Wspieraj

Wizyta i prace organizacji członkowskich SOLIDAR w Parlamencie Europejskim

W dniach 28 - 29 listopada prezeska Homo Faber uczestniczy w kilku niezwykle ważnych (z punktu widzenia pracy integracyjnej) wydarzeniach w stolicy Unii Europejskiej.

28 listopada - w seminarium „Validation of Competences acquired in the civil society sector". Prezentacje i główna dyskusja toczy się tutaj wokół tematu umiejętności i kompetencji przekrojowych oraz roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego jako dostawców tych kompetencji. Tego samego dnia po południu odbywa się seminarium „Social and Solidarity Economy as a foundation for a People-Planet Concerned Europe”. Spotkanie poświęcone jest głównym wyzwaniom społecznym krajów UE opisanym w „Social Rights Monitor” przygotowanym przez SOLIDAR. Są to: równy dostęp do rynku pracy, w tym włączanie migrantów i uchodźców, godziwe warunki pracy (w tym Work-life Balance), przestrzeń społeczna.

29 listopada - spotkanie dotyczące Paktu o Azylu i Migracji UE. Spotkanie to, skupiające kluczowych członków Parlamentu Europejskiego (posłów do PE) oraz osoby pracujące w terenie na rzecz wspierania migrantów (w tym uchodźców) ma na celu wypełnienie luki między decydentami na szczeblu UE a społeczeństwem obywatelskim na szczeblu krajowym. Organizacje członkowskie SOLIDAR zbierają się w Grupę Zadaniową ds. Migracji i Włączenia Społecznego, aby przemyśleć i opracować listę żądań. W punkcie zwrotnym postępów w pracach nad Paktem UE o migracji i azylu oraz na sześć miesięcy przed nowymi wyborami europejskimi nadszedł czas, aby wezwać do wprowadzenia europejskiego zarządzania migracją, które będzie przestrzegało prawa do azylu i zapewniało bezwarunkową solidarność ze wszystkimi ludźmi w ruchu.

Anna Dąbrowska uczestniczyła w obu wydarzeniach jako reprezentantka Konsorcjum Migracyjnego, które jest członkiem stowarzyszonym w SOLIDAR.

To dla nas, jako organizacji, ale i całego Konsorcjum, ogromne wyróżnienie, zauważenie i docenienie eksperckiego głosu organizacji, które w Polsce od kilkunastu lat pracują w obszarze migracji. I cieszymy się, że możemy być częścią nadchodzących (mamy nadzieję dobrych) zmian.

Inne aktualności

Wizyta Ambasadora USA w baobabie

Czytaj

Konsultacje w MSWiA

Czytaj

Finał II edycji Latającego Uniwersytetu Praw Człowieka

Czytaj
1 2 3 7

Partnerzy

menuchevron-down