Wspieraj

Pomoc humanitarna

Prowadzimy działania humanitarne w sytuacji kryzysów

Mamy za sobą dwa duże doświadczenia tworzenia systemu pomocy humanitarnej: w Grupie Granica i w zespole Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie.

Z aktywności w Grupie Granica zrezygnowaliśmy w marcu 2022 roku, Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie był zaś oddolnym ruchem społecznym, który zawiązał się 24 lutego 2022 roku, a miał za zadanie wspierać system pomocy publicznej w przyjmowaniu i zaopiekowaniu się uchodźcami z Ukrainy.

Koordynacją Komitetu zarządzały:

 • Stowarzyszenie Homo Faber
 • Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
 • Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa.

Współpracowaliśmy ściśle z:

 • Urzędem Miasta Lublin
 • Centrum Kultury w Lublinie
 • Centrum Interwencji Kryzysowej
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
 • placówkami ochrony zdrowia
 • PCK Lublin
 • Okręgową Radą Adwokacką
 • Związkiem Harcerstwa Polskiego
 • Organizacją Młodzieży Ukraińskiej PŁAST
 • Fundacją Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej.

i wieloma innymi podmiotami w Lublinie (również sektorem prywatnym).

GDZIE NAS ZNALEŹĆ (aktualizacja listopad 2023)?

Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie nie funkcjonuje już w swojej pierwotnej formie, jednak wiele jego zadań nadal jest realizowanych w Punkcie Community Centre*: ul. Krakowskie Przedmieście 39b (wejście w bramie).

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek w godzinach 9:00 - 17:00

*Community Center to punkt informacyjny dla uchodźców przebywających w Lublinie finansowany przez UNHCR. Bezpieczna przestrzeń oferująca pomoc wszystkim potrzebującym. Mówimy po ukraińsku, białorusku, rosyjsku, angielsku i polsku.

W czym pomagamy?

 • Pomoc prawna. Udzielamy porad prawnych w sprawach związanych z pobytem w Polsce, pomocą socjalną, prawem pracy i innymi kwestiami prawnymi.
 • Pomoc psychologiczna dla dzieci. Prowadzimy indywidualne konsultacje dla dzieci, które ze względu na ostatnie przeżycia – ucieczkę z Ukrainy, doświadczenia wojenne, nowe otoczenie czują się zagubione, przestraszone, smutne, mają trudności z nauką, emocjami.
 • Pomoc psychologiczna dla dorosłych. Prowadzimy konsultacje dla osób, które po doświadczeniach wojennych, ucieczce z kraju mają poczucie zagubienia, są przestraszone, mają trudności w odnalezieniu się w Polsce, potrzebują porozmawiać z kimś zaufanym, jak radzić sobie ze stresem, zmęczeniem.
 • Edukacja dzieci i młodzieży. Pomagamy w kontaktach z lubelskimi szkołami i uniwersytetami, informacja o polskim systemie edukacji, oraz ofertach wsparcia dzieci, które uczą się w polskich szkołach. Informujemy o zajęciach dodatkowych i pozaszkolnych.
 • Nauka języka polskiego. Uczymy języka polskiego na kilku poziomach zaawansowania, dzieci młodzież i osoby dorosłe. na kursy można zapisywać się w ciągu całego roku.
 • Asysta. Towarzyszymy w kontakcie w szpitalach i przychodniach, urzędach, instytucjach, wszędzie tam, gdzie bariera językowa utrudnia załatwienie spraw. Nasi asystenci pomagają umawiać wizyty, pomagają trafić w odpowiednie miejsce i  tłumaczą podczas spotkań.
 • Wsparcie socjalne. Informujemy o każdej formie wsparcia socjalnego (programy finansowe, jedzenie, ubrania, dodatki finansowe etc.) dostępnego w mieście.
 • Pomoc żywieniowa. Dostarczamy żywność osobom potrzebującym mieszkającym prywatnie lub w punktach zbiorowego zakwaterowania.
 • Wsparcie kryzysowe. Pomagamy osobom w szczególnie trudnej, zagrażającej bezpieczeństwu sytuacji – podejrzenie wykorzystania pracowniczego, wykorzystania seksualnego, dyskryminacji, przemocy domowej i innej.

Partnerzy

menuchevron-down