Wspieraj

Wspólny czas - zasady

Zasady, czyli na co się umawiamy

Zasady/regulamin

. Deklaruje, że wezmę udział w projekcie na zasadach wolontariatu, co potwierdzę podpisaniem stosownej umowy ze Stowarzyszenia Homo Faber.

. Nie zaangażuję osób z pary do działań mających charakter komercyjny.

. Wiem, że powstała relacja nie zakłada budowania długotrwałej, głębokiej przyjaźni. To może się zdążyć, ale nie jest wymagane.

. Nie będę publikować zdjęć czy innych materiałów ze spotkań w mediach społecznościowych, bez wyraźniej zgody drugiej osoby z pary.

. Spotkania, aktywności odbywają się jedynie w przestrzeniach publicznych (miejsca kultury, parki, baobab, itp). Nie zapraszamy się do domów, akademików, itp.

. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie mogę dotrzeć na spotkanie zawsze poinformuję telefonicznie koordynatorkę, by można było przekazać tą informacje drugiej osobie z pary.

. Wezmę udział w planowanych w programie spotkaniach, szkoleniach i ewaluacjach.

. O wszystkich zmianach swojej sytuacji życiowej mogącej wpłynąć na aktywność w programie poinformuję koordynatorkę.

Partnerzy

menuchevron-down