Wspieraj

2023 rok na polsko - białoruskiej granicy: raport z działań Homo Faber

Kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej trwa.

Ochrona zdrowia i życia ludzi w lasach wymaga działań terenowych, także medycznych. Pomoc polega przede wszystkim na dostarczeniu odzieży, jedzenia i wody potrzebującym, ale także udzielania podstawowej pomocy medycznej w zakresie np. opatrywania ran, likwidowania skutków zatruć pokarmowych spowodowanych głodem czy piciem brudnej wody, wyprowadzania z łagodnego stanu hipotermii itp. 

24 lutego 2022 roku, w związku z wybuchem pełnoskalowej wojny w Ukrainie i setkami tysięcy ludzi, którzy pojawili się w Lublinie, postanowiliśmy wyjść z Grupy Granica i skierować pełną uwagę na nasze miasto. Wiedzieliśmy, że przez kolejne miesiące musimy się skupić na niesieniu pomocy humanitarnej w Lublinie - działamy tu od 20 lat i tutaj budujemy swoje kluczowe kompetencje. Nie chcieliśmy jednak ograniczać działań Grupy, w związku z czym nie zaniechaliśmy całkowicie wsparcia osób na granicy polsko-białoruskiej. Skupiliśmy się na utrzymaniu działań koordynatorki, która kontynuowała dalszą pracę w rejonie miejscowości Siemiatycze.

W 2023 roku przeprowadziliśmy 80 interwencji pomocowych, z czego w 6 przypadkach konieczna była także pomoc ratowników medycznych. Udzieliliśmy pomocy ponad 200 osobom z krajów takich jak Syria, Afganistan, Irak, Jemen, Erytrea. Dwukrotnie braliśmy udział w poszukiwaniach osób uznanych za zaginione w lasach Podlasia.

Na powyższe działania wydaliśmy 100 tys. złotych. 

Poza działaniami w terenie reprezentujemy osoby uchodźcze na mocy udzielonych nam przez nie pełnomocnictw społecznych. Wyjaśniamy sytuację prawną osobom, które w sposób nieregulowany znalazły się w Polsce. Pomagamy przebywającym w szpitalach przez udzielanie wsparcia rzeczowego i emocjonalnego. Pośredniczymy w komunikacji, przełamując bariery językowe pomiędzy osobami otoczonymi opieką a personelem medycznym czy Strażą Graniczną.

Poza działaniami na samej granicy pracujemy też bardziej systemowo. Angażujemy się w działania rzecznicze o tematyce uchodźczej na poziomie krajowym i UE, min. biorąc udział w dyskusjach eksperckich (m.in. VIII europejskie Forum Migracyjne UE), debatach publicznych, prowadząc szkolenia (m.in. dla Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia), publikując teksty eksperckie (m.in. o Pakcie Azylu i Migracji UE), spotykając się z parlamentarzystkami i parlamentarzystami (m.in. w Parlamentarny Zespół ds. Pomocy Humanitarnej).

Jesteśmy w kontakcie z innymi grupami skupiającymi się na niesieniu pomocy w ramach skoordynowanych działań.

Inne aktualności

Premiera raportu z pomocy humanitarnej 2023

Czytaj

Raport „Polska Szkoła Pomagania”

Czytaj

Przedstawiamy raport "Wyjść z cienia - wsparcie pokrzywdzonych z nienawiści"

Czytaj

Partnerzy

menuchevron-down