Wspieraj

Code of Conduct

Jako pracownice i pracownicy Stowarzyszenia Homo Faber zobowiązujemy się:

 1. Traktować wszystkie osoby sprawiedliwie, z szacunkiem i godnością bez względu na ich cechy tożsamościowe w tym: płeć, stopień sprawności, pochodzenie narodowe i etniczne, „rasę”, kolor skóry, orientację psychoseksualną, przekonania religijne, światopogląd, opinie polityczne, majątek, wiek lub jakąkolwiek inną cechę.
 2. Utrzymać wiarygodność i uczciwość organizacji poprzez zapewnienie, że zawodowy i osobisty sposób zachowania pozostają na wysokim poziomie etycznym.
 3. Pełnić oficjalne obowiązki oraz prowadzić sprawy prywatne w taki sposób, aby unikać konfliktu interesów i zachować społeczne zaufanie do organizacji.
 4. Wspierać harmonijne relacje w miejscu pracy, oparte na współpracy zespołowej, wzajemnym szacunku i zrozumieniu bez względu na cechy tożsamościowe zespołu, w tym: płeć, stopień sprawności, pochodzenie narodowe i etniczne, „rasę”, kolor skóry, orientację psychoseksualną, przekonania religijne, światopogląd, opinie polityczne, majątek, wiek lub jakąkolwiek inną cechę.
 5. Promować zasady bezpieczeństwa, zdrowia i dobrostanu wszystkich osób pracujących i współpracujących jako podstaw skutecznego i systemowego działania.
 6. Zapewnić odpowiedzialne wykorzystanie informacji oraz zasobów, do których mamy dostęp zgodnie z polityką ochrony danych osobowych Homo Faber.
 7. Przeciwdziałać wszelkim formom przemocy, wykorzystania, wyzysku i nadużyć wobec osób, które potrzebują pomocy i na rzecz których pracujemy.
 8. Powstrzymać się od angażowania w działania o charakterze kryminalnym, nieetycznym, lub w działania, które przeczą prawom człowieka, lub w działania, które naruszają wizerunek i interesy organizacji.
 9. Powstrzymać się od wszelkich form molestowania, molestowania seksualnego, dyskryminacji, fizycznej i słownej agresji, zastraszania lub faworyzowania w miejscu pracy.

 

Mechanizm raportowania łamania kodeksu norm.

W przypadku jakiegokolwiek nadużycia:

 • raportuj do swojego koordynatora (o ile nie jest to osoba zaangażowana w sprawę);
 • raportuj do zarządu organizacji (o ile nie są to osoby zaangażowane w sprawę) na maila: coc@hf.org.pl

Rozpatrywanie skarg:

Skargi od klientów i klientek pomocy rozpatruje zarząd stowarzyszenia Homo Faber, w składzie minimum dwojga członków.

Skargi od pracowników/pracowniczek stowarzyszenia Homo Faber, wolontariuszy i wolontariuszek oraz osób współpracujących na zachowania innych osób z szerokiego zespołu stowarzyszenia Homo Faber oraz osób z nim współpracujących rozpatruje zarząd stowarzyszenia Homo Faber, w składzie minimum dwojga członków.

Skargi na zarząd stowarzyszenia Homo Faber rozpatruje powołana w tym celu Komisja Rewizyjna.

Partnerzy

menuchevron-down