Wspieraj

Otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Będziemy mogli dłużej realizować nasze zadania pomocowe dla uchodźców i uchodźczyń oraz ich dzieci przebywających w Lublinie i na Lubelszczyźnie!

W ramach Programu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej "Integracja cudzoziemców na rynku pracy w ramach Konkursu Razem Możemy Więcej" otrzymaliśmy dofinansowanie działań integracyjnych związanych z rynkiem pracy i przygotowaniem od podjęcia zatrudnienia przez uchodźców i uchodźczynie.

Projekt powstał i będzie realizowany w partnerstwie z Miasto Lublin.

Możemy dzięki temu wsparciu kontynuować:
▪️ Bezpłatne wsparcie psychologiczne (w tym coaching zawodowy).
▪️ Bezpłatną pomoc prawna (w tym związaną z prawem pracy).
▪️ Bezpłatne kursy języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym kursy językowe języka polskiego w tematach związanych z branżami zawodowymi).
▪️ Bezpłatną asystę w załatwianiu spraw w instytucjach publicznych, w tym tłumaczeniowe (sprawy urzędowe, bytowe medyczne).
▪️ Wsparcie integracji cudzoziemców w przedszkolach i szkołach (uruchomimy staże dla asystentów w placówkach edukacyjnych i punktach pobytowych dla dzieci i młodzieży).

Bardzo się cieszymy i dziękujemy!

Nazwa zadania: Integracja cudzoziemców na rynku pracy w ramach Konkursu "Razem Możemy Więcej".

Rodzaj projektu: Działalność na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce.

Grantodawca: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rezerwy Funduszu Pracy.

Termin realizacji projektu: 01.09.2022 – 31.06.2023

Inne aktualności

Dotacja Miasta Lublin na rozwój potencjału Przestrzeni Młodych

Czytaj

Jesteśmy laureatami konkursu ofert na wspieranie procesów integracji

Czytaj

Czy wolontariat w Lublinie działa?

Czytaj
1 2 3 16

Partnerzy

menuchevron-down