Wspieraj

Majątek

Źródła pochodzenia majątku

Na podstawie Art. 34 statutu Stowarzyszenia Homo Faber jej majątek stanowią:

1) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;

2) dotacje;

3) składki członkowskie, darowizny, zapisy, spadki;

4) wpływy z działalności statutowej.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Przychody i koszty:

2021
Przychody z działalności pożytku publicznego - 1 074 329,85 zł
Koszty działalności pożytku publicznego - 692 112,10 zł

2020
Przychody z działalności pożytku publicznego - 252 642,89
Koszty działalności pożytku publicznego - 234 696,57 zł

2019
Przychody z działalności pożytku publicznego - 389 088,79 zł
Koszty działalności pożytku publicznego - 363 544,18 zł

2018
Przychody z działalności pożytku publicznego - 240 274,40 zł
Koszty działalności pożytku publicznego - 204 625,95 zł

2017
Przychody z działalności pożytku publicznego - 699 234,48 zł
Koszty działalności pożytku publicznego - 635 446,61 zł

2016
Przychody z działalności pożytku publicznego - 699 234,48 zł
Koszty działalności pożytku publicznego - 635 446,61 zł

2015
Przychody działalności pożytku publicznego - 337 602,49 zł
Koszty działalności pożytku publicznego - 301 641,56 zł

2014
Przychody działalności pożytku publicznego– 502 300,19 zł
Koszty działalności pożytku publicznego – 495 976,67 zł

2013
Przychody działalności pożytku publicznego - 305 433,28 zł
Koszty działalności pożytku publicznegooszty - 276 956,77 zł

2012
Przychody działalności pożytku publicznego - 560 573,19 zł
Koszty działalności pożytku publicznego - 542 844,84 zł

2011
Przychody działalności pożytku publicznego - 447 767,08 zł
Koszty działalności pożytku publicznego - 424 256,99 zł

2010
Przychody działalności pożytku publicznego - 487 134,92 zł
Koszty działalności pożytku publicznego - 473 612,92 zł

2009
Przychody działalności pożytku publicznego - 344 733,39 zł
Koszty działalności pożytku publicznego - 331 380,94 zł

2008
Przychody działalności pożytku publicznego - 284 593,01 zł
Koszty działalności pożytku publicznego - 281 417,81 zł

2007
Przychody działalności pożytku publicznego - 65 947,62 zł
Koszty działalności pożytku publicznego - 66 383,93 zł

2006
Przychody działalności pożytku publicznego - 0 zł
Koszty działalności pożytku publicznego - 0 zł

2005
Przychody działalności pożytku publicznego - 0 zł
Koszty działalności pożytku publicznego - 0 zł

2004
Przychody działalności pożytku publicznego - 0 zł
Koszty działalności pożytku publicznego - 0 zł

Partnerzy

menuchevron-down