Wspieraj

Anna Dąbrowska na wyjeździe studyjnym w USA. Komentarze podróżne

W dniach  14 - 30 czerwca Anna Dąbrowska, Prezeska Homo Faber, przebywa na wyjeździe studyjnym w USA organizowanym przez Departament Stanu w ramach International Visitor Leadership Program.
Visitor Leadership Program jest najstarszym programem (działa od 1940 roku) wspierającym wymiany profesjonalistów. Ta poświęcona jest wzmacnianiu organizacji pracujących z migrantami i uchodźcami w Polsce.

Plan pobytu zakłada wizyty w 4 miastach:

  • Waszyngtonie (w celu poznania federalnego systemu politycznego wobec osób w drodze),
  • Detroit (by zapoznać się z lokalnym wymiarem wspierania integracji i partnerstw publiczno-prywatnych),
  • San Antonio (w celu zobaczenia ról organizacji edukacyjnych w procesie integracji oraz poznania procesu budowania systemu wolontariackiego),
  • Seattle (by zobaczyć strategie włączania lokalnej społeczności).

 

Subiektywne refleksje z wizyty.

1. Eksterytorialność procedur
Co roku rząd Stanów Zjednoczonych określa ilość możliwych do przyznania statusów uchodźców w ramach relokacji (w tym roku jest to 125 000) oraz priorytetowe grupy - kto konkretnie może aplikować.
Cała procedura odbywa się eksterytorialnie — poza granicami USA.

Programem do spraw uchodźców zajmuje się Urząd Imigracyjny – Department of Homeland Security, United States Citizenship and Immigration Services (USCIS). Osoby chcące ubiegać się o status w Stanach Zjednoczonych w ramach programu relokacji, muszą oczywiście spełnić przesłanki definicyjne oraz złożyć wniosek. Procedura obejmuje przesłuchania, badania lekarskie, sprawdzenie historii danej osoby pod kątem kryminalnym. Osoba ta powinna udowodnić, że nie zdołała się osiedlić w kraju obecnego przebywania, a także, że należy do jednej z grup postrzeganych przez rząd USA jako priorytetowe. Dotarcie do miejsca złożenia wniosku także jest po jej stronie.
Do czasu jego rozpatrzenia, osoba nie ma prawa wjazdu na teren USA. Ile to trwa? Nawet kilka lat.

Oddzielną grupę stanowią osoby ze statusem azylanta. O azyl może ubiegać się osoba fizycznie przebywająca na terenie USA. Jej procedura przebiega sprawniej, a szanse są większe także dlatego, że aplikując o wizę, przeszła częściową weryfikację.
Obecnie największą grupę uchodźców w USA stanowią osoby z Afganistanu (ok. 90 000) ewakuowane w 2021 roku oraz później z innych państw. Ważne, dla osób uciekających z Ukrainy wdrożono nieco inny system, o którym jeszcze wspomnę, choć opiera się on na podobnym mechanizmie.
Szacuje się, że obecnie w USA żyje około 11 milionów ludzi o nieudokumentowanym pobycie.

Państwo z dwoma granicami, z których tylko jedna „generuje” ruch uchodźczy, a które angażuje się militarnie daleko poza swoim terytorium, wykorzystuje mechanizm relokacji jako część swojej odpowiedzialności. Łatwo jednak zauważyć, jak niewielkich liczb on dotyczy i jak w znikomym stopniu jest to mechanizm solidarnościowy.

Słuchając o relokacjach i ich eksterytorialnym charakterze, dość mocno brzmiały mi w uszach tezy z Paktu o Azylu i Migracji Unii Europejskiej. Wdrożenie systemu eksterytorialnego, pozaganicznego i dla nas staje się faktem, choć wciąż słabo opisanym i sprecyzowanym prawnie.
Przegłosowany Pakt zakłada aplikowanie o status i oczekiwanie na decyzję poza terytorium UE. Jak wykazywały organizacje prawo człowiecze, taki system implikuje wiele zagrożeń dla osób uciekających, w tym brak dostępu do poradnictwa prawnego i psychologicznego, brak ścieżki odwoławczej i wszelkie inne możliwe nadużycia generowane przez system potężnej zależności. Trudniej go zewnętrznie monitorować i trudniej zgłaszać nadużycia, zwłaszcza osobom w drodze. A schodząc na poziom już zupełnie roboczy, wyobrażenie sobie miejsc oczekiwania w krajach graniczących z Unią, rodzi kolejne potężne obawy. Pisałam o nich wielokrotnie.

 

Inne aktualności

Ile kosztuje przemoc symboliczna na stadionach?

Czytaj

Czy w państwie prawa, możliwe jest zwolnienie z odpowiedzialności karnej za użycie środków bezpośredniego przymusu albo broni palnej?

Czytaj

Zapraszamy na letni kurs języka polskiego

Czytaj
1 2 3 19

Partnerzy

menuchevron-down