy

menuchevron-down