Prace Komisji Dialogu Obywatelskiego

Trwają spotkania robocze Komisji Dialogu Obywatelskiego skupione na wyzwaniach miejskiej polityki integracji. Mapujemy na nich zasoby instytucji i organizacji, możliwości, diagnozujemy potrzeby w różnych obszarach życia cudzoziemców i cudzoziemek w Lublinie. Jest to bardzo ważne, by ostateczny dokument miejskiej polityki integracji uwzględniał wszystkie głosy i strony. Te dyskusje pokazują duże zainteresowanie. Ale też troskę o poziom, dostępność i jakość wsparcia procesów integracyjnych w naszym mieście.

Spotkanie grupy roboczej prowadzi Anna Dąbrowska - prezeska Homo Faber, a w prace Komisji Dialogu Obywatelskiego włączają się:
- Miasto Lublin (Wydział Partycypacji Społecznej, Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, Wydział Oświaty i Wychowania, Biuro Współpracy Międzynarodowej, Wydział Zdrowia i Profilaktyki),
- Instytut Aktywizacji Rozwoju Społecznego
- Stowarzyszenie "Dla Ziemi"
- Ośrodek Kultury Białoruskiej Doświed
- Fundacja Siła Jedności
- UMCS Lublin
- Zespół Badawczy MigLab Wydziału Socjologii UMCS
- Biuro Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Lubelskiej
- Fundacja Sempre a Frente
- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
- Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza.

Inne aktualności

Program Stypendiów Rozwoju: co słychać u naszych stypendystów?

Czytaj

Antydyskryminacyjny hub: jak pomagamy?

Czytaj

Już jest! Film o nas. Lubliniankach i Lublinianach

Czytaj
1 2 3 12

Partnerzy

menuchevron-down