Wspieraj

Wiktoria Dudek

Monitoring, ewaluacja, badania

Wiktoria Dudek obsługuje homofabrową platformę Talk To Loop, za pomocą której można zgłosić zastrzeżenia, uwagi do pracy organizacji i świadczonej przez organizację pomocy. Koordynuje badania ankietowe (ankiety, wywiady, tworzy wszelkie formularze) w bieżących projektach stowarzyszenia - na punktach zakwaterowania i wśród uchodźców którym dostarczamy pomoc. Pracuje nad Core Humanitarian Standards w Homo Faber. Buduje też bazę szkoleniową. Co to znaczy? Zbiera potrzeby zespołu odnośnie do szkoleń, warsztatów, seminariów, wyjazdów rozwojowych dla naszych pracowników i wolontariuszy. Organizuje te szkolenia, monitoruje ich skuteczność w dalszej pracy zespołów i pojedynczych osób. Dba o to, by wszystkie osoby pracujące z nami były przeszkolone we wszystkich kluczowych obszarach naszej pracy. Wiktoria jest MEAL Officer w Community Center, koordynuje Lubelską Szkołę Trenerską oraz projekt Niewidzialni Mieszkańcy.

Kontakt: wiktoria.dudek@hf.org.pl

Partnerzy

menuchevron-down