Wspieraj

Lubelska Szkoła Trenerska

Międzykulturowe kompetencje trenerskie

Lubelska Szkoła Trenerska, to roczny projekt mający na celu wyszkolenie w kompetencjach trenerskich międzykulturowych par trenerskich, które w przyszłości i w trakcie trwania projektu będą prowadziły szkolenia z zakresu komunikacji międzykulturowej, działań przeciw dyskryminacji, praw człowieka, działań przeciw bullyingowi itp. Założeniem szkoły jest również przeprowadzenie szkoleń dla instytucji publicznych w Lublinie aby podjąć trwałą współpracę.

Atutem tworzenia i praktykowania międzykulturowych parach trenerskich jest obcowanie z realnymi problemami osób z doświadczeniem migranckim lub uchodźczym w trakcie szkoleń. Pary trenerskie składające się z osoby pochodzenia polskiego i osoby z innego kraju będą miały szansę przedstawiać różne perspektywy problemów, trudności, pomysłów.

Od listopada 2023 do maja 2024 skupiamy się na zdobywaniu kompetencji trenerskich, takich jak trening interpersonalny, proces grupowy, metody szkolenia, praca z grupą.

 

____

Koordynacja projektu: Wiktoria Dudek
Grantodawca: Fundacja Ashoka w ramach programu Fundusz Tutaj
Termin realizacji: 01.10.2023 – 30.11.2024

Partnerzy

menuchevron-down