Wspieraj

Przedstawiamy raport "Wyjść z cienia - wsparcie pokrzywdzonych z nienawiści"

Przedstawiamy raport „Wyjść z cienia. Wsparcie pokrzywdzonych z nienawiści” – publikację podsumowująca nasz 2-letni projekt, w ramach którego wraz ze Stowarzyszeniem Nomada z Wrocławia i Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej z Warszawy udzielaliśmy wsparcia pokrzywdzonym w przestępstwach motywowanych nienawiścią na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym oraz wyznaniowym. Oprócz wsparcia prawnego konkretnych osób, staraliśmy się też edukować nt. grup najbardziej wykluczonych.
Teksty pokazują przemilczaną w dyskursie publicznym tematykę łamania praw człowieka, nierównego trakto­wania na rynku pracy, w dostępie do usług i przestępstw z nienawiści wobec osób z doświadczeniem migracyjnym, a także mniejszości etnicznych i narodowych.
Analizowane przypadki są tylko małym wycinkiem naszej pracy, jaką podejmujemy w tym temacie od lat. Bardzo często spotykamy się sytuacjami, gdy osoby poszkodowane nie chcą zgłosić się na Policję ze względu na brak świadomości karalności czynu, z obawy przed brakiem reakcji ze strony służb (nieprzyjęciem zawiadomienia), zemstą sprawcy lub negatywnym wpływem sprawy na ich status prawny w Polsce.
Jak powiedziała podczas konferencji zwieńczającej projekt Karolina Zdrodowska, Pełnomocniczka ds. równego traktowania prezydenta Warszawy: „Ogromnym problemem jest to, że te przestępstwa [z nienawiści] nie są zgłaszane. Od początku tego roku do października mieliśmy [w Warszawie] 31 zgłoszeń… Zdajemy sobie sprawę, że to jest kropla w morzu. Nawet nie mówiąc o kwalifikacji tych czynów, widzimy, że to nie jest prawdziwy obraz. To samo dzieje się w statystykach krajowych, w statystykach międzynarodowych…”
W publikacji znajdziecie m.in. analizę zgłaszanych nam przestępstw z nienawiści, autorstwa Dominika Wzorka, poprzedzoną wprowadzeniem dr Macieja Dudy, oraz artykuły badawcze:
  • “Dyskryminacja obywateli Białorusi i Rosji po 24 lutego 2022 roku w Polsce”, autorstwa Olgi Dobrowolskiej,
  • “Sytuacja romskich osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce”, autorstwa Joanny Talewicz,
  • „Traktowanie osób migrujących na granicy polsko-białoruskiej jako przemoc systemowa”, autorstwa Mateusza Krepy.
Zapraszamy do lektury.

Inne aktualności

2023 rok na polsko - białoruskiej granicy: raport z działań Homo Faber

Czytaj

Premiera raportu z pomocy humanitarnej 2023

Czytaj

Raport „Polska Szkoła Pomagania”

Czytaj

Partnerzy

menuchevron-down