Pomoc prawna i mediacje

Bezpłatna pomoc prawna, mediacje, antydyskryminacja

POMOC PRAWNA

Jeśli potrzebujesz pomocy – odezwij się do nas!
Twój pracodawca płaci ci mniej bo jesteś migrantem/ką?
Nie przyjęto cię na studia, bo poruszasz się na wózku?
Zostałaś zwolniona z pracy z powodu ciąży?
Usłyszałeś/łaś pogardliwe komentarze ze względu na swoją orientację psychoseksualną?
W szkole zmuszają cię do uczestniczenia w praktykach religijnych?
Nie wpuszczono cię do klubu bo nie jesteś Polakiem/Polką?
Albo doświadczasz innych przykrych sytuacji…

Skontaktuj się z nami. Wysłuchamy cię i wspólnie poszukamy rozwiązania.

Wsparcie jest bezpłatne. Rozmowy są poufne.

Przed spotkaniem prosimy o wcześniejszy kontakt.
Telefon: 602 430 868
e-mail: antydyskryminacja@hf.org.pl

Możesz uzyskać poradę również w języku angielskim i ukraińskim.

 

MEDIACJE

Warto spróbować się porozumieć. Mediacje są szybkie, tanie i mogą poprawić relację lub rozwiązać problem.

Zasady mediacji

Dobrowolność – udział w mediacji ma charakter dobrowolny i każdy z jej uczestników może z niej w dowolnym momencie zrezygnować. To uczestnicy w głównej mierze decydują o przebiegu spotkania, o tym, czy potrzebne będą kolejne i o zawartym porozumieniu. Może się zdarzyć, że nie uda się dojść do satysfakcjonującej wszystkich ugody i to również nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.

Bezstronność – zadaniem mediatorów jest dbałość o równe traktowanie uczestników mediacji, np. zapewnienie podobnego czasu na wypowiedzi czy spotkania indywidualne. Mediatora i uczestnika mediacji nie powinny łączyć relacje osobiste lub zawodowe, a jeśli tak się zdarzy, należy o tym fakcie poinformować pozostałe osoby. Każdy z uczestników może w dowolnym momencie poprosić o zmianę mediatora, jeśli ma obawy dotyczące jego bezstronności.

Neutralność – mediatorzy są neutralni wobec przedmiotu sporu i nie mają własnych  interesów w konkretnym jego rozstrzygnięciu. Nie proponują własnych rozwiązań, a wszystkie decyzje, łącznie z podpisaniem ugody, pozostawiają uczestnikom mediacji

Poufność – wszyscy uczestnicy mediacji mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, które pojawiają się w rozmowach. Oznacza to też, że  informacje te nie będą mogły zostac wykorzystane w sądzie przy ewentualnym procesie. Protokół z mediacji nie zawiera opisu przebiegu prowadzonych rozmów, a jedynie ich wynik.

W Ośrodku Mediacji Społecznych przyjęliśmy Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich opracowany przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w 2008 roku.

 

Aby dowiedzieć się czym są mediacje lub umówić się na spotkanie prosimy o kontakt.

tel. 602 430 868 (w godzinach pracy biura 9:00 – 15:00)

e-mail: mediacje@hf.org.pl

Partnerzy

menuchevron-down