Wspieraj

Rekrutacja do Latającego Uniwersytetu Praw Człowieka

Ruszyła rekrutacja do 2. edycji Latającego Uniwersytetu Praw Człowieka.

Wszyscy, którzy w pracy zawodowej, aktywności społecznej czy życiu codziennym praktykujecie prawa człowieka, nauczacie o nich, promujecie – zapraszamy Was do udziału w drugiej edycji Latającego Uniwersytetu Praw Człowieka

Zaproszenie ma charakter otwarty, jest adresowane przede wszystkim do aktywistek i aktywistów, urzędniczek i urzędników, nauczycielek i nauczycieli, studentek i studentów, ale i do wszystkich osób zainteresowanych prawami człowieka.

Latający Uniwersytet Praw Człowieka to program edukacyjny, który w centrum stawia prawa człowieka, uczy je rozpoznawać i reagować, gdy są naruszane. Odwołuje się przy tym do szerokiej wiedzy, bo zarówno z obszaru prawa, jak i edukacji, nowych technologii, ekologii, migracji czy międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka. Czerpiemy z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, bo mimo że dokument ratyfikowano w 1948 roku – wciąż nie jest powszechnie znany, a prawa człowieka są nadal wyzwaniem. Dopiero uczymy się je realizować, także na poziomie lokalnym.

Będziemy szukać odpowiedzi na wiele pytań, przywołamy kilka. W jaki sposób realizowane są prawa człowieka w Polsce i na świecie? Na jakich podstawach się opierają? Jak możemy rozpoznawać i reagować na ich naruszanie? Czy możemy wspierać ich wdrażanie na poziomie miasta oraz społeczności, w której żyjemy? W jaki sposób prawa człowieka wiążą się z różnymi obszarami naszego życia, takimi jak: ekologia, biznes, kultura?

Mamy już doświadczenie w organizacji tego projektu. W lutym 2023 roku pierwszą edycję Latającego Uniwersytetu Praw Człowieka ukończyły 44 osoby – działacze i działaczki społeczne, prawnicy i prawniczki, artystki, osoby pracujące w samorządach i służbach publicznych, aktywistki.
Latający Uniwersytet Praw Człowieka realizuje ECS we współpracy ze Stowarzyszeniem Homo Faber i przy wsparciu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Latający Uniwersytet Praw Człowieka oferuje:

 • cykl siedmiu 2-dniowych zjazdów weekendowych, 98 godzin zajęć
 • warsztaty, wykłady, spotkania inspiracyjne i rozmowy
 • udział doświadczonych ekspertek i ekspertów, zarówno autorytetów naukowych, jak i praktyczek oraz praktyków praw człowieka
 • zajęcia w Gdańsku
 • dwie wizyty studyjne w Warszawie i Lublinie
 • możliwość współtworzenia sieci osób z różnych środowisk, zaangażowanych w działalność na rzecz praw człowieka.

Plan zajęć

 • rekrutacja: do 6 sierpnia 2023
 • inauguracja: 31 sierpnia 2023, Gdańsk
 • start: 30 września – 1 października 2023, Gdańsk
 • finał: 6–7 kwietnia 2024, Gdańsk
 • miejsca spotkań: rotacyjnie w Gdańsku, Lublinie i Warszawie

Zasady uczestnictwa w programie

 1. Program jest adresowany do osób pełnoletnich: aktywistek i aktywistów, zarówno z organizacji pozarządowych, jak i grup nieformalnych, nauczycielek i nauczycieli, edukatorek i edukatorów, a także osób pracujących w samorządach i z nimi współpracującymi.
 2. Grupa będzie liczyć nie więcej niż 25 osób.
 3. Uczestniczki i uczestnicy zostaną wyłonieni przez zespół projektowy spośród grona wszystkich osób, które nadeślą zgłoszenia. Kwalifikacja odbędzie się w oparciu o zawartość formularza zgłoszenia. Przy wyborze będzie uwzględniane także kryterium różnorodności grupy (pod kątem kompetencji, wypełnianych ról, zajmowanych stanowisk i miejsca życia).
 4. Organizatorzy pokrywają koszty organizacji zajęć i zapewniają podstawowy poczęstunek (kawa, herbata, woda, przekąski). Koszty dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia leżą po stronie osoby uczestniczącej.
 5. Istnieje możliwość dofinansowania części kosztów uczestnictwa. Decyzja o wysokości dofinansowania zostanie podjęta po rozpatrzeniu listy osób przyjętych do programu. ECS zastrzega możliwość podpisania umowy pomiędzy ECS a osobą korzystającą z dofinansowania.
 6. Program obejmuje łącznie 98 godzin zajęć podzielonych na 7 dwudniowych zjazdów.
 7. Osoba zgłaszająca się do programu deklaruje uczestnictwo we wszystkich zjazdach.
 8. Nieobecność na dwóch zjazdach następujących po sobie, będzie skutkowała skreśleniem z listy osób uczestniczących.
 9. Zajęcia będą się odbywać według następującego harmonogramu:
  ● uroczysta inauguracja: 31 sierpnia 2023, Gdańsk
  ● I zjazd: 30 września – 1 października 2023, Gdańsk
  ● II zjazd: 28–29 października 2023, Warszawa
  ● III zjazd: 9–10 grudnia 2023, Gdańsk
  ● IV zjazd: 13–14 stycznia 2024, Gdańsk
  ● V zjazd: 17–18 lutego 2024, Lublin
  ● VI zjazd: 9–10 marca 2024, Gdańsk
  ● VII zjazd: 6–7 kwietnia 2024, Gdańsk
 10. Każdy zjazd będzie odbywał się według następującego planu:
  ● sobota, godz. 10.00–18.00
  ● niedziela, godz. 10.00–16.00.
 11. Osoba biorąca udział w programie otrzyma certyfikat uczestnictwa, ale tylko wówczas, gdy weźmie udział w 80 proc. zajęć.

Zespół projektowy
Sylwia Bruna | ECS, tel.: +48 517 368 127 (dostępna od 1 sierpnia)
Bartosz Rief | ECS, tel.: +48 517 368 094 (dostępny od 24 lipca)

Do 24 lipca ewentualne pytania dotyczące programu prosimy kierować do osób wspierających rekrutację:
Iwona Katarzyńska-Czaplewska | ECS, tel.: +48 512 171 719
Olga Gulińska | ECS, tel.: +48 507 127 571

 

Więcej https://ecs.gda.pl/prawa-czlowieka/

Inne aktualności

Oferujemy stypendia wspierania samodzielnego rozwoju dla migrantów i migrantek

Czytaj

Zbieramy na bezpłatną pomoc prawną do uchodźców i uchodźczyń

Czytaj

Konsultacje z prawa pracy - uruchamiamy nową usługę

Czytaj
1 2 3 15

Partnerzy

menuchevron-down