Wspieraj

Konsultacje i edukacja antyprzemocowa w szkołach w Lublinie

Piotr Skrzypczak od kilku lat towarzyszy nauczycielkom, nauczycielom, opiekunom i opiekunkom szkolnym. W związku z coraz bardziej wielokulturowym i wielojęzycznym środowiskiem uczniów w lubelskich szkołach jest potrzeba rozmawiania o wyzwaniach wynikających z tej różnorodności.

  • Piotr konsultuje, mentoruje, wspiera kadrę dydaktyczną. Jest zapraszamy do mediacji i konfliktów związanych z przemocą rówieśniczą, bullyingiem (zaczepianie, izolowanie, obmawianie, nieprzyjazne wypowiedzi i zachowania grupy lub osoby w stosunku do drugiej osoby lub grupy), relacjami wobec dzieci z grup mniejszościowych w szkole/ klasie.
  • Rola edukatora i konsultanta antyprzemocowego jest niezwykle ważna w tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni edukacyjnej. Praca z nauczycielami i innymi członkami społeczności szkolnej, pomaga w zapobieganiu i redukowaniu przypadków bullyingu oraz promuje pozytywne relacje i zachowania w szkole.

Nauczycielom, nauczycielkom, które zapraszają nas jak organizację do współpracy, serdecznie dziękujemy za otwartość i zaufanie. Głęboko wierzymy, że tylko taką wspólną, międzysektorową współpracą możemy dokonać szytych na miarę i pozytywnych zmian.

Konsultant antyprzemocowy w szkole:
  • Organizuje warsztaty, prelekcje i prezentacje na temat bullyingu, skierowane do uczniów, nauczycieli, rodziców i innych członków społeczności szkolnej. Dzieli się informacjami na temat tego, czym jest bullying, jego konsekwencjami i uświadamia, jakiego rodzaju zachowania są nieakceptowalne.
  • Szkoli nauczycieli i personel szkolny, jak reagować na przypadki bullyingu. Pomaga w ustaleniu procedur zgłaszania i dokumentowania incydentów.
  • Wspiera uczniów w zrozumieniu, jakie są różnice między nieświadomym zachowaniem a przemocą słowną i fizyczną.
  • Pomaga w tworzeniu przyjaznej atmosfery w szkole, w której uczniowie czują się bezpieczni i akceptowani. Wspiera inicjatywy promujące szacunek, empatię i tolerancję wśród uczniów.
  • Wspomaga wdrożenie programów antybullyingowych w szkole. Takie programy mogą obejmować strategie zapobiegania bullyingowi, rozwiązywania konfliktów i wsparcia psychologicznego.
  • Szkoli nauczycieli i personel szkolny, jak reagować na przypadki bullyingu. Pomaga w ustaleniu procedur zgłaszania i dokumentowania incydentów.
  • Wspiera komunikację między rodzicami a szkołą, aby rodzice byli informowani o przypadkach bullyingu i mogli współpracować w jego rozwiązaniu.
  • Pomaga w monitorowaniu i ewaluacji działań antybullyingowych, aby ocenić ich skuteczność i dostosować podejście do zmieniającej się sytuacji. Wspiera zaangażowanie społeczności w rozwiązanie problemu bullyingu, zachęcając rodziców, nauczycieli i uczniów do wspólnego działania.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą - zachęcamy do kontaktu: info@hf.org.pl

Inne aktualności

Oferujemy stypendia wspierania samodzielnego rozwoju dla migrantów i migrantek

Czytaj

Zbieramy na bezpłatną pomoc prawną do uchodźców i uchodźczyń

Czytaj

Konsultacje z prawa pracy - uruchamiamy nową usługę

Czytaj
1 2 3 15

Partnerzy

menuchevron-down